PAREIŠKIMŲ IR IŠVADŲ DĖL GLOBOS IR RŪPYBOS SUAUGUSIEMS ASMENIMS NUSTATYMO IR GLOBĖJO AR RŪPINTOJO SKYRIMO TEIKIMAS

Eil. Nr.PavadinimasAprašymo turinys
1.Administracinės paslaugos kodas06.26.
2.Administracines paslaugos versija
2. versija
3.Administracinės paslaugos pavadinimasPareiškimų ir išvadų dėl globos ir rūpybos suaugusiems asmenims nustatymo ir globėjo ar rūpintojo skyrimo teikimas
4.Administracinės paslaugos apibūdinimasGloba arba rūpyba yra nustatoma teismo spendimu, siekiant įgyvendinti, apsaugoti ir apginti neveiksnaus fizinio asmens teises ir interesus. Asmens globa apima ir jo turto globą, tačiau prireikus turtui valdyti ir tvarkyti gali būti paskirtas turto administratorius.
5.
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (XIX skyrius) 2000-07-18, Nr. VIII-1864;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2E7C18F61454/LdHBgHfrhz

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas (509 straipsnis), 2002-02-28 Nr. IX-743;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2E7C18F61454/LdHBgHfrhz

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015-12-10 įsakymas Nr. A1-742 „Dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/eaddcad09f4211e58fd1fc0b9bba68a7

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2015-03-26 sprendimas Nr. T1-45 “ Dėl Plungės rajono savivaldybės globos ir rūpybos institucijos dalyvavimo, organizuojant neveiksnumo ir riboto veiksnumo, globos (rūpybos) nustatymą, globėjų (rūpintojų) veiklos priežiūrą, tvarkos aprašo patvirtinimo“

/index.php?-1012335078
6.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo– prašymas;

– asmens, kuriam norima nustatyti rūpybą (globą), pasas arba asmens tapatybės kortelė;


– asmens, kuriam norima nustatyti rūpybą, dokumentai įrodantys negalią, negebėjimą savimi pasirūpinti ir rūpybos poreikį (pvz. Neįgaliojo pažymėjimo kopija, specialiojo poreikio nuolatinei slaugai (priežiūrai) pažymos kopija, darbingumo lygio pažymos kopija ar kita);


– asmens, pageidaujančio tapti rūpintoju (globėju), pasas arba asmens tapatybės kortelė;


– asmens, pageidaujančio tapti rūpintoju (globėju), medicininės pažymos apie fizinę ir protinę sveikatos būklę (kad teisme būtų galima įvertinti ar asmuo pagal savo sveikatos būklę gali būti skirtas kito asmens rūpintoju);


– asmens, pageidaujančio tapti rūpintoju (globėju), sutikimas raštu;


Taip pat pateikiami duomenys apie giminystės ryšį su pripažintu neveiksniu ar ribotai veiksniu asmeniu, apie galimybę atlikti rūpintojo (globėjo) pareigas, taip pat kitas turinčias reikšmės aplinkybes.

7.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Pasinaudojant Socialinės paramos šeimai informacine sistema (SPIS) ir programa „Parama“, gaunami duomenys iš:

1.Gyventojų registro tarnybos – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį;

2.Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos –  apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas;

3.Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – apie asmens nedarbingumo
8.Administracinės paslaugos teikėjasPlungės rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus  darbuotojai:

*soc.išmokų specialistė V. Miliūnienė, tel.(8 448) 73 121, el.paštas     vilma.miliuniene@plunge.lt

*vyr.specialsitė L. Narvilaitė, tel. (8 448)  73 121, el.paštas  lina.narvilaite@plunge.lt

*vyr