Nausodžio seniūnijos seniūnaičių rinkimai

2013-09-03

    Vadovaujantis LR vietos savivaldos į statymu, Plungės rajono savivaldybės tarybos 2009-01-29 sprendimu Nr. T1-11 ir Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-04-07 į sakymu Nr. D-270, 2013 m. spalio 8-18 d. į vyks Nausodžio seniūnijos seniūnaičių rinkimai.

    Nausodžio seniūnija suskirstyta į 8 seniūnaitijas:

1. Noriškių seniūnaitija. Jai priskirti Noriškių, Kaušėnų, Macenių kaimai. Seniūnaičio rinkimai vyks  spalio 8 d. 15 val. seniūnijos salėje.
2. Varkalių seniūnaitija. Jai priskirtos Kulių, Sodo, Vingio, Sruojos, Tvenkinio, Kaštonų gatvės.  Seniūnaičio rinkimai vyks  spalio 9 d. 15 val. seniūnijos salėje.
3. Beržų seniūnaitija. Jai priskirti Varkalių kaimo vienkiemiai, Kalniškių k., Beržų, Mokyklos ir Žalioji gatvės. Seniūnaičio rinkimai vyks   spalio 10 d. 15 val. seniūnijos salėje.
4. Žemaičių seniūnaitija. Jai priskirtos Žemaičių, Kanalo, Liepų gatvės. Seniūnaičio rinkimai vyks spalio 11 d.  14 val. seniūnijos salėje.
5. Vieštovėnų seniūnaitija. Jai priskirti Vieštovėnų, Juodeikių, Mardosų, Nausodžio kaimai. Seniūnaičio rinkimai vyks spalio 15 d. 15 val. seniūnijos salėje.
6. Gandingos seniūnaitija. Jai priskirti Prūsalių k. privatūs namai, Kleipsčių, Gandingos ir Stonaičių kaimai. Seniūnaičio rinkimai vyks spalio 16 d. 15 val. Stonaičių globos namų salėje.
7. Karklėnų seniūnaitija. Jai priskirti Karklėnų, Mažiavų, Šliožių, Santakių kaimai. Seniūnaičio rinkimai vyks spalio 17 d. 15 val. Karklėnų k. bibliotekoje.
8. Prūsalių seniūnaitija. Jai priskirti Prūsalių k. daugiabučiai namai ir Prūsalių kaimo sodo bendrijos. Seniūnaičio rinkimai vyks spalio 18 d. 11 val. Prūsalių pradinėje mokykloje.

      Pagal LR vietos savivaldos į statymą, seniūnaitis dirba visuomeniniais pagrindais ir yra renkamas 2 metams. Jis atstovauja seniūnaitijos gyventojų interesams seniūnijoje, Savivaldybės institucijose, savivaldybės teritorijoje veikiančiose valstybės į staigose.

      Pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus į sakymu patvirtintą tvarką, kandidatus į seniūnaičius galima pradėti registruoti, likus 25 dienoms iki rinkimų, ir baigti ne vėliau kaip prieš 7 dienas . Taigi,  kandidatai bus registruojami nuo rugsėjo 12 d.  iki spalio 1 d. Siūlymus teikti raštu seniūnijos seniūnui. Seniūnaičiu gali būti nepriekaištingos reputacijos seniūnijos gyventojas, sutinkantis dalyvauti seniūnaičio rinkimuose, ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus (kandidatais negali būti Savivaldybės tarybos nariai, Administracijos tarnautojai ir darbuotojai, valstybinių, teisėsaugos institucijų (į staigų) tarnautojai ir darbuotojai). Kandidatus gali siūlyti tiek gyventojai, turintys rinkimų teisę, tiek bendruomenės organizacijos, tiek kitos į staigos ar organizacijos.
 
          Kviečiame Nausodžio seniūnijos seniūnaitijų gyventojus nelikti abejingais ir aktyviai siūlyti kandidatus į seniūnaičius bei atvykti į susirinkimus, kuriuose bus renkami seniūnaičiai.

Nausodžio seniūnijos inf.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.