Asbesto šalinimo programa

Asbesto turinčių gaminių šalinimas Daugiau informacijos

Asbesto šalinimas, keičiant stogų dangą

Šių metų vasario 1 – kovo 12 d. vyksta paraiškų asbestinių stogų dangų keitimui priėmimas.

Tikslinė sritis – vietos plėtros kaimo vietovėse skatinimas.

Pagal veiklos sritį remiama veikla: kaimo vietovėje esančio gyvenamojo namo, priklausančio fiziniam asmeniui, visos asbestinės stogo dangos pakeitimas.

Svarbu atkreipti dėmesį:

Daugiau informacijos www.nma.lt arba savivaldybėse

Asbesto kenksmingumas ir asbesto turinčių atliekų šalinimas

Informacija apie 2018 m. gautas paraiškas pagal atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo 2017 m. priemonių planą

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. vasario 9 d. įsakymas Nr. D1-94 „Dėl Lietuvos Respublikos 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. D1-1040 „Dėl duomenų apie asbesto turinčių gaminių kiekius teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 14 d. įsakymas Nr. D-204 „Dėl asbesto turinčių gaminių (asbestinio šiferio) inventorizacijos Plungės rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

 

Asbestinių stogų dangų keitimas Daugiau informacijos

Parama asbestinių stogų dangos keitimui (2018 m.)

Prioritetai – skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.

Tikslinė sritis – vietos plėtros kaimo vietovėse skatinimas.

Pagal veiklos sritį remiama tokia veikla: 

Paramos gali kreiptis kaimo gyventojai, kurie yra ne jaunesni kaip 18 metų. Paramos paraišką gali teikti ir tie pareiškėjai, kurie yra nebaigę įgyvendinti projekto pagal kitas KPP priemones, jeigu teisės aktuose nenumatyta kitaip.

Paraišką galima pateikti elektroniniu būdu, naudojantis ŽŪMIS portalo internetine prieiga adresu https://zumis.lt.

Paraiška ŽŪMIS turi būti pateikta ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paraiškas paskutinės dienos 12 val. 

Daugiau informacijos https://www.nma.lt

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. 3D-35 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklos „Asbestinių stogų dangos keitimas“ įgyvendinimo 2018 metais taisyklių patvirtinimo“

Paramos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklos „Asbestinių stogų dangos keitimas“ įgyvendinimo 2018 metais taisykles PILDYMO INSTRUKCIJA

Paramos paraiškos forma

Kaip išsirinkti naują stogo dangą 

Dideli kiekiai pavojų keliančio, yrančio asbesto laikomi ant stogų ir sandėliuojami sodybose

Paskutinis atnaujinimas: 2021-10-29 11:22:37
Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.