Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kviečia savivaldybes ir bendruomenes aktyviai dalyvauti, įgyvendinant Vietos bendruomenių savivaldos programą

2012-04-12

 

       Å iais metais Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pradėjo vykdyti Vietos bendruomenių savivaldos programą, kuria siekiama skatinti bendruomenes visoje Lietuvoje aktyviai dalyvauti priimant sprendimus dėl lėšų panaudojimo, tenkinant vietos bendruomenių viešuosius poreikius. Programos į gyvendinimui 2012 m. iš valstybės biudžeto yra skirta 8 mln. litų, kurie savivaldybėms paskirstyti pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktus duomenis apie savivaldybėse dirbančių ir mokančių gyventojų pajamų mokestį skaičių.
       Å ios Programos lėšomis bus galima finansuoti veiklas, skirtas pažeidžiamų bendruomenės narių ir grupių poreikių tenkinimui, vaikų ir jaunimo užimtumui, kultūriniams ir švietėjiškiems renginiams, viešųjų erdvių ir aplinkos kokybės gerinimui, sportui ir sveikatinimui, bendruomeninės veiklos organizavimui ir kitoms, vietos bendruomenės gyvenimo kokybę gerinančioms, iniciatyvoms. 
       Sprendimus dėl lėšų panaudojimo priims vietos bendruomenių tarybos, sudarytos iš seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ar kitų gyvenamųjų vietovių gyventojų, jų atstovų, šiose teritorijose veikiančių bendruomeninių organizacijų, religinių bendruomenių ir bendrijų ir kitų nevyriausybinių organizacijų atstovų. Tokiu būdu bendruomenė pati galės spręsti, ką aktualu tvarkyti, į sigyti, t. y. kaip paskirstyti lėšas, tenkinant bendruomenės viešuosius poreikius. Pavyzdžiui, už gautas lėšas, jei bendruomenei reikės,  bus galima tvarkyti vaikų žaidimo aikšteles ar parkus, padėti nepasiturintiems bendruomenės nariams, organizuoti vaikų ar senelių užimtumą ir pan.
       Plungės rajono savivaldybės taryba 2012 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T1-91 patvirtino Vietos bendruomenių savivaldos 2012 metų programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams į gyvendinti Plungės rajono savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašą.
       Ministerija ir Plungės rajono savivaldybės administracija ragina vietos bendruomenių narius, seniūnaičius, bendruomenines organizacijas ir jų asociacijas, religines bendruomenes ir nevyriausybines organizacijas aktyviai dalyvauti, sudarant vietos bendruomenių tarybas, teikiant pasiūlymus, svarstant ir priimant sprendimus dėl aktualiausių vietos bendruomenei klausimų sprendimo, o taip pat padedant šiuos sprendimus į gyvendinti, ir informuoti apie tai vietos bendruomenę. Bendradarbiaudami siekime, kad būtų didinamas sprendimų priėmimo viešumas ir skaidrumas, stiprinamas bendruomenės narių pasitikėjimas vietos valdžia, didinama bendruomenės narių atsakomybė už jų gyvenamosiose vietovėse vykstančius reiškinius, stiprinamas bendruomenių sutelktumas ir tarpusavio pasitikėjimas.
       Ministerija kviečia Programos į gyvendinimu suinteresuotus asmenis, bendruomenes ir organizacijas susipažinti su Programos į gyvendinimui skirtais teisės aktais, o taip pat konsultuotis ir teikti pasiūlymus nurodytiems atsakingiems asmenims:

Straipsnį pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informaciją parengė
Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja
Žaneta Piepalienė


 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.