Maisto iš intervencinių atsargų teikimas labiausiai nepasiturintiems asmenims

Eil. Nr.PavadinimasAprašymo turinys
1.Administracinės paslaugos kodas02.13
2.Administracines paslaugos versija3. versija
3.Administracinės paslaugos pavadinimasMaisto iš intervencinių atsargų teikimas labiausiai nepasiturintiems asmenims
4.Administracinės paslaugos apibūdinimasTeisę gauti ES paramą turi asmenys, kurių vidutinės mėnesio pajamos vienam šeimos nariui neviršija 1,5 VRP dydžio t.y. 187,50 Eur.

Jei asmens pajamos vienam šeimos nariui viršija 1,5 VRP dydį, tačiau neviršija 2,5 VRP (t.y. 312,50 Eur.) dydžio per mėnesį, ES parama gali būti skiriama išimties atvejais (vieniems gyvenantiems neįgaliems asmenims, vieniems gyvenantiems pensinio amžiaus asmenims , šeimoms auginančioms 3 ir daugiau mokyklinio amžiaus vaikus, vienam iš tėvų, auginančiam vaikus, asmenims patyrusiems dideles išlaidas dėl gaisro, stichinės nelaimės ir kitais atvejais.

Išimties atvejais ES parama skiriama, socialiniam darbuotojui patikrinus asmens gyvenimo sąlygas bei surašius buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą ir pasiūlius skirti ES paramą.
5.Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimąEuropos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr.4, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. A1-503 ,,Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr.4 patvirtinimo‘‘.

Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-12-28 d. įsakymas Nr. D-1153 ,,Dėl paramos iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo lėšų Plungės rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo‘‘.
6.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Maisto produktams iš intervencinių atsargų gauti pateikiami šie dokumentai:

– prašymas  pildomas seniūnijose pagal deklaruotą gyvenamąją vietą;
– asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė);
– pažymos apie darbo užmokestį už 3 paskutinius mėnesius arba, jei keitėsi pajamų šaltinis, einamo mėnesio pajamos;
– santuokos, mirties arba ištuokos liudijimai;
– įmonės, įstaigos, organizacijos ar antstolio išduota pažyma apie vaikų išlaikymą;1

Darbuotojai turi teisę pareikalauti ir kitų papildomų dokumentų.

Asmenys gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, nemokamą maitinimą pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą ir atitinkantys sąlygas gauti piniginę socialinė paramą, taip pat globojami šeimose vaikai ir asmenys nuo 18 metų, kuriems paskirta globos (rūpybos ) išmoka pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą į paramos gavėjų sąrašus įrašomi jiems pateikus seniūnijoje užpildytą laisvos formos prašymą.
7.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
Pasinaudojant programa SPIS , gaunami duomenys iš:

1.Gyventojų registro tarnybos-apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį.

2.Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas.

3.Lietuvos užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – apie asmens registraciją užimtumo  tarnyboje.

4.Nacionalinės mokėjimo agentūros  – apie asmens gaunamas išmokas žemės ūkiui remti.
8.
Administracinės paslaugos teikėjas
Plungės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai:

Alsėdžių seniūnijos seniūnė Danutė Repšienė, tel.(8 448) 48292, el. p. alsedziai@plunge.lt

Babrungo seniūnijos seniūnė Rūta Jonušienė, tel. (8 448) 42343, el.  p. babrungas@plunge.lt 

Kulių seniūnijos seniūnė Danutė Petrauskienė, tel. (8 448) 45116, el. p. kuliai@plunge.lt 

Nausodžio seniūnijos seniūnas Gintaras Domarkas, tel. (8 448) 44231, el. p. nausodis@plunge.lt

Paukštakių seniūnijos seniūnas Aurimas Vasiliauskas, tel. (8 448) 47868, el. p. paukstakiai@plunge.lt

Platelių seniūnijos seniūnas Robertas Šimkus, tel. (8 448) 49134,  el. p. plateliai@plunge.lt

Plungės miesto seniūnijos seniūnė Dangirutė Jurkuvienė, tel. (8 448) 73131, el. p. seniunija@plunge.lt

Stalgėnų seniūnijos seniūnas Arūnas Jurkus, tel. (8 448) 45714, el. p. stalgėnai@plunge.lt

Šateikių seniūnijos seniūnė Simona Arytė – Lauciuvienė (8 448) 48587, el. p. sateikiai@plunge.lt

Žemaičių Kalvarijos seniūnijos seniūnė Dovilė Brasaitė, tel. (8 448) 43147, el. p. zemkalvarija@plunge.lt 

Žlibinų seniūnijos seniūnas Martynas Stančikas, tel. (8 448) 47668, el. p. zlibinai@plunge.lt
9.Administracinės paslaugos vadovasPlungės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai:

Alsėdžių seniūnijos seniūnė Danutė Repšienė, tel. (8 448) 48292, el. p. alsedziai@plunge.lt

Babrungo seniūnijos seniūnė Rūta Jonušienė, tel. (8 448) 42343, el.  p. babrungas@plunge.lt 

Kulių seniūnijos seniūnė Danutė Petrauskienė, tel. (8 448) 45116, el. p. kuliai@plunge.lt 

Nausodžio seniūnijos seniūnas Gintaras Domarkas, tel. (8 448) 44231, el. p. nausodis@plunge.lt

Paukštakių seniūnijos seniūnas Aurimas Vasiliauskas, tel. (8 448) 47868, el. p. paukstakiai@plunge.lt

Platelių seniūnijos seniūnas Robertas Šimkus, tel. (8 448) 49134,  el. p. plateliai@plunge.lt

Plungės miesto seniūnijos seniūnė Dangirutė Jurkuvienė, tel. 8 448 73131, el. p. seniunija@plunge.lt

Stalgėnų seniūnijos seniūnas Arūnas Jurkus, tel. (8 448) 45714, el. p. stalgėnai@plunge.lt

Šateikių seniūnijos seniūnė Simona Arytė – Lauciuvienė, tel. (8 448) 48587, el. p. sateikiai@plunge.lt

Žemaičių Kalvarijos seniūnijos seniūnė Dovilė Brasaitė, tel. (8 448) 43147, el. p. zemkalvarija@plunge.lt 

Žlibinų seniūnijos seniūnas Martynas Stančikas, tel. (8 448) 47668, el. p. zlibinai@plunge.lt
10.Administracinės paslaugos suteikimo trukmė30 d. d.
11.Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)Nemokama
12.
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys
Prašymo forma
13.Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąAdministracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – informacinis
14.Administracinės paslaugos teikimo ypatumaiTeisę į maisto produktus iš intervencinių atsargų gauti turi šeima arba vieni gyvenantys asmenys, jei jie yra deklaravę gyvenamąją vietą seniūnijos teritorijoje ir jei pajamos vienam šeimos nariui (asmeniui) neviršija 1,5 VRP dydžio per mėnesį.   
15.
Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą
Aprašymas įtraukiamas į Plungės rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Plungės rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka.
  1. ↩︎
Paskutinis atnaujinimas: 2024-01-18 14:08:56
This site is registered on wpml.org as a development site.