Duomenų apie išmokėtas išmokas šeimai ir išmokas mirties atveju Plungės rajone gyvenantiems Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės piliečiams bei Europos Sąjungoje ir Europos ekonominėje erdvėje gyvenantiems Plungės rajono gyventojams

Eil. Nr.PavadinimasAprašymo turinys
1.Administracinės paslaugos kodas06.11.
2.Administracines paslaugos versija
2. versija
3.Administracinės paslaugos pavadinimasDuomenų apie išmokėtas išmokas šeimai ir išmokas mirties atveju Plungės rajone gyvenantiems Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės piliečiams bei Europos Sąjungoje ir Europos ekonominėje erdvėje gyvenantiems Plungės rajono gyventojams teikimas
4.Administracinės paslaugos apibūdinimasPaslauga skirta norintiems gauti duomenis apie išmokėtas išmokas šeimai ir išmokas mirties atveju Plungės rajone gyvenantiems Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės piliečiams bei Europos Sąjungoje ir Europos ekonominėje erdvėje gyvenantiems Plungės rajono gyventojams
5.
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
– Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 ir Reglamentas (EB) Nr. 987/2009

– Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. balandžio 23 d. Nr. A1-162 įsakymas   „Dėl  Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. A1-288 „Dėl Europos Tarybos Reglamento Nr. 1408/71/EEB ir Reglamento Nr. 574/72/ EEB nuostatų, susijusių su išmokomis šeimai ir išmoka mirties atveju, įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“  (Žin., 2010, Nr. 49-2405)

https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/tarptautinis-bendradarbiavimas-ir-es/europos-sajunga/es-migrantu-socialine-apsauga/reglamentai-ir-lietuvos-respublikos-teises-aktai/

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas, 1994-11-03 Nr. I-621
6.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo– prašymas;
– asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
– įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.
7.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Pasinaudojant Socialinės paramos šeimai informacine sistema (SPIS) ir programa „Parama“, gaunami duomenys iš:
1. Gyventojų registro tarnybos – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį;
2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  – apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas;
3. Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – apie asmens įregistravimą teritorinėje darbo biržoje ir mokamas nedarbo socialinio draudimo išmokas;
4. Mokinių registro – apie vyresnių nei 16 metų besimokančių asmenų mokymosi įstaigas ir programas.
8.Administracinės paslaugos teikėjasPlungės rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus darbuotoja – vyriausioji specialistė Lina Adomavičienė, tel. (8 448) 20 407, el.paštas lina.adomaviciene@plunge.lt
9.Administracinės paslaugos vadovasPlungės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjos pavaduotoja Vilma Šlyžienė, tel. (8 448) 73 129, el.paštas vilma.slyziene@plunge.lt
10.Administracinės paslaugos suteikimo trukmėSprendimas dėl  informacijos  pateikimo priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.
11.Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)Paslauga teikiama neatlygintinai.
12..
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys
Prašymo forma
13.Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąViešoje interneto svetainėje www.plunge.lt asmeniui suteikiama galimybė gauti paraiškos formą (ją atsisiunčiant).
14.Administracinės paslaugos teikimo ypatumaiPaslauga yra galutinė.

Asmeniui atvykus į Socialinės paramos skyrių, darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus.

Paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti šio aprašymo 6 punkte.

15.Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitąAdministracinės paslaugos „Socialinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas“ teikimo aprašymas  įtraukiamas į Plungės rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Plungės rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka ir  saugomas Socialinės paramos skyriuje.
Paskutinis atnaujinimas: 2024-04-26 14:55:31
This site is registered on wpml.org as a development site.