VIEŠ AME AUKCIONE BUS PARDUODAMAS PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBEI PRIKLAUSANTIS ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

2013-08-30

50006291 Įstaigos patalpos su rūsiu (unikalus numeris 6897-8001-5013:0002, plotas 628,5 kv. m, pažymėjimas plane 1B3p), Vytauto g. 2-2, Plungė, ir šiam objektui priskirtas bendro naudojimo 395/482 (0,0395 ha)žemės sklypas  (kadastrinis numeris 6854/0010:52), Vytauto g. 2, Plungė.
Pradinė objekto pardavimo kaina – 654,000 tūkst. Lt, iš kurios žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 4,000 tūkst. Lt, žemės sklypo parengimo atlygintinos išlaidos – 0 Lt    .
Pradinis į našas turi būti ne mažesnis kaip –65,000 tūkst. Lt. Registracijos mokestis – 100 Lt.
Atsiskaitymo už privatizuojamą objektą terminas ne ilgesnis kaip – 5 darbo dienos nuo privatizavimo objekto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.
Aukciono vykdymo laikas – 2013-09-18   9 val.    Vieta: Vytauto g. 12, 90123 Plungė.
Objekto apžiūra – 2013-09-09  9 val.  Apie pageidavimą apžiūrėti objektą būtina iš anksto informuoti darbuotoją, atsakingą už objekto apžiūrą.
Dokumentų dalyvauti aukcione registracijos pradžia – 2013-09-16, pabaiga – 2013-09-17 darbo dienomis 9 – 16 val.        Vieta: Vytauto g. 12, 90123 Plungė.
Pagrindinė tikslinė žemės sklypo naudojimo paskirtis: kita.
Specialios žemės sklypo naudojimo sąlyga:  XLIX – vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir į renginių apsaugos zonos.
Privatizavimo sąlyga: pirkėjas objektui priskirtą žemės sklypą turi į sigyti nuosavybėn.
Pastaba: privatizavimo objektui priskirto valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma valstybės į monėje Valstybės turto fonde.

50005296 Dujų perdavimo punktas (unikalus numeris 4400-1849-0041, plotas 22,59 kv.m, pastatas mūrinis, 1 aukšto, pažymėjimas plane 1H1p); Birutės g. 57D, Plungė; ir šiam objektui priskirtas bendro naudojimo 182/24423 (0,0182 ha) žemės sklypas (kadastrinis numeris 6854/0009:41); Birutės g. 67A, Plungė.
Pradinė objekto pardavimo kaina – 5,500 tūkst. Lt,    iš kurios žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 2,200 tūkst. Lt,  žemės sklypo parengimo atlygintinos išlaidos – 0 Lt.
Pradinis į našas turi būti ne mažesnis kaip – 330 Lt.    Registracijos mokestis – 100 Lt.
Atsiskaitymo už privatizuojamą objektą terminas ne ilgesnis kaip – 5 darbo dienos nuo privatizavimo objekto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.
Aukciono vykdymo laikas – 2013-09-12   10 val. 15 min.Vieta: Vytauto g. 12, 90123 Plungė.
Objekto apžiūra – 2013-09-09    9 val.  Apie pageidavimą apžiūrėti objektą būtina iš anksto informuoti darbuotoją, atsakingą už objekto apžiūrą.
Dokumentų dalyvauti aukcione registracijos pradžia – 2013-09-10,  pabaiga – 2013-09-11    9 – 16 val.        Vieta: Vytauto g. 12, 90123 Plungė.
Pagrindinė tikslinė žemės sklypo naudojimo paskirtis: kita.
Naudojimo būdas: komercinės paskirties objektų teritorijos.
Naudojimo pobūdis: prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos.
Specialios žemės sklypo naudojimo sąlygos:
    1.  I – ryšių linijų apsaugos zonos.
    2.  VI – elektros linijų apsaugos zonos.
    3.  XXVI – miško naudojimo apribojimai.
Žemės servitutas: kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis daiktas). Plane pažymėta indeksu „S”.
Privatizavimo sąlyga: laimėtojas objektui priskirtą žemės sklypą turi į sigyti nuosavybėn.
Pastaba: privatizavimo objektui priskirto valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma valstybės į monėje Valstybės turto fonde.

