Strateginis veiklos planas

 

Plungės rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašas »

2024-2026 metų strateginis veiklos planas More information

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 8 d. sprendimu Nr. T1-48 patvirtintas Plungės rajono savivaldybės  2024-2026 metų strateginis veiklos planas »

Planą sudaro:

 

2023-2025 metų strateginis veiklos planas More information

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T1-2 patvirtintas Plungės rajono savivaldybės  2023-2025 metų strateginis veiklos planas (pridedama):

 

2022-2024 metų strateginis veiklos planas More information

Savivaldybės strateginis veiklos planas  – parengtas vadovaujantis strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr.292  „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 141 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo“. Strateginiame  veiklos plane, atsižvelgiant į aplinkos analizę, apibrėžiama Plungės rajono savivaldybės misija, tikslai ir programos.

Plungės rajono savivaldybės veiklos 2022-2024 m. strateginio plano  ir juo pagrįsto savivaldybės biudžeto parengimo tikslas –  orientuoti visos savivaldybės darbą taip, kad būtų įgyvendinti Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020  m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T1-281 patvirtintas ilgalaikis strateginio planavimo dokumentas  – Plungės rajono savivaldybės 2021-2030 metų strateginis plėtros planas  kuriuo patvirtinti plėtros prioritetai: kokybiškų viešųjų paslaugų parkas, inovacijų, verslo ir pramonės parkas, gamtos parkas, kultūros ir aktyvaus laisvalaikio parkas.

2022-2024 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimui suformuotos 8  programos:

       01 programa: Ugdymo kokybės, sporto ir modernios aplinkos užtikrinimo programa;   

       02 programa: Ekonominės ir projektinės veiklos programa;

       03 programa: Teritorijų planavimo programa;

       04 programa: Socialiai saugios ir sveikos aplinkos kūrimo programa;

       05 programa: Savivaldybės aplinkos apsaugos programa;

       06 programa: Kultūros ir turizmo programa;

       07 programa: Savivaldybės veiklos valdymo programa;

       08 programa: Infrastruktūros objektų priežiūros ir ūkinių subjektų rėmimo programa.

Pridedama.

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022  m. vasario 10 d. sprendimas Nr. T1-2 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2022-2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“.

 

2021-2023 metų strateginis veiklos planas More information

Savivaldybės strateginis veiklos planas  – parengtas vadovaujantis strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr.827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“. Strateginiame  veiklos plane, atsižvelgiant į aplinkos analizę, apibrėžiama Plungės rajono savivaldybės misija, tikslai ir programos.

Plungės rajono savivaldybės veiklos 2021-2023 m. strateginio plano  ir juo pagrįsto savivaldybės biudžeto parengimo tikslas –  orientuoti visos savivaldybės darbą taip, kad būtų įgyvendinti Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020  m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T1-281 patvirtintas ilgalaikis strateginio planavimo dokumentas  – Plungės rajono savivaldybės 2021-2030 metų strateginis plėtros planas  kuriuo patvirtinti plėtros prioritetai: kokybiškų viešųjų paslaugų parkas, inovacijų, verslo ir pramonės parkas, gamtos parkas, kultūros ir aktyvaus laisvalaikio parkas.

Strateginiame plane apibendrinami asignavimų valdytojų pateikti veiklos planai, kurių pagrindu parengtas 2021 m. biudžetas.

2021-2023 m. strateginiame veiklos plane numatyti trys, suderinti su ilgalaikiais prioritetais, veiklos tikslai, planuojami įgyvendinti per artimiausius trejus metus. Šiems tikslams įgyvendinti suformuotos 8 programos. 

 Pirmas tikslas ugdyti išsilavinusią ir kultūrą puoselėjančią bendruomenę socialiai saugioje aplinkoje. Šiam tikslui įgyvendinti numatomos 3 programos:

Antras tikslasskatinti rajono socialinę – ekonominę plėtrą, formuoti turizmui ir verslui patrauklaus Plungės krašto įvaizdį.

Užtikrinti racionalų savivaldybės teritorijos ir jos infrastruktūros vystymąsi, pramonės ir verslų plėtrą. Šiam tikslui įgyvendinti numatomos 2 programos:

Trečias tikslasdidinti Plungės rajono patrauklumą. Šiam tikslui įgyvendinti numatomos 3 programos:

Pridedama.
Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimas Nr. T1-49 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo”

2020-2022 metų strateginis veiklos planas More information

Plungės rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginis veiklos planas

Savivaldybės strateginis veiklos planas  – parengtas vadovaujantis strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr.827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“. Strateginiame  veiklos plane, atsižvelgiant į aplinkos analizę, apibrėžiama Plungės rajono savivaldybės misija, tikslai ir programos.

Plungės rajono savivaldybės veiklos 2019-2021m. strateginio plano  ir juo pagrįsto savivaldybės biudžeto parengimo tikslas –  orientuoti visos savivaldybės darbą taip, kad būtų įgyvendinti Plungės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 23 d. sprendimu Nr. T1-4 patvirtinti ilgalaikiai plėtros prioritetai: rajono infrastruktūra, žmogiškieji ištekliai, ekonominė aplinka.

Strateginiame plane apibendrinami asignavimų valdytojų pateikti veiklos planai, kurių pagrindu parengtas 2020 m. biudžetas.

2020-2022 m. strateginiame veiklos plane numatyti trys, suderinti su ilgalaikiais prioritetais, veiklos tikslai, planuojami įgyvendinti per artimiausius trejus metus. Šiems tikslams įgyvendinti suformuotos 8 programos. 

Pirmas tikslas ugdyti išsilavinusią ir kultūrą puoselėjančią bendruomenę socialiai saugioje aplinkoje. Šiam tikslui įgyvendinti numatomos 3 programos:

  • 01 programa: Ugdymo kokybės ir modernios aplinkos užtikrinimo programa;
  • 04 programa: Socialiai saugios ir sveikos aplinkos kūrimo programa;
  • 06 programa: Kultūros ir sporto programa.

Antras tikslasskatinti rajono socialinę – ekonominę plėtrą, formuoti turizmui ir verslui patrauklaus Plungės krašto įvaizdį.

Užtikrinti racionalų savivaldybės teritorijos ir jos infrastruktūros vystymąsi, pramonės ir verslų plėtrą. Šiam tikslui įgyvendinti numatomos 2 programos:

  • 02 programa: Ekonominės ir projektinės veiklos programa;
  • 08 programa: Infrastruktūros objektų priežiūros ir ūkinių subjektų rėmimo programa;

Trečias tikslasdidinti Plungės rajono patrauklumą. Šiam tikslui įgyvendinti numatomos 3 programos:

  • 03 programa: Teritorijų planavimo programa;
  • 05 programa: Savivaldybės aplinkos apsaugos programa;
  • 07 programa: Savivaldybės veiklos valdymo programa.

Pridedama. Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 13 d. sprendimas Nr. T1-31 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“.

Paskutinis atnaujinimas: 2024-02-26 13:35:11
This site is registered on wpml.org as a development site.