VIENKARTINIŲ PAŠALPŲ ŽUVUSIŲ PASIPRIEŠINIMO 1940-1990 METŲ OKUPACIJOMS DALYVIŲ ŠEIMOMS SKYRIMAS IR MOKĖJIMAS

Eil. Nr.PavadinimasAprašymo turinys
1.Administracinės paslaugos kodas06.19.
2.Administracines paslaugos versija
2. versija
3.Administracinės paslaugos pavadinimasVienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimas ir mokėjimas
4.Administracinės paslaugos apibūdinimasVienkartinės pašalpos skiriamos žuvusių ar mirusių tardymo, įkalinimo ar tremties pasibaigus įkalinimui metu 1940–1990 metų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių – karių savanorių ir neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių – laisvės kovų dalyvių žuvusiųjų tėvams (įtėviams), kitos santuokos iki kario savanorio ar laisvės kovų dalyvio žūties nesudariusiems sutuoktiniams, vaikams (įvaikiams), taip pat broliams ir seserims, jeigu jie pasipriešinimo okupacijoms dalyvio žuvimo metu buvo jaunesni kaip 18 metų ir neturėjo abiejų tėvų (abu tėvai arba turėtas vienintelis iš tėvų buvo mirę).

Kad gautų vienkartinę pašalpą kiekvienas šeimos narys tiesiogiai atvykęs (ar paštu) turi pateikti savivaldybės, kurios teritorijoje buvo paskutinė žuvusio pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio  nuolatinė gyvenamoji vieta, prašymą bei kitus reikalingus dokumentus.

Jei prašymas pateikiamas paštu, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka.

Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme-paraiškoje nurodytu informavimo būdu (paštu, el. paštu, telefonu).
5.
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
Lietuvos Respublikos valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms įstatymas.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EDE1F707F4EE/msazDyAwgO

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 2006 m. kovo 20 d. Nr.269 „Dėl vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimo ir išmokėjimo bei šių pašalpų indeksavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.262D0687C0C1/qfwErlvhcp
6.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo1.Prašymas;

2.Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (toliau – LGGRTC) išduoto pažymėjimo, patvirtinančio žuvusiajam (mirusiajam) pripažintą ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio – kario savanorio ar neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio – laisvės kovų dalyvio statusą, nuorašas, patvirtintas įstatymų nustatyta tvarka;


3.LGGRTC pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos sprendimas dėl ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio – kario savanorio ar neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio – laisvės kovų dalyvio žūties ar mirties aplinkybių arba teismo sprendimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo;


4.giminystės ryšį su žuvusiuoju (mirusiuoju) įrodantys dokumentai – santuokos, gimimo liudijimo, kitų giminystės ryšį įrodančių dokumentų nuorašai, patvirtinti įstatymo nustatyta tvarka*; (Jeigu nėra giminystės ryšį su žuvusiuoju ar mirusiuoju įrodančių dokumentų – teismo sprendimas dėl giminystės santykių nustatymo.)
 
*Pareiškėjui nereikia pateikti civilinės būklės aktų išrašų įregistravimo liudijimų ar kitų dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų
7.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)1.Gyventojų registro tarnyba www.gyvreg.lt  – apie deklaruotą gyvenamą vietą, šeiminę padėtį;       
                      
2.Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras – dėl pažymėjimo, patvirtinančio žuvusiajam (mirusiajam) pripažinto kario savanorio ar neginkluotos pasipriešinimo – laisvės kovų dalyvio statuso ir dėl sprendimo dėl ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio žūties ar mirties aplinkybių;

3. Nacionalinė teismų administracija – dėl teismo sprendimo, dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.
8.Administracinės paslaugos teikėjasPlungės rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus  darbuotojai:

*vyr.specialistė L. Narvilaitė, tel. (8 448)73 121, el.paštas lina.narvilaite@plunge.lt

*soc. išmokų specialistė V. Miliūnienė, tel. (8 448)73 121,
el.paštas vilma.miliuniene@plunge.lt

*soc. išmokų specialistė O.Lukošienė, tel. (8 448) 73 121,
el.paštas orinta.lukosiene@plunge.lt

*vyr.specialistė  R. Petrikaitė, tel.(8 448)73132, el.paštas rima.petrikaite@plunge.lt

*soc. išmokų specialistė R. Eitavičienė, tel. (8 448)73132,
el.paštas ramute.eitaviciene@plunge.lt

*soc. išmokų specialistė E.Aušrienė, tel(8 448)73132,
el.paštas edita.ausriene@plunge.lt
 
Seniūnijose prašymus priima seniūnijų socialinio darbo organizatoriai ir socialinių išmokų specialistai.
9.Administracinės paslaugos vadovasPlungės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjos pavaduotoja Vilma Šlyžienė, tel. (8 448) 73 129 el.paštas vilma.slyziene@plunge.lt
10.Administracinės paslaugos suteikimo trukmėSprendimas dėl vienkartinės pašalpos skyrimo priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo- paraiškos ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.
11.Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)Paslauga teikiama neatlygintinai.
12..
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys
Prašymo forma laisva. Asmuo rašydamas prašymą nurodo vardą, pavardę, asmens kodą, adresą, telefono numerį, asmeninės sąskaitos Lietuvos teritorijoje esančiame banke ar kitoje kredito įstaigoje numerį.
13.Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąViešoje interneto svetainėje (www.plunge.lt  asmeniui suteikiama galimybė gauti paraiškos formą (ją atsisiunčiant).
14.Administracinės paslaugos teikimo ypatumaiPaslauga yra galutinė.

Asmeniui atvykus į savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus.

Šio aprašymo 6 punkte nurodytus dokumentus savivaldybei pateikia vienas iš šeimos narių.

Teisė gauti vienkartinę pašalpą atsiranda nuo tos dienos, kai asmuo pateikia prašymą ir visus reikiamus dokumentus pašalpai gauti.

Vienkartinės pašalpos išmokamos iš valstybės biudžeto Lietuvos Respublikos piliečiams,  nuolat gyvenantiems Lietuvos Respublikoje.
15.Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitąAdministracinės paslaugos „Socialinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas“ teikimo aprašymas  įtraukiamas į Plungės rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Plungės rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka ir  saugomas Socialinės paramos skyriuje.
Paskutinis atnaujinimas: 2021-12-15 15:54:43
Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.