Plungės lopšelis- darželis „Pasaka“ skelbia atranką mokytojo padėjėjo pareigoms užimti

2023-12-14

Plungės lopšelis-darželis „Pasaka“ skelbia atranką mokytojo padėjėjo pareigoms užimti nuo 2024 m. sausio 1 d.

Darbo krūvis – 1 etatas, darbo sutartis – netermintuota.

Darbo apmokėjimas – pagal LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą (2017 m. sausio 17 d. NR. XIII – 198, galiojanti suvestinė redakcija 2023-01-01).

Atlyginimas – 948,60 Eur/mėn. už 1 etatą, neatskaičius mokesčių.

Pareigos: mokytojo padėjėjas

Kvalifikaciniai reikalavimai :mokytojo padėjėjo pareigoms priimamas dirbti asmuo, ne jaunesnis, kaip 18 metų, turintis ne mažesnį kaip vidurinį išsilavinimą. Pageidautina turėti Mokytojo padėjėjo pažymėjimą.

 Mokytojo padėjėjas turi gebėti:                                                               

1. Bendrauti su ikimokyklinio amžiaus vaikais, turėti žinių apie ugdymosi sutrikimų specifiką;                                                                                                                         

 2. Dirbti su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais;                                                                                                               

3. Bendradarbiauti su grupės mokytoja, logopedu, kitais specialistais ir ugdytinių tėvų pareigų turėtojais;                                                                                                            

4. Dirbti komandoje, priimti sprendimus, pasidalinti atsakomybe, turėti demokratiškų, komunikacijų, organizacinių gebėjimų;                                                                                                                                             

5. Naudotis ryšių ir kitomis informacijos perdavimo priemonėmis.    

Funkcijos :

mokytojo padėjėjas padeda ugdytiniui ( ugdytinių grupei):                                                                                       

1. Orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu(si), įstaigoje ir už jos ribų ugdomosios veiklos, papildomo ugdymo, renginių ir išvykų metu;                                                                                                            

2. Apsitarnauti, pavalgyti, pasirūpinti asmens higiena;                                                                                               

3. Įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti:                                                                                      

3.1. paaiškina pedagogo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant;                                                                            

3.2. padeda perskaityti ar perskaito tekstus, skirtus vaiko lavinimui;                                                                      

4. Atlikti kitą su ugdymu(si), savitarna, savitvarka, maitinimu(si) susijusią veiklą;                                                               

5.Turinčiam (turintiems) ribotas mobilumo galimybes: 5.1. išlipti iš transporto priemonės atvykus į ugdymo įstaigą ir įlipti į transporto priemone išvykstant iš įstaigos;                                                                                        

5.2. judėti po lopšelį – darželį, pasiekti grupę, kitas patalpas, lauke;                                                                    

5.3. padėti pedagogui priimti vaiką į grupę ir išleisti į namus.

 Dokumentai, kuriuos privaloma  pateikti

1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

3. Išsilavinimą, profesinį darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas. 

4. Atrankai pretendentai gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.                                                              

Dokumentų pateikimo data: dokumentus iki 2023-12-27 16:00 val.  galima siųsti el. paštu pasaka.plunge@gmail.com  ar pristatyti adresu V. Mačernio g. 15, Plungė LT- LT-90140. Pretendentų pateikti  dokumentai registruojami.

Pretendentų informavimas: pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai telefonu ir kviečiami pokalbiui.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir po pokalbio grąžinami pretendentui.

Atranka2023 m. gruodžio 28 d. 10:00

Kontaktinė informacija Plungės l. d. „Pasaka“ direktorė Irena Petreikienė  Tel. 8 448 72349

Plungės lopšelis-darželis „Pasaka“ V. Mačernio 15, Plungė, tel.nr.: 8 (448) 72349, 8 (671) 17131 el. p.: pasaka.plunge@gmail.com

 

 Plungės lopšelis-darželis „Pasaka“ informacija    

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.