Plungės rajono savivaldybės 2021-2030 m. strateginis plėtros planas

Plungės miestas

Pradedamas rengti Plungės rajono savivaldybės 2021-2030 metų strateginis plėtros planas

Besibaigiant 2011-2020 m. strateginiam plėtros planui ir 2020 metams įpusėjus, Plungės rajono savivaldybė kartu su valdymo konsultacijų įmone Civitta pradeda rengti 2021-2030 metų strateginį plėtros planą.

SAVIVALDYBĖS STRATEGINIS PLĖTROS PLANAS | Savivaldybės strateginis plėtros planas yra ilgesnio laikotarpio planavimo dokumentai, skirti aplinkos, socialinei ir ekonominei raidai savivaldybės teritorijoje numatyti ir rengiami atsižvelgiant į valstybės ir regioninio lygmens teritorijų ir strateginio planavimo dokumentus.

TIKSLAS | Šio strateginio plano tikslas – užtikrinti efektyvų, racionalų ir skaidrų Plungės rajono savivaldybės funkcijų vykdymą, tobulinti strateginio planavimo procesą, leidžiantį pagerinti savivaldybės veiklos planavimą. Rengiant planą, identifikavus savivaldybės stiprybes, galimybes, silpnybes ir grėsmes bus galima nustatyti savivaldybės vietą ir vaidmenį regiono, šalies ir tarptautiniame kontekste. Taip pat bus suformuluotos plėtros perspektyvos tam, kad būtų tikslingiausiai ir efektyviausiai panaudoti turimi ir planuojami gauti finansiniai, materialiniai ir darbo ištekliai numatytiems tikslams pasiekti. Šis planas bus naudingas bendruomenei, įmonėms, visuomeninėms organizacijoms ir kitiems subjektams.

ETAPAI | Strateginio plėtros plano rengimą sudarys 3 etapai:

Plungės rajono savivaldybės 2021-2030 m. strateginis plėtros planas

VIEŠINIMAS | Siekiant užtikrinti strateginio valdymo viešumą, skaidrumą ir gyventojų įsitraukimą, bus vykdoma nuosekli komunikacija, dokumentai bus keliami į Plungės rajono savivaldybės internetinį puslapį www.plunge.lt, taip pat savivaldybės socialinėse medijose.

PABAIGA | Galutinis Plungės r. sav. strateginis plėtros planas bus pristatytas ir patvirtintas Savivaldybės tarybos posėdyje 2020 m. gruodžio pabaigoje. Planas taip pat bus išleistas spalvotu leidiniu, 50 egz. lietuvių kalba ir 10 egz. anglų kalba.

Plungės rajono savivaldybės 2021-2030 metų strateginio plėtros plano rengimo darbo grupės ir komisija

Savivaldybės strateginio planavimo komisija Plungės rajono savivaldybės 2021-2030 metų strateginiam plėtros planui parengti More information

Darbo grupė Plungės rajono savivaldybės 2021-2030 metų strateginio plėtros plano dalių, susijusių su Plungės rajono aplinka ir infrastruktūra, parengimui koordinuoti, atnaujinti ir stebėsenai vykdyti More information

Darbo grupė Plungės rajono savivaldybės 20201-2030 metų strateginio plėtros plano dalių, susijusių su Plungės rajono gyventojų gerovės klausimais, parengimui koordinuoti, atnaujinti ir stebėsenai vykdyti More information

Darbo grupė Plungės rajono savivaldybės 20201-2030 metų strateginio plėtros plano dalių, susijusių su ekonomika, parengimui koordinuoti, atnaujinti ir stebėsenai vykdyti More information

Plungės miestas iš paukščio skrydžio

Paskutinis atnaujinimas: 2021-11-03 15:11:11
This site is registered on wpml.org as a development site.