Rengiamas magistralinio dujotiekio Klaipėda-Kuršėnai specialusis planas

2013-10-18


 

Planuojama teritorija:

–        Klaipėdos rajono savivaldybės teritorija;

–        Telšių rajono savivaldybės teritorija;

–        Plungės rajono savivaldybės teritorija;

–        Rietavo savivaldybės teritorija;

–        Šiaulių rajono savivaldybės teritorija.

 

Planavimo organizatorius:

AB „Amber Grid“, Gudelių g. 49, LT-04224 Vilnius.

Tel.: (8 5) 236 0303, (8 5) 232 7793, faksas: (8 5) 236 0309, (8 5) 236 0850.

El. paštas: info@ambergrid.lt; m.cesniene@ambergrid.lt; a.nutautiene@ambergrid.lt

Internetinė svetainė www.ambergrid.lt

 

Planavimo organizavimo pagrindas:

–        Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas;

–        Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XI-2133;

–        Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. gegužės 28 d. į sakymas Nr. 1-113 „Dėl magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai specialiojo plano rengimo“.

 

Plano rengėjas:

UAB „Ardynas“, Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas,

tel. (8 37) 323 209, faksas (8 37) 337 257,

el. paštas: ardynas@ardynas.lt; a.mince@ardynas.lt; z.labanauskiene@ardynas.lt; o.vaiciene@ardynas.lt 

Internetinė svetainė www.ardynas.lt

 

Teritorijų planavimo lygmuo, rūšis:

regiono lygmens, specialusis.

 

Planavimo tikslai ir uždaviniai:

Specialiojo planavimo tikslai:

– į gyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės gamtinių dujų sektoriuje tikslus, užtikrinti alternatyvius gamtinių dujų tiekimo šaltinius ir tiekimo būdą (suskystintų gamtinių dujų terminalas), padidinti Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos ir jungties su Latvija saugumą bei pajėgumus, stiprinant vidinius dujų perdavimo tinklo vamzdynus;

– parinkti tinkamiausią trasą naujos dujų tiekimo linijos statybai, užtikrinant darnią dujų perdavimo sistemos tinklų plėtrą;

– rezervuoti teritorijas specialiojo planavimo objekto statybai, nustatyti jų naudojimo, tvarkymo, apsaugos priemones ir kitus reikalavimus.

Specialiojo planavimo uždaviniai:

– nutiesti reikalingas naujas dujų tiekimo linijas nuo suskystintų gamtinių dujų terminalo (SGDT) jungties prijungimo taško iki gamtinių dujų perdavimo sistemos sužiedinimo Klaipėdoje (magistralinio dujotiekio Šakiai- Klaipėda su magistraliniu dujotiekiu Šiauliai- Klaipėda) ir magistralinio dujotiekio Klaipėda- Kuršėnai antrąją liniją, užtikrinant projektui Europos Sąjungos finansavimą, siekiant efektyviai išnaudoti prie Lietuvos perdavimo sistemos prijungtą SGDT, padidinti perdavimo sistemos pajėgumus Latvijos kryptimi;

– liberalizuoti dujų rinką, laikantis Trečiojo Europos Sąjungos energetikos paketo nuostatų;

– užtikrinti diversifikuotą dujų tiekimą, padidinti tiekimo saugumą.

 

Planavimo darbų programa:

Numatomi plano rengimo etapai:

–        Parengiamasis etapas;

–        Planavimo dokumento rengimo etapas;

–        Sprendinių pasekmių vertinimo etapas;

–        Baigiamasis etapas.

Rengiant teritorijų planavimo dokumentą, bus atliekamos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūros.

Specialiojo plano sprendinių poveikio vertinimas bus atliekamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Apie viešo svarstymo su visuomene procedūras bus papildomai informuojama spaudoje, planavimo organizatoriaus, plano rengėjo ir savivaldybių internetinėse svetainėse bei seniūnijų skelbimų lentose.

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami raštu planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui šiame pranešime nurodytais planavimo organizatoriaus ir/ar plano rengėjo adresais, taip pat elektroniniu paštu, per visą specialiojo plano rengimo laikotarpį iki baigiamojo susirinkimo-konferencijos pabaigos.

 

Plano rengėjo inf.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.