Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazija skelbia atranką lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo pareigoms eiti

2021-09-07

PLUNGĖS AKADEMIKO ADOLFO JUCIO PROGIMNAZIJA

 

(Biudžetinė į staiga, A. Vaišvilos g. 32, LT-90127 Plungė, tel. (8 448) 71 735, el. p. a.juciopm@gmail.com. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191130079) 

 

skelbia atranką lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo pareigoms eiti.

 

Darbo sutarties rūšis – neterminuota. Pareigybės lygis A2 (ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas).

Darbo krūvis – 0,4 pareigybės krūvio. Darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficientas priklausys nuo pedagoginio darbo patirties ir turimos kvalifikacinės kategorijos. Pedagogo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento ribos – nuo 6,91 iki 9,71.

Specialieji reikalavimai:

1. Aukštasis (aukštesnysis, į gytas iki 2009 metų, ar specialusis vidurinis, į gytas iki 1995 metų) išsilavinimas.

2. Įgyta pedagogo kvalifikacija.

3. Baigta lietuvių kalbos ir (ar) literatūros mokytojų rengimo arba lietuvių kalbos ir (ar) literatūros filologijos studijų programa.

4. Išmanyti:

4.1. individualių programų rengimo principus, bendrųjų, specialiųjų programų ir išsilavinimo standartų, bendrųjų ugdymo planų rengimą;

4.2 pedagoginio vertinimo metodiką, gebėti atlikti pedagoginį mokinių vertinimą, jų žinių, mokėjimų, į gūdžių, gebėjimų lygio ir jų atitikimo bendrojo ugdymo programoms bei specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymą, pažangos į vertinimą;

4.3. specialiųjų poreikių mokinių ugdymo metodiką, gebėti ją taikyti padedant specialiųjų poreikių mokiniams į sisavinti mokomąją medžiagą ir lavinant jų sutrikusias funkcijas.

5. Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais ir bendradarbiauti su mokytojais, tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų į staigų darbuotojais.

 6. Būti išklausius kompiuterinio raštingumo kursus (programas), atitinkančius Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintus reikalavimus mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms.

7. Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje.

 

Pretendentas privalo pateikti:

 

Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis.

Pretendentai, atitiksiantys atrankos skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, apie dalyvavimą pretendentų atrankoje bus informuojami asmeniškai.

 

Pretendentas gali pateikti dokumentus darbo dienomis nuo 9.00 iki 15.00 val. progimnazijos raštinėje, A. Vaišvilos g. 32, Plungėje, arba el. paštu a.juciopm@gmail.com.

 

Dokumentų priėmimo pabaiga – 2021 m. rugsėjo 20 d. (į skaitytinai) 15.00 val.

Įdarbinimas – nuo 2021 m. rugsėjo 28 d.

 

Išsamią informaciją apie skelbiamą atranką teikia Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazijos direktorė Inga Litvinienė  tel. 8 617 88 203.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.