VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ LENGVATŲ SKYRIMAS IR TEIKIMAS

Eil. Nr.PavadinimasAprašymo turinys
1.Administracinės paslaugos kodas06.30.
2.Administracines paslaugos versija
2. versija
3.Administracinės paslaugos pavadinimasVietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatų skyrimas ir teikimas
4.Administracinės paslaugos apibūdinimasLengvatą sudaro sumokėtos metinės rinkliavos 50 procentų dydžio piniginė kompensacija, kuri išmokama rinkliavos mokėtojui, jau sumokėjusiam metinį rinkliavos mokestį ir neturinčiam įsiskolinimų už būsto šildymą, karštą ar geriamąjį vandenį. Lengvata teikiama einamaisiais kalendoriniais metais. Lengvatos taikomos savivaldybės teritorijoje registruoto būsto savininkui ar naudotojui, kai:

-vienas gyvenantis asmuo gauna socialinę pašalpą;

-vienas gyvenantis asmuo yra sulaukęs pensinio amžiaus, yra išankstinės pensijos gavėjas arba neįgalusis, kurio pajamos (3 praėjusių mėnesių iki kreipimosi vidutinės pajamos) iki teisės atsiradimo į lengvatą mėnesio yra mažesnės už 3,0 valstybės remiamų pajamų dydį (t.y. 375 Eur) per mėnesį.
5.
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
2013 m. spalio 31 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-255 „Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo Plungės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

/index.php?776756561


2015 m. gruodžio 3 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-324 „Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T1-255 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo Plungės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.


/index.php?776756561


2017 m. kovo 30 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-65 „Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 3 d. sprendimo Nr. T1-324 „Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T1-255 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo Plungės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo.


/index.php?776756561

6.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuoDėl lengvatos gavimo būsto savininkas ar naudotojas pagal gyvenamąją vietą kreipiasi į Plungės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių arba į kaimiškąsias seniūnijas ir prideda visus reikiamus dokumentus:

-prašymą lengvatai gauti;


-galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;


-sumokėtos rinkliavos kvitą;


-pažymas apie pajamas.


*Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

7.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Pasinaudojant Socialinės paramos šeimai informacine sistema (SPIS) , gaunami duomenys iš:

1. Gyventojų registro tarnybos www.gyvreg.lt  – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį;


2.Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos www.sodra.lt  – apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas;
3.. Lietuvos užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – apie asmens registraciją Užimtumo tarnyboje;


4.Nacionalinės mokėjimo agentūros www.nma.lt  – apie asmens gautas išmokas žemės ūkiui remti;


5.Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos www.ndnt.lt  – apie asmens nedarbingumo lygį;


6.VĮ Registrų centro www.registrucentras.lt  – apie asmeniui nuosavybės teise priklausantį nekilnojamą turtą.

8.Administracinės paslaugos teikėjasPlungės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus darbuotojai:
 
*vyr.specialistė L. Narvilaitė, tel. (8 448)73 121, el.paštas lina.narvilaite@plunge.lt

*soc. išmokų specialistė V. Miliūnienė, tel. (8 448)73 121, el.paštas vilma.miliuniene@plunge.lt

*soc. išmokų specialistė O.Lukošienė, tel. (8 448) 73 121, el.paštas orinta.lukosiene@plunge.lt

*vyr.specialistė  R. Petrikaitė, tel.(8 448)73132, el.paštas rima.petrikaite@plunge.lt

*soc. išmokų specialistė R. Eitavičienė, tel. (8 448)73132, el.paštas ramute.eitaviciene@plunge.lt

*soc. išmokų specialistė E.Aušrienė, tel(8 448)73132, el.paštas edita.ausriene@plunge.lt
 
Plungės rajono kaimiškosiose seniūnijose prašymus priima  socialinio darbo organizatoriai ir socialinių išmokų specialistai.
9.Administracinės paslaugos vadovasPlungės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja

Genovaitė Vasylienė, tel.  (8 448) 73 110, el.paštas parama@plunge.lt
10.Administracinės paslaugos suteikimo trukmėSprendimas dėl lengvatų skyrimo priimamas per 15 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos, tačiau ne vėliau kaip iki gruodžio 20 dienos.
11.Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)Paslauga teikiama neatlygintinai.
12..
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys
Prašymo-paraiškos-forma patvirtinta 2013 m. spalio 31 d. Plungės rajono tarybos sprendimo „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo Plungės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“priede.
13.Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą
14.Administracinės paslaugos teikimo ypatumaiLengvatos teikiamos pinigais. Kompensuojamoji rinkliavos dalis išmokama gyventojams per bankus, arba Lietuvos Pašto skyriuose Plungės rajone, bet ne vėliau kaip iki gruodžio 25 dienos. Pareiškėjui mirus, neišmokėta kompensacija nepaveldima, kitam asmeniui neišmokama.

Lengvatos neskiriamos:

-jei pareiškėjas yra įsiskolinęs už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, turi didesnį kaip mėnesio dydžio įsiskolinimus už būsto šildymą, karštą bei geriamąjį vandenį;

-jei Pareiškėjas laiku nesikreipė dėl lengvatos gavimo ir nepateikė visų dokumentų;

-būste gyvena daugiau asmenų.
15.Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitąAdministracinės paslaugos „Socialinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas“ teikimo aprašymas  įtraukiamas į Plungės rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Plungės rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka ir  saugomas Socialinės paramos skyriuje.
Paskutinis atnaujinimas: 2021-12-15 16:27:56
Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.