Plungės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą biudžetinės įstaigos Plungės sporto ir rekreacijos centro direktoriaus pareigoms užimti

2013-07-09

Plungės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą biudžetinės į staigos Plungės sporto ir rekreacijos centro direktoriaus pareigoms užimti. Tarnybinio atlyginimo koeficientas – 16 BMA. (gali būti koreguojamas ribose 11,7 – 34,3). 

 Įstaigos adresas: Vytauto g. 12, Plungės m.

              Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai:

 1. turėti aukštąjį universitetinį   arba jam prilygintą išsilavinimą;

 2. turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtį sporto srityje;

 3. turėti patirties projektinėje veikloje, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

 4. savarankiškai planuoti, organizuoti Įstaigos veiklą;

 5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos reikalavimus ir teisės aktų rengimo taisykles;

 6. žinoti į statymų ir kitų norminių aktų reikalavimus, Įstaigos darbo specifiką bei darbo problemas ir būdus joms išspręsti, į statyminius darbo organizavimo, bendravimo psichologijos pagrindus, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimus.

 Pretendentų vertinimo (atrankos) būdas: veiklos programos vertinimas, pokalbis.

             Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus asmeniškai arba kopijas siųsti registruotu laišku:

prašymą leisti dalyvauti konkurse, nurodydamas, kokiu būdu – raštu ar elektroniniu paštu – informuoti pretendentą apie atitiktį bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams, nurodytiems pareigybės aprašyme;

asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

išsilavinimą, kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;

gyvenimo aprašymą;

reikalaujamą darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;

užpildytą pretendento anketą;

pretendento privalumų sąrašą, juos patvirtinančių dokumentų kopijas;

valstybinės kalbos mokėjimo pažymėjimą (baigusiems nelietuviškas mokyklas iki 1991 m.) ir šio dokumento kopiją;

savo, kaip į staigos vadovo, veiklos programą, kurioje būtų išdėstytos vadovavimo į staigai gairės (vadovo strateginiai veiklos tikslai ir jų į gyvendinimo būdai, pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį ir kt.). Veiklos programa neturi būti didesnė kaip iki 5 puslapių teksto.

 

 Paskutinė dokumentų priėmimo diena 2013 m. liepos 17 d. adresu  Plungės rajono savivaldybės administracija, 213 kab. Vytauto g. 12, Plungės m., tel. pasiteirauti 73126.

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.