INFORMACIJA APIE TERITORIJŠ² PLANAVIMÄ„. Pradedamas rengti Babrungo upės slėnio teritorijos, tarp Dariaus ir Girėno bei Vandentiekio gatvių, esančios Plungės m., Plungės r. sav., detalusis planas

2014-07-24


 

 

 

Pradedamas rengti Babrungo upės slėnio teritorijos, tarp Dariaus ir Girėno bei Vandentiekio gatvių, esančios Plungės m., Plungės r. sav., detalusis planas.

 

Planavimo darbų programa – užduotis

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Plungės rajono savivaldybės tarybos 2013-06-27 sprendimas Nr.T1-175 „Dėl Babrungo upės slėnio teritorijos Plungėje, tarp Dariaus ir Girėno bei Vandentiekio gatvių, detaliojo plano rengimo“.

Detaliojo plano organizatorius: Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė, tel. (8 448) 73 166, el. p. savivaldybe@plunge.lt, www.plunge.lt.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Urbanistika“, A. Goštauto 8, LT-01108 Vilnius, PV – Giedrė Ratkutė Skačkauskienė, tel. (8 5) 231 2453, el. paštas  giedre@urbanistika.lt.

Planuojamos teritorijos adresas: Plungės m., teritorija tarp Dariaus ir Girėno bei Vandentiekio gatvių.

Planavimo tikslai: suformuoti žemės sklypus, nustatyti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, būdus ir pobūdžius, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Planavimo proceso etapai: rengimo etapas: esamos būklės analizės stadija, koncepcijos nustatymo stadija, sprendinių konkretizavimo stadija; baigiamasis etapas.

Detaliojo plano sudėtis: aiškinamasis raštas, brėžiniai, procedūrų dokumentai.

Planavimo darbų terminai: per 7 mėn. nuo 2014 06 10. Terminas gali būti pratęsiamas.

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūros bus atliekamos. Informacija apie SPAV procedūras bus skelbiama.

Pasiūlymų teikimo tvarka. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu per Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

Apskundimo tvarka.  Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymu, gautą atsakymą, kad į pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, galima apskųsti per 10 darbo dienų teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.

Su detalia planavimo darbų programa – užduotimi ar kita detaliojo plano rengimo informacija galima susipažinti detaliojo plano rengėjo nurodytais kontaktais arba Plungės rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje (Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė, kontaktinis asmuo – Tomas Jocys, tel. (8 448) 731 38, el. p. tomas.jocys@plunge.lt).

 

Savivaldybės inf.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.