PAŽYMOS APIE DEKLARUOTĄ GYVENAMĄJĄ VIETĄ IŠDAVIMAS

Eil. Nr.PavadinimasAprašymo turinys
1.
Administracinės paslaugos kodas
02.02.
2.
Administracines paslaugos versija
3. versija
3.Administracinės paslaugos pavadinimasPažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas
4.Administracinės paslaugos apibūdinimasPaslauga teikiama asmenims, norintiems gauti pažymas apie savo deklaruotą gyvenamąją vietą ar jam priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis. Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų tvarkymo funkcija perduota vykdyti Plungės rajono savivaldybės administracijos seniūnijoms.
Prašymas gauti pažymą pateikiamas raštu, asmeniui atvykus į atitinkamą savivaldybės seniūniją arba per įgaliotą asmenį

 Pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą asmenys gali užsisakyti iš Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos internetu (paslauga mokama) adresu: http://www.epaslaugos.lt
5.Teisės aktai, reguliuojantys administracinės
paslaugos teikimą
1.  LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961

2. VĮ Registrų centras direktoriaus 2018 -01-15 įsakymas NR. V-24 „Dėl Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklių patvirtinimo
6.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi
pateikti asmuo
1. Prašymą.

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą:

2.1. kai kreipiasi Lietuvos Respublikos piliečiai – Lietuvos Respublikos piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę arba pasą;

2.2. kai kreipiasi Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai, Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka įgiję teisę gyventi Lietuvos Respublikoje – Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimą gyventi (gyventi nuolat) arba galiojantį Europos Sąjungos valstybės piliečio ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę ir dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo įgijo teisę gyventi (gyventi nuolat) Lietuvos Respublikoje.

2.3 kai kreipiasi kitų užsienio valstybių piliečiai bei asmenys be pilietybės – leidimą laikinai (nuolat) gyventi Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Bendrijoje, Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimą gyventi (gyventi nuolat), Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nario leidimą gyventi (gyventi nuolat) Lietuvos Respublikoje.

3. įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą – jei kreipiasi įgaliotas asmuo

4. dokumentus, patvirtinančius nuosavybės ar kitokio teisėto valdymo, naudojimo ar disponavimo teisę į gyvenamąją patalpą – jeigu gyvenamosios patalpos savininkas (bendraturčiai) ar jo (jų) įgaliotas asmuo dėl informacijos apie jam priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis.
7.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Informacija, reikalinga duomenims apie asmenį patikrinti, gaunama iš Gyventojų registro duomenų centrinės bazės.
8.Administracinės paslaugos teikėjas Plungės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai:

Alsėdžių seniūnijos seniūnė Danutė Repšienė, tel.: (8 448) 48292, el. p. alsedziai@plunge.lt

Babrungo seniūnijos seniūnė Rūta Jonušienė, tel.: (8 448) 42343, el.  p. babrungas@plunge.lt 

Kulių seniūnijos seniūnė Danutė Petrauskienė, tel.: (8 448) 45116, el. p. kuliai@plunge.lt 

Nausodžio seniūnijos seniūnas Gintaras Domarkas, tel.: (8 448) 44231, el. p. nausodis@plunge.lt

Paukštakių seniūnijos seniūnas Aurimas Vasiliauskas, tel.: (8 448) 47868, el. p. paukstakiai@plunge.lt

Platelių seniūnijos seniūnas Robertas Šimkus, tel.: (8 448) 49134, el. p. plateliai@plunge.lt

Plungės miesto seniūnijos seniūnė Dangirutė Jurkuvienė  tel. (8 448) 73131, el. p. seniunija@plunge.lt

Stalgėnų seniūnijos seniūnas Arūnas Jurkus, tel.: (8 448) 45714, el. p. stalgėnai@plunge.lt

Šateikių seniūnijos seniūnas Zigmantas Strumyla (8 448) 48587, el. p. sateikiai@plunge.lt

Žemaičių Kalvarijos seniūnijos seniūnas Liudas Gricius, tel.: (8 448) 43147, el. p. zemkalvarija@plunge.lt 

Žlibinų seniūnijos seniūnas Martynas Stančikas, tel.: (8 448) 47668, el. p. zlibinai@plunge.lt
9.Administracinės paslaugos vadovas Plungės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai:

Alsėdžių seniūnijos seniūnė Danutė Repšienė, tel.: (8 448) 48292, el. p. alsedziai@plunge.lt

Babrungo seniūnijos seniūnė Rūta Jonušienė, tel.: (8 448) 42343, el.  p. babrungas@plunge.lt 

Kulių seniūnijos seniūnė Danutė Petrauskienė, tel.: (8 448) 45116, el. p. kuliai@plunge.lt 

Nausodžio seniūnijos seniūnas Gintaras Domarkas, tel.: (8 448) 44231, el. p. nausodis@plunge.lt

Paukštakių seniūnijos seniūnas Aurimas Vasiliauskas, tel.: (8 448) 47868, el. p. paukstakiai@plunge.lt

Platelių seniūnijos seniūnas Robertas Šimkus, tel.: (8 448) 49134, el. p. plateliai@plunge.lt

Plungės miesto seniūnijos seniūnė Dangirutė Jurkuvienė, tel. 8 448 73131, el. p. seniunija@plunge.lt

Stalgėnų seniūnijos seniūnas Arūnas Jurkus, tel.: (8 448) 45714, el. p. stalgėnai@plunge.lt

Šateikių seniūnijos seniūnas Zigmantas Strumyla, tel.: (8 448) 48587, el. p. sateikiai@plunge.lt

Žemaičių Kalvarijos seniūnijos seniūnas Liudas Gricius, tel.: (8 448) 43147, el. p. zemkalvarija@plunge.lt 

Žlibinų seniūnijos seniūnas Martynas Stančikas, tel.: (8 448) 47668, el. p. zlibinai@plunge.lt
10.Administracinės paslaugos suteikimo trukmėAdministracinė paslauga suteikiama tą pačią darbo dieną, o esant techniniams sutrikimams – ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.
11.
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)
12.Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinysLaisvos formos prašymas
13.Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąPaslaugos perkėlimo į internetą  brandos lygis 4.

Paslauga teikiama adresu http://www.epaslaugos.lt
14.Administracinės paslaugos teikimo ypatumaiGyvenamosios patalpos savininkas (bendraturčiai) ar jo (jų) įgaliotas asmuo turi teisę iš deklaravimo įstaigos gauti informaciją arba pažymą apie jam priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis.

Pažyma išduodama asmens, deklaravusio gyvenamąją vietą, vardu. Jeigu asmuo pageidauja, pažymoje nurodomi ir jo nepilnamečiai vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota tuo pačiu adresu.

Informacija apie pilnamečio asmens deklaruotą gyvenamąją vietą kitiems asmenims (išskyrus gyvenamosios patalpos savininką) neteikiama.

Administracinė paslauga yra galutinė.
15.Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitąAprašymas įtraukiamas į Plungės rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Plungės rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka.
Paskutinis atnaujinimas: 2022-01-11 10:40:06
Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.