INFORMACIJA APIE RENGIAMÄ„ SPECIALŠ²JĮ PLANÄ„

2012-01-16

      

      Informuojame, kad pradedamas rengti Plungės miesto pavirÅ¡inio vandens (lietaus kanalizacijos) surinkimo specialusis planas.

      Planavimo pagrindas – Plungės rajono savivaldybės tarybos 2011-05-26 sprendimas Nr. T-112 „Dėl Plungės miesto pavirÅ¡inio vandens (lietaus kanalizacijos) surinkimo specialiojo plano rengimo“.

      Planavimo organizatorius – Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorė Asta Beierle Eigirdienė, Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė, tel. (8 448) 73 133.

      Rengėjas – UAB „Urbanistika“, A. GoÅ¡tauto g. 8, LT-01108 Vilnius, projekto vadovas Gintautas Brėskys, tel. (8 52) 127 991, el. p. gintas@urbanistika.lt

      Planuojama teritorija – Plungės miesto ir jo prieigų Nausodžio bei Babrungo seniūnijose teritorija.

      Planavimo tikslas ir uždaviniai

      Tikslas – plėtoti pavirÅ¡inės nuotekų sistemos (lietaus kanalizacijos tinklų) infrastruktūrą ir rezervuoti teritorijas jų plėtrai.

      Uždaviniai:

  • įvertinti Plungės miesto ir jo prieigų esamą pavirÅ¡inių (lietaus) nuotekų surinkimo, nuvedimo bei iÅ¡valymo būklę;
  • numatyti poreikius esamos sistemos rekonstrukcijai bei parinkti ekonomiÅ¡kai ir techniÅ¡kai efektyvius nuotekų valymo sprendimus;
  • suformuoti ilgalaikes Plungės miesto ir jo prieigų pavirÅ¡inio vandens (lietaus kanalizacijos) surinkimo sistemos modernizavimo ir plėtros kryptis, leidžiančias įgyvendinti pavirÅ¡inių nuotekų tvarkymo nustatytus aplinkosauginius reikalavimus, jas konkretizuoti;
  • rezervuoti teritorijas pavirÅ¡inių nuotekų inžinerinių tinklų plėtrai, nustatyti,  kurioms iÅ¡ jų privaloma rengti detaliuosius planus, Å¡ių teritorijų naudojimo, tvarkymo, apsaugos prioritetus ir veiklos jose apribojimus.

      Planavimo rūÅ¡is – specialusis teritorijų planavimas.

      Planavimo lygmuo:

  • pagal planavimo dokumentą tvirtinančią instituciją – savivaldybės;
  • pagal planuojamos teritorijos dydį ir sprendimų konkretizavimo lygį – rajono.

      Planavimo darbų programa:
      Planavimo procesas – specialiojo plano rengimo, svarstymo, derinimo ir tvirtinimo tvarka bendra.
      Specialiojo plano sprendinių pasekmių vertinimo etapas- sprendinių poveikio aplinkai Vyriausybės nustatyta tvarka įvertinimas.
      Specialiojo plano sudėtis: aiÅ¡kinamasis raÅ¡tas, brėžiniai, procedūrų dokumentai.
      Darbų atlikimo terminas- 2012 m. gruodžio 28 d.
      Informuojame, kad specialiojo plano rengimo metu bus pateikta informacija atrankai dėl strateginio pasekmių aplinkai privalomo vertinimo.

      Pasiūlymų pateikimo tvarka. Pasiūlymus raÅ¡tu galima teikti Plungės rajono savivaldybės administracijai ir plano rengėjui nurodytais adresais. Gyventojai,  teikdami pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę (pavadinimą), adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

      Informacija apie galimybes susipažinti su parengta informacija atrankai dėl strateginio pasekmių aplinkai privalomo vertinimo ir gauta iÅ¡vada bei su parengta specialiojo plano koncepcija ir sprendimais bus paskelbta vėliau.
     
Planavimo organizatorė – Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorė Asta Beierle Eigirdienė

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.