Informacija apie priimtą sprendimą dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo

2012-02-10

 

INFORMACIJA APIE  PRIIMTĄ  SPRENDIMĄ DĖL
 „TERITORIJOS TARP STOTIES, DARIAUS IR GIRĖNO, ŽEMAITĖS, LENTPJŪVĖS IR LUKNOS GATVIŲ DETALIOJO PLANO ” 
STRATEGINIO  PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO (SPAV)
      
     Planavimo organizatorius – Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 12, Plungė, tel. 8 448 73138, www.plunge.lt.
     Plano pavadinimas –  Teritorijos tarp Stoties, Dariaus ir Girėno, Žemaitės, Lentpjūvės ir Luknos gatvių detalusis planas.
     Planavimo tikslas – detaliuoju planu numatoma išspręsti transporto mazgą, numatant tunelio po geležinkeliu statybą. Numatyti gatvių susikirtimus, pėsčiųjų, dviračių takus, perėjas, inžinerinius tinklus, užstatymo reglamentus. Suformuoti sklypą prie UAB „Plungės autobusų parkas“ esančių statinių. Suformuoti sklypą prie stadiono esančios parkavimo aikštelės. Numatyti stadiono infrastruktūrai plėtoti reikalingą visuomenės paskirties sklypą, kuriame būtų galima statyti pagalbinius sporto paskirties statinius, numatyti parkavimo aikštelę, nustatyti teritorijos naudojimo, tvarkymo ir apsaugos režimus, teritorijų tvarkymo priemones.
     Detaliojo plano rengimo pagrindas (pradžia) – Plungės rajono savivaldybės tarybos 2011-05-26 sprendimas Nr. T1-120 „Dėl leidimo rengti detaliuosius planus“.
     Detaliojo plano SPAV atrankos procedūra atlikta vadovaujantis 2004-08-18 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 967  patvirtintu “Planų ir programų  strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu“ ir jį papildančiais nacionaliniais teisės aktais.
     Parengtas atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) dokumentas buvo išsiųstas visiems vietovės lygmens detaliojo plano vertinimo subjektams, kurie per 10 darbo dienų  pateikė išvadas, ar privaloma atlikti šio plano strateginį pasekmių aplinkai vertinimą.
     Vertinimo subjektai buvo šie:

      Priimtas sprendimas: Plano rengimo organizatorius, nustatyta tvarka į vertinęs gautas vertinimo subjektų išvadas, priėmė sprendimą, jog SPAV šiam detaliajam planui neprivalomas.

      Pasiūlymų teikimo tvarka – susipažinti su SPAV atrankos dokumentu ir motyvais, dėl kurių buvo priimtas toks sprendimas, teikti pastabas ir motyvuotus pasiūlymus raštu dėl priimto sprendimo per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo dienos galima planavimo organizatoriui arba plano rengėjui – UAB ,,Plentprojektas’’, Gedimino pr. 41/2-1 LT-01109, Vilnius tel. 2617629.  Darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00 val.  

 

Plano rengėjo inf.

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.