Strateginis veiklos planas

2022-2024 metų strateginis veiklos planas Daugiau informacijos

Savivaldybės strateginis veiklos planas  – parengtas vadovaujantis strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr.292  „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 141 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo“. Strateginiame  veiklos plane, atsižvelgiant į aplinkos analizę, apibrėžiama Plungės rajono savivaldybės misija, tikslai ir programos.

Plungės rajono savivaldybės veiklos 2022-2024 m. strateginio plano  ir juo pagrįsto savivaldybės biudžeto parengimo tikslas –  orientuoti visos savivaldybės darbą taip, kad būtų įgyvendinti Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020  m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T1-281 patvirtintas ilgalaikis strateginio planavimo dokumentas  – Plungės rajono savivaldybės 2021-2030 metų strateginis plėtros planas  kuriuo patvirtinti plėtros prioritetai: kokybiškų viešųjų paslaugų parkas, inovacijų, verslo ir pramonės parkas, gamtos parkas, kultūros ir aktyvaus laisvalaikio parkas.

2022-2024 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimui suformuotos 8  programos:

       01 programa: Ugdymo kokybės, sporto ir modernios aplinkos užtikrinimo programa;   

       02 programa: Ekonominės ir projektinės veiklos programa;

       03 programa: Teritorijų planavimo programa;

       04 programa: Socialiai saugios ir sveikos aplinkos kūrimo programa;

       05 programa: Savivaldybės aplinkos apsaugos programa;

       06 programa: Kultūros ir turizmo programa;

       07 programa: Savivaldybės veiklos valdymo programa;

       08 programa: Infrastruktūros objektų priežiūros ir ūkinių subjektų rėmimo programa.

Pridedama.

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022  m. vasario 10 d. sprendimas Nr. T1-2 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2022-2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“.

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022  m. kovo 24 d. sprendimas Nr. T1-80 „Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T1-2 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2022-2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

2021-2023 metų strateginis veiklos planas Daugiau informacijos

Informacija senoje svetainėje >>>

2020-2022 metų strateginis veiklos planas Daugiau informacijos

Plungės rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginis veiklos planas

Savivaldybės strateginis veiklos planas  – parengtas vadovaujantis strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr.827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“. Strateginiame  veiklos plane, atsižvelgiant į aplinkos analizę, apibrėžiama Plungės rajono savivaldybės misija, tikslai ir programos.

Plungės rajono savivaldybės veiklos 2019-2021m. strateginio plano  ir juo pagrįsto savivaldybės biudžeto parengimo tikslas –  orientuoti visos savivaldybės darbą taip, kad būtų įgyvendinti Plungės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 23 d. sprendimu Nr. T1-4 patvirtinti ilgalaikiai plėtros prioritetai: rajono infrastruktūra, žmogiškieji ištekliai, ekonominė aplinka.

Strateginiame plane apibendrinami asignavimų valdytojų pateikti veiklos planai, kurių pagrindu parengtas 2020 m. biudžetas.

2020-2022 m. strateginiame veiklos plane numatyti trys, suderinti su ilgalaikiais prioritetais, veiklos tikslai, planuojami įgyvendinti per artimiausius trejus metus. Šiems tikslams įgyvendinti suformuotos 8 programos. 

Pirmas tikslas ugdyti išsilavinusią ir kultūrą puoselėjančią bendruomenę socialiai saugioje aplinkoje. Šiam tikslui įgyvendinti numatomos 3 programos:

  • 01 programa: Ugdymo kokybės ir modernios aplinkos užtikrinimo programa;
  • 04 programa: Socialiai saugios ir sveikos aplinkos kūrimo programa;
  • 06 programa: Kultūros ir sporto programa.

Antras tikslasskatinti rajono socialinę – ekonominę plėtrą, formuoti turizmui ir verslui patrauklaus Plungės krašto įvaizdį.

Užtikrinti racionalų savivaldybės teritorijos ir jos infrastruktūros vystymąsi, pramonės ir verslų plėtrą. Šiam tikslui įgyvendinti numatomos 2 programos:

  • 02 programa: Ekonominės ir projektinės veiklos programa;
  • 08 programa: Infrastruktūros objektų priežiūros ir ūkinių subjektų rėmimo programa;

Trečias tikslasdidinti Plungės rajono patrauklumą. Šiam tikslui įgyvendinti numatomos 3 programos:

  • 03 programa: Teritorijų planavimo programa;
  • 05 programa: Savivaldybės aplinkos apsaugos programa;
  • 07 programa: Savivaldybės veiklos valdymo programa.

Pridedama. Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 13 d. sprendimas Nr. T1-31 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-03-29 11:45:33
Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.