Skelbiamas konkursas Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms užimti

2012-04-25

Plungės rajono savivaldybės administracija organizuoja konkursą laisvai karjeros valstybės tarnautojo – Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiojo specialisto – pareigybei:

Pareigybės lygis – A.
                 Pareigybės kategorija – 10.
                 Specialieji reikalavimai:

                1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės, vadybos ir verslo administravimo, viešojo administravimo ar ekonomikos studijų krypčių išsilavinimą.

    2.  Turėti ne mažiau kaip vienerių metų darbo patirtį viešųjų pirkimų organizavimo srityje.

    3. Būti susipažinusiam su Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Vietos savivaldos ir kitais į statymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus.

                  4. Gebėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pasiūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles.

                  5. Mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook Express, Internet Explorer.

               Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus asmeniškai arba notaro patvirtintas kopijas siųsti registruotu laišku: prašymą leisti dalyvauti konkurse; asmens tapatybę, išsilavinimą, pilietybę ir amžių patvirtinančius dokumentus, valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą (jei turi) ir šių dokumentų kopijas; gyvenimo aprašymą; pretendento anketą (pildoma vietoje arba užpildyta siunčiama registruotu laišku kartu su prašymu), darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas. Paskutinė dokumentų priėmimo diena 2012 m. gegužės 8 d. adresu: Plungės rajono savivaldybės administracija, 213 kab. Vytauto g. 12, Plungės m., tel. pasiteirauti: (8 448) 73126.

 

Darbo grupė, vadovaudamasi Plungės rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymu, nustatė, kad 30 testo klausimų bus ruošiama iš šių teisės aktų (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais):

1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos į statymas (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290);

2. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos į statymas (Žin., 2002, Nr. 45-1708);

3. Lietuvos Respublikos Viešojo administravimo į statymas (Žin.,1999, Nr. 60-1945; 2004, Nr. 21-617);

4. Viešųjų pirkimų į statymas (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102);

5. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262);

6. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas (Žin. 2002, Nr. 36-1340);

7. Lietuvos Respublikos konkurencijos į statymas (Žin. 1999, Nr. 30-856);

            8. Korupcijos prevencijos į statymas (Žin. 2002, Nr. 57-2297);

            9. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 1998 m. liepos 17 d. į sakymas Nr. 104 „Dėl į statymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijų“ (Žin. 1998, Nr. 87-2416; 2002, Nr. 50-1923);

10. Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001m. kovo mėn. 30d. į sakymas Nr. 19 “Dėl dokumentų rengimo ir į forminimo taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2001, Nr. 30-1009).

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis Administracijos direktorių                                      čŒeslovas Kerpauskas

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.