VIENKARTINĖS IŠMOKOS ĮSIKURTI SKYRIMAS IR MOKĖJIMAS

Eil. Nr.PavadinimasAprašymo turinys
1.Administracinės paslaugos kodas06.08.
2.Administracines paslaugos versija
2. versija
3.Administracinės paslaugos pavadinimasVienkartinės išmokos įsikurti skyrimas ir mokėjimas
4.Administracinės paslaugos apibūdinimasAsmenims, kuriems buvo nustatyta vaiko globa (rūpyba), pasibaigus vaiko globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo, skiriama 75 bazinių socialinių išmokų (2925 eurų) dydžio vienkartinė išmoka įsikurti.

Vienkartinė išmoka įsikurti gali būti panaudota:

1. Būstui (gyvenamosioms patalpoms) pirkti.

2. Sumokėti daliai paskolos būstui statyti arba pirkti.

3. Būsto nuomai.

4. Mokesčiams už nuomojamojo ar nuosavybės teise turimo būsto komunalines paslaugas.

5. Būstui remontuoti arba rekonstruoti.

6. Baldams, buitinei, vaizdo ir garso technikai, namų apyvokos reikmenims, vienam asmeniniam kompiuteriui, vienam mobiliojo ryšio telefonui įsigyti.

7. Studijų ir neformaliojo švietimo kainai padengti, mokymosi ir darbo priemonėms įsigyti.

8. Žemės sklypui įsigyti.

9. Mokamų sveikatos priežiūros prekių ir paslaugų išlaidoms apmokėti.

10. Automobiliui įsigyti, jeigu asmuo turi galiojantį vairuotojo pažymėjimą, kuriuo patvirtinama asmens teisė vairuoti B kategorijos motorinę transporto priemonę.

Prašymas pateikiamas raštu asmeniškai, paštu, elektroniniu būdu SPIS sistemoje, arba per įgaliotą asmenį.

Jei prašymas pateikiamas paštu ar per įgaliotą asmenį, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka.
Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu (paštu, el. paštu, telefonu).
5.
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas 1994-11-03 Nr. I-621:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1DEDD43B92AE/knwhBSGyhm

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-06-28 nutarimas Nr. 801 „Dėl išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo”

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A1F3B14F0A00/ZATFLRSPPO
6.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo1. Prašymas išmokai gauti.

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas).

3. Dokumentai apie globos (rūpybos) nustatymą.

4. Pareiškėjas, priklausomai nuo situacijos, turi pateikti*: 

4.1. Atsiskaitomosios sąskaitos banke numerį.

4.2. Santuokos liudijimo kopiją;

4.3. Teismo spendimą dėl nepilnamečio pripažinimo veiksniu, jeigu vaikas emancipuotas.

4.4. Dokumentus, patvirtinančius būsto ar žemės sklypo įsigijimą, nuomą, baldų ar buitinės technikos įsigijimą, atliktus remonto darbus ir pan., (sąskaitos-faktūros, sutartys).

*Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.
7.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Pasinaudojant Socialinės paramos šeimai informacine sistema (SPIS), programa „Parama“, gaunami duomenys iš:

1. Gyventojų registro tarnybos – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį;

2. Pažyma iš savivaldybės, kurioje pareiškėjas gyveno sulaukęs pilnametystės, apie tai, kad jam nebuvo skirta vienkartinė išmoka įsikurti.
8.Administracinės paslaugos teikėjasPlungės rajono savivaldybės administracijos  Socialinės paramos skyriaus  darbuotojai:
 
*soc.išmokų specialistė V. Miliūnienė tel.(8 448)73 121,
el.paštas vilma.miliuniene@plunge.lt

*vyr.specialistė L. Narvilaitė,tel. (8 448)73 121, el.paštas  lina.narvilaite@plunge.lt

*soc. išmokų specialistė E.Aušrienė, tel(8 448)73132,  el.paštas edita.ausriene@plunge.lt

*soc. išmokų specialistė O.Lukošienė, tel. (8 448) 73 121, el.paštas orinta.lukosiene@plunge.lt

*vyr.specialistė R. Petrikaitė, tel. (8 448)73132, el.paštas  rima.petrikaite@plunge.lt

*soc.išmokų specialistė R. Eitavičienė, tel(8 448)73132, el.paštas ramute.eitaviciene@plunge.lt
 
Seniūnijose prašymus priima seniūnijų socialinio darbo organizatoriai ir socialinių išmokų specialistai.
9.Administracinės paslaugos vadovasPlungės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjos pavaduotoja Vilma Šlyžienė, tel. (8 448) 73 129 el.paštas vilma.slyziene@plunge.lt
10.Administracinės paslaugos suteikimo trukmėSprendimas dėl vienkartinės išmokos įsikurti priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.
11.Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)Paslauga teikiama neatlygintinai.
12..
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys
Prašymo išmokai gauti SP-3 (A) forma patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“

Prašymo-paraiškos formos patalpintos  Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje: 

https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/prasymu-formos-socialinei-paramai-gauti
13.Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąAsmeniui suteikiama galimybė prašymą-paraišką pateikti SPIS sistemoje www.spis.lt
14.Administracinės paslaugos teikimo ypatumaiPaslauga yra galutinė.

Asmeniui atvykus į Socialinės paramos skyrių, darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus.

Paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti šio aprašymo 6 punkte.  

Vienkartinė išmoka įsikurti skiriama, jeigu prašymą asmuo pateikė iki jam sukako 25 metai.

Vienkartinė išmoka įsikurti grynaisiais pinigais neišmokama, išskyrus atvejus, kai lieka nepanaudota mažesnė negu 2 bazinių socialinių išmokų dydžio išmokos dalis, kuri gali būti išmokama grynaisiais pinigais pačiam išmokos gavėjui.
15.Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitąAdministracinės paslaugos „Socialinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas“ teikimo aprašymas  įtraukiamas į Plungės rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Plungės rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka ir  saugomas Socialinės paramos skyriuje.
Paskutinis atnaujinimas: 2021-12-15 15:28:00
Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.