Pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti materialiojo ir nematerialiojo turto nurašymo ir likvidavimo komisija

SUDARYTA
Plungės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus 2023 m. spalio 6 d.
įsakymu Nr. DE-
610

  1. Jovita Šumskienė – Administracijos direktoriaus pavaduotoja (Komisijos pirmininkė);
  2. Inga Daublienė – Turto skyriaus vyriausioji specialistė;
  3. Andrius Stonkus – Vietos ūkio skyriaus vyresnysis specialistas;
  4. Dalytė Vaišnorienė – Buhalterinės apskaitos skyriaus buhalterė;
  5. Neringa Žilienė –Turto skyriaus vyriausioji specialistė;
  6. Stasys Žilinskas – Juridinio ir personalo administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas.

Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimu Nr. 1228

Paskutinis atnaujinimas: 2024-01-23 09:08:39
This site is registered on wpml.org as a development site.