Keičiasi šeimyninė padėtis

Santuokos registravimas More information

Ši paslauga apima prašymo sudaryti santuoką priėmimą, santuokos sudarymo įrašo sudarymą, santuokos sudarymo įrašą liudijančio išrašo išdavimą.

Paslaugos aprašymas ir užsakymas

 

Užsienio valstybėje įregistruotos ar nutrauktos santuokos įtraukimas į apskaitą More information

Lietuvos Respublikos piliečiai privalo santuoką, įregistruotą ar nutrauktą užsienio valstybėje, įtraukti į apskaitą pasirinktoje civilinės metrikacijos įstaigoje. Užsienio valstybėje įregistruotos arba nutrauktos santuokos civilinės metrikacijos įstaigoje įtraukiamos į apskaitą sudarant santuokos sudarymo arba santuokos nutraukimo įrašą, o jeigu vienas iš sutuoktinių yra miręs, – atkurtą santuokos sudarymo arba santuokos nutraukimo įrašą. Prašymas įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotą arba nutrauktą santuoką pateikiamas raštu, asmeniui atvykus į savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrių, per konsulinę įstaigą ar įgaliotą asmenį.

Paslaugos aprašymas ir užsakymas

 

Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimas į apskaitą More information

Lietuvos Respublikoje bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudaryta santuoka įtraukiama į apskaitą santuokos sudarymo bažnyčios buvimo vietos civilinės metrikacijos įstaigoje.

Paslaugos aprašymas ir užsakymas

 

Pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimas More information

Ši paslauga apima pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimą Lietuvos Respublikos piliečiams ir nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantiems asmenims be pilietybės, pabėgėliams ar užsieniečiams, ketinantiems registruoti santuoką užsienio valstybėje.

Paslaugos aprašymas ir užsakymas

 

Santuokos nutraukimo registravimas More information

Teismas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po teismo sprendimo nutraukti santuoką įsiteisėjimo dienos privalo šį sprendimą elektroninių ryšių priemonėmis išsiųsti santuoką įregistravusiai civilinės metrikacijos įstaigai (LR CPK 385 straipsnio 2 dalis).

Paslaugos aprašymas ir užsakymas

 

Paskutinis atnaujinimas: 2022-08-18 16:06:33
This site is registered on wpml.org as a development site.