50006181 Dalis Medicinos punkto pastato (18/25 dalių, unikalus numeris 6896-5010-0010, plotas 56,86 kv. m, pastatas medinių skydų su karkasu, 1 aukšto, pažymėjimas plane 1B1ž), ūkinis pastatas (unikalus numeris 6896-5010-0022, užstatytas plotas 29 kv. m, pažymėjimas plane 2F1m) ir šiam objektui priskirtas bendro naudojimo 437/607 (0,0437 ha) žemės sklypas (kadastrinis numeris 6820/0003:247); Platelių g. 38, Gintališkės k., Plungės r.
Pradinė objekto pardavimo kaina – 13,170 tūkst. Lt,    iš kurios žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 1,500 tūkst. Lt, žemės sklypo parengimo atlygintinos išlaidos – 1,570 tūkst. Lt.    
Pradinis į našas turi būti ne mažesnis kaip – 1,010 tūkst. Lt. Registracijos mokestis –  100 Lt.
Atsiskaitymo už privatizuojamą objektą terminas ne ilgesnis kaip – 5 darbo dienos nuo privatizavimo objekto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.
Aukciono vykdymo laikas – 2013-09-12   9 val. 15 min.Vieta: Vytauto g. 12, 90123 Plungė.
Objekto apžiūra – 2013-09-09    9 val. Apie pageidavimą apžiūrėti objektą būtina iš anksto informuoti darbuotoją, atsakingą už objekto apžiūrą.
Dokumentų dalyvauti aukcione registracijos pradžia – 2013-09-10, pabaiga – 2013-09-11    9 – 16 val.       Vieta: Vytauto g. 12, 90123 Plungė.
Pagrindinė tikslinė žemės sklypo naudojimo paskirtis: kita.
 Naudojimo būdas: visuomeninės paskirties teritorijos.
 Naudojimo pobūdis: mokslo, kultūros, sporto ir gydymo paskirties pastatų bei statinių statybos.
 Specialios žemės sklypo naudojimo sąlygos:
    1.  I – ryšių linijų apsaugos zonos.
    2.  II – kelių apsaugos zonos.
    3.  VI – elektros linijų apsaugos zonos.
    4.  XVII – valstybinio geodezinio pagrindo punktų apsaugos zonos.
    5.  XXIX – paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos.
    6.  XLIX – vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir į renginių apsaugos zonos.
 Privatizavimo sąlygos: 1. Pirkėjas privalo iki valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo sumokėti žemės sklypo parengimo atlygintinas išlaidas. 2. Objektui priskirtą žemės sklypą turi į sigyti nuosavybėn.
Pastaba: privatizavimo objektui priskirto valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma valstybės į monėje Valstybės turto fonde.

50006490 Garažas (unikalus numeris 4400-2391-1455:7611, plotas 147,56 kv. m, 1 aukšto mūriniame pastate, pažymėjimas plane 6G1p) ir šiam objektui priskirtas bendro naudojimo  1030/95952 (0, 1030 ha) žemės sklypas (kadastrinis numeris 6854/0019:18); J. Tumo-Vaižganto g. 89, Plungė.
Pradinė objekto pardavimo kaina – 46,150 tūkst. Lt,    iš kurios žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 30,000 tūkst. Lt, žemės sklypo parengimo atlygintinos išlaidos – 1,150 tūkst. Lt.    
Pradinis į našas turi būti ne mažesnis kaip –1,500 tūkst. Lt    Registracijos mokestis – 100 Lt.
Atsiskaitymo už privatizuojamą objektą terminas ne ilgesnis kaip – 5 darbo dienos nuo privatizavimo objekto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.
Aukciono vykdymo laikas – 2013-09-12   10 val.    Vieta: Vytauto g. 12, 90123 Plungė.
Objekto apžiūra – 2013-09-09    9 val. Apie pageidavimą apžiūrėti objektą būtina iš anksto informuoti darbuotoją, atsakingą už objekto apžiūrą.
Dokumentų dalyvauti aukcione registracijos pradžia – 2013-09-10, pabaiga – 2013-09-11 darbo dienomis 9 – 16 val.        Vieta: Vytauto g. 12, 90123 Plungė
Pagrindinė tikslinė žemės sklypo naudojimo paskirtis: kita.
Naudojimo būdai: visuomeninės paskirties teritorijos; inžinerinės infrastruktūros teritorijos.
Naudojimo pobūdžiai: mokslo, kultūros, sporto ir gydymo paskirties pastatų bei statinių statybos; susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos.
Specialios žemės sklypo naudojimo sąlygos:
    1.  I – ryšių linijų apsaugos zonos.
    2.  VI – elektros linijų apsaugos zonos.
    3.  IX – dujotiekių apsaugos zonos.
    4.  XLVIII – šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos.
    5.  XLIX – vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir į renginių apsaugos zonos.
Žemės servitutai: 1. Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis daiktas). Plane pažymėtas indeksu „S1”. 2. Kelio servitutas – teisė naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis daiktas). Plane pažymėtas indeksu „S2”.
Privatizavimo sąlygos: 1. Pirkėjas privalo iki valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo sumokėti žemės sklypo parengimo atlygintinas išlaidas. 2. Objektui priskirtą žemės sklypą turi į sigyti nuosavybėn.
Pastaba: privatizavimo objektui priskirto valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma valstybės į monėje Valstybės turto fonde.

Pastaba. Potencialus pirkėjas, pervesdamas lėšas už privatizavimo objektą, privalo sumokėti mokestį už banko paslaugas.

Dokumentai registruojami Vytauto g. 12 (319 kab.), Plungėje, telefonai pasiteirauti: (8 448) 73115, 8 640 73 631.

Savivaldybės informacija


Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.