Paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams pergabenti skyrimas ir mokėjimas

Eil. Nr.PavadinimasAprašymo turinys
1.Administracinės paslaugos kodas06.21.
2.Administracines paslaugos versija
2. versija
3.Administracinės paslaugos pavadinimasParamos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams pergabenti skyrimas ir mokėjimas
4.Administracinės paslaugos apibūdinimasŠi paslauga apima paramos skyrimą užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams pargabenti. Palaikų parvežimą organizavęs fizinis asmuo turi  teisę į paramą palaikams parvežti, jeigu kreipimosi ir sprendimo priėmimo metu jo vidutinės pajamos, kai jis yra vienas gyvenantis asmuo, arba vienam asmeniui, kai jis yra vienas iš bendrai gyvenančių asmenų, tenkančios vidutinės pajamos, nurodytos Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 str.  dalyje ir apskaičiuotos pagal nurodyto įstatymo 18 str., per mėnesį yra mažesnės negu 3 valstybės remiamų pajamų dydžiai (306 Eur). Parama palaikams parvežti yra lygi faktinėms palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidoms, bet neturi viršyti 54 bazinių socialinių išmokų dydžių (2052 Eur).
5.
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
Lietuvos Respublikos Paramos mirties atveju įstatymo Nr. I-348 pakeitimo įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4942d020860611e6b969d7ae07280e89

Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymas, 2003-07-01 Nr. IX-1675

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3EEE59417F13
6.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo– prašymas;

– asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;


– medicininį mirties liudijimą (tai atvejais, kai asmens mirties neįregistruota Lietuvos Respublikos gyventojų registre);


– dokumentas, įrodantis palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidas;


– pažyma apie šeimos narių pajamas per paskutinius 3 mėnesius (šeimos pajamos per mėnesį vienam asmeniui neviršija 3 valstybės remiamų pajamų dydžių).

7.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Pasinaudojant Socialinės paramos šeimai informacine sistema (SPIS), gaunami duomenys iš:

1.Gyventojų registro tarnybos – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį;

2.Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  –  apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas;

3.Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  – apie asmens įregistravimą teritorinėje darbo biržoje ir mokamas nedarbo socialinio draudimo išmokas;

4.Nacionalinės mokėjimo agentūros – apie asmens gautas išmokas žemės ūkiui remti;

5.Mokinių registro (www.itc.smm.lt) – apie vyresnių nei 16 metų besimokančių asmenų mokymosi įstaigas ir programas;

6.VĮ Regitra (www.regitra.lt) – apie asmens disponuojamas transporto priemones;

7.Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  (www.ndnt.lt) ir jos teritorinių skyrių  – apie asmens nedarbingumo lygį.
8.Administracinės paslaugos teikėjasPlungės rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus  darbuotojai:

*vyr.specialsitė L. Narvilaitė, tel. (8 448)  73 121, el.paštas lina.narvilaite@plunge.lt

*soc.išmokų specialistė Vilma Miliūnienė, tel. (8 448)73 121, el.paštas vilma.miliuniene@plunge.lt

*vyr.specialistė I. Rapalienė,tel. (8 448) 73 121, el.paštas inga.rapaliene@plunge.lt
9.Administracinės paslaugos vadovasPlungės rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja

Genovaitė Vasylienė, tel. (8 448) 73 110, el.paštas  parama@plunge.lt
10.Administracinės paslaugos suteikimo trukmėSprendimas dėl kompensacijos skyrimo priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.
11.Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)Paslauga teikiama neatlygintinai.
12..
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys
Prašymo forma  pridedama

http://www.socmin.lt/lt/seima-ir-vaikai/prasymu-formos-socialinei-paramai.html
13.Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąViešoje interneto svetainėje (www.plunge.lt  asmeniui suteikiama galimybė gauti paraiškos formą (ją atsisiunčiant).
14.Administracinės paslaugos teikimo ypatumaiPaslauga yra galutinė.

Asmeniui atvykus į Socialinės paramos skyrių, darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus.

Parama teikiama pateikus prašymą ir visus dokumentus.

Savivaldybės administracija gali reikalauti ir kitų dokumentų, įrodančių paramos  teisėtumą.
15.Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitąAdministracinės paslaugos „Socialinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas“ teikimo aprašymas  įtraukiamas į Plungės rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Plungės rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka ir  saugomas Socialinės paramos skyriuje.
Paskutinis atnaujinimas: 2022-08-17 23:02:59
This site is registered on wpml.org as a development site.