TEIKIMAS SKIRTI ANTROJO LAIPSNIO VALSTYBINES PENSIJAS

Eil. Nr.PavadinimasAprašymo turinys
1.Administracinės paslaugos kodas06.28.
2.Administracines paslaugos versija
2. versija
3.Administracinės paslaugos pavadinimasTeikimas skirti antrojo laipsnio valstybines pensijas
4.Administracinės paslaugos apibūdinimasVadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymu (Žin., 1994, Nr. 101-2018), teisę gauti Lietuvos Respublikos antrojo laipsnio valstybines pensijas turi Lietuvos Respublikos pilietės – motinos, pagimdžiusios, išauginusios ir gerai išauklėjusios 5 ir daugiau vaikų, jei jos yra sulaukusios Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatytą senatvės pensijos amžiaus arba yra pripažintos nedarbingomis ar iš dalies darbingomis, netekusiomis 60 proc. ir daugiau darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. I ar II grupės invalidėms). Antrojo laipsnio valstybinė pensija yra dviejų valstybinių pensijų bazių dydžio (t. y. 116 eurų).
5.
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.ED38F243563C/YzjpimdlbH


Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo 4, 5 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymas


https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3225C2892463/TAIS_378091


Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-03-14 nutarimas Nr. 225 „Dėl Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo”


https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E47028986E17/wvUfSFHvjw
6.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo–  prašymas;

–  asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;


–  autobiografija (biografija);


–  dvi fotografijos (2×3);


–  darbo knygelė ir jos kopija;


–  socialinio draudimo pažymėjimas ir jo kopija.


–  Valstybinės medicininės socialinės ekspertizės komisijos išduotas invalidumo pažymas, jeigu asmeniui nėra sukakęs Valstybinių pensijų įstatyme nustatytas senatvės pensijos amžius;


– visų vaikų charakteristikos, pateiktos mokymo įstaigų arba darbdavių, jeigu nedirba ir nesimoko – iš seniūnijų;


– visų vaikų gimimo liudijimai ir jų kopijos;


– mirusių vaikų mirties liudijimai ir jų kopijos;


– kiti dokumentai, įrodantys giminystės ryšius (pvz. santuokos liudijimus ir jų kopijas) ir jų kopijos;


– gavėjo asmeninė sąskaita Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiame banke arba AB „Lietuvos paštas“ vietos paštas pagal pensijos gavėjos gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikos teritorijoje.

7.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)  Asmens pažyma apie nuolatinę gyvenamąją vietą.

 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus informacija apie gaunamą pensiją (jeigu asmuo ją gauna).
8.Administracinės paslaugos teikėjasPlungės rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus  darbuotojai:

*soc.išmokų specialistė V. Miliūnienė, tel.(8 448) 73 121, el.paštas     vilma.miliuniene@plunge.lt

*vyr.specialsitė L. Narvilaitė, tel. (8 448)  73 121, el.paštas  lina.narvilaite@plunge.lt

*vyr.specialistė I. Rapalienė, tel.   (8 448)   73 121, el.paštas  inga.rapaliene@plunge.lt
9.Administracinės paslaugos vadovasPlungės rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėjo

pavaduotoja Vilma Šlyžienė, tel. (8 448) 73129, el.paštas vilma.slyziene@plunge.lt
10.Administracinės paslaugos suteikimo trukmėSprendimas  dėl teikimo skirti antrojo laipsnio valstybines pensijas  priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.
11.Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)Paslauga teikiama neatlygintinai.
12..
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys
Prašymo forma laisva.Būtina pateikti informaciją apie pareiškėją: vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, ko asmuo pageidauja, pateikiamų dokumentų sąrašas.
13.Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąAdministracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – informacinis
14.Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
15.Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitąAdministracinės paslaugos „Socialinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas“ teikimo aprašymas  įtraukiamas į Plungės rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Plungės rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka ir  saugomas Socialinės paramos skyriuje.
Paskutinis atnaujinimas: 2021-12-15 16:19:57
Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.