Plungės lopšelis- darželis „Saulutė” skelbia atranką ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti

2024-06-11

PLUNGĖS  LOPŠELIS-DRAŽELIS „SAULUTĖ“ SKELBIA ATRANKAS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJŲ PAREIGOMS UŽIMTI PAGAL NETERMINUOTAS DARBO SUTARTIS

Atranka vyks 2024 m. rugpjūčio 1 d.

Pareigybės lygis  A2 (ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas).

Darbo sutarčių rūšys – neterminuotos

Darbo krūvis  – 1 et.

Darbo krūvis  – 0,5 et

Darbo pradžia –  2024 m. rugsėjo 2 d.

Reikalavimai:

  1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu, arba aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų ir suteiktą ikimokyklinio ugdymo mokytojo kvalifikaciją bei ne mažesnį kaip 8 metų pedagoginio darbo stažą, gali būti III – IV kurso studentas studijuojantis atitinkamą studijų programą;
  2. puikūs komunikaciniai gebėjimai ir bendradarbiavimas su vaikais, jų tėvais, pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;
  3. kūrybiškumas, iniciatyvumas, mokėjimas savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje;
  4. būti išklausius kompiuterinio raštingumo kursus (programas), atitinkančius Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintus reikalavimus mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms.

Išmanyti:

  1. ikimokyklinio ugdymo programą, individualių programų rengimo principus, specialiųjų programų ir išsilavinimo standartų, ikimokyklinio ugdymo planų rengimą;
  2. pedagoginio vertinimo metodiką, gebėti atlikti pedagoginį ugdytinių vertinimą, jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygio ir jų atitikimo ikimokyklinio ugdymo programoms bei specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymą, pažangos įvertini.

Darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficientas priklausys nuo pedagoginio darbo patirties ir turimos kvalifikacinės kategorijos. Pedagogo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento ribos nuo – 0,9294 iki 1,3053.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

Dokumentų priėmimas: el. paštu   saulute@plunge.lt

Informacija teikiama telefonu 869187011 direktorė Asta Plataunienė

Dokumentų priėmimo pabaiga – 2024 m. liepos 29 d. (įskaitytinai) 15.00 val.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus ir pateikę visus dokumentus, bus kviečiami pokalbiui.

Plungės lopšelio- darželio „Saulutė” informacija

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.