Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimas ir mokėjimas

Eil. Nr.PavadinimasAprašymo turinys
1.Administracinės paslaugos kodas06.09.
2.Administracines paslaugos versija
2. versija
3.Administracinės paslaugos pavadinimasVienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimas ir mokėjimas
4.Administracinės paslaugos apibūdinimasNėščiai moteriai, kuri pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą neturi teisės gauti motinystės pašalpos, likus 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo datos skiriama 6,43 bazinių socialinių išmokų (353,65 eurų) dydžio vienkartinė išmoka.

Prašymas pateikiamas raštu asmeniškai, paštu, elektroniniu būdu SPIS sistemoje arba per įgaliotą asmenį.

Jei prašymas pateikiamas paštu ar per įgaliotą asmenį, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka.

Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu (paštu, el. paštu, telefonu).
5.
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-06-28 nutarimas Nr. 801 ,,Dėl išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“  
6.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo1. Prašymas išmokai gauti;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas);
3. Sveikatos priežiūros įstaigos išduota pažyma apie nėštumą ar vaiko gimimo faktą patvirtinantis dokumentas;
4. Atsiskaitomosios sąskaitos banke numeris.
7.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Pasinaudojant Socialinės paramos šeimai informacine sistema (SPIS), programa „Parama“, gaunami duomenys iš:
1. Gyventojų registro tarnybos – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį;
2. Sodros duomenų bazės – apie tai, ar negauna vaiko priežiūros išmokos pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą.
8.Administracinės paslaugos teikėjasPlungės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus  darbuotojai:
* soc. išmokų specialistė V. Miliūnienė tel. (0 448) 73 121, el.paštas vilma.miliuniene@plunge.lt
* vyr. specialistė L. Piekienė tel. (0 448) 73 121, el.paštas  lina.piekiene@plunge.lt
* vyr. specialistė I. Šukienė, tel(0 448) 73 132,  el.paštas inga.sukiene@plunge.lt
* soc. išmokų specialistė G.Šimkutė, tel. (0 448) 73 132, el.paštas greta.simkute@plunge.lt
* vyr. specialistė R. Petrikaitė, tel. (0 448) 73 132, el.paštas  rima.petrikaite@plunge.lt
* soc. išmokų specialistė S. Drungilė, tel(0 448) 73 132, el.paštas simona.drungile@plunge.lt
 
Seniūnijose prašymus priima seniūnijų socialinio darbo organizatoriai ir socialinių išmokų specialistai.
9.Administracinės paslaugos vadovasPlungės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjos pavaduotoja Vilma Šlyžienė, tel. (0 448) 73 129, el.paštas vilma.slyziene@plunge.lt
10.Administracinės paslaugos suteikimo trukmėSprendimas dėl vienkartinės išmokos nėščiai moteriai priimamas ir išmoka išmokama per 10 darbo dienų nuo visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.
11.Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)Paslauga teikiama neatlygintinai.
12..
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys
Prašymo išmokai gauti SP-3 (A) forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“

Prašymo-paraiškos formos patalpintos Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje » 
13.Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąAsmeniui suteikiama galimybė prašymą-paraišką pateikti SPIS sistemoje www.spis.lt
14.Administracinės paslaugos teikimo ypatumaiPaslauga yra galutinė.

Asmeniui atvykus į savivaldybės Socialinės paramos skyrių darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus.

Paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti šio aprašymo 6 punkte.

Išmoka skiriama, jeigu dėl jos kreiptasi ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo dienos, nuo kurios  moteriai buvo likę 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo datos.
15.Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitąAdministracinės paslaugos „Socialinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas“ teikimo aprašymas  įtraukiamas į Plungės rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Plungės rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka ir  saugomas Socialinės paramos skyriuje.
Paskutinis atnaujinimas: 2024-05-29 11:44:56
This site is registered on wpml.org as a development site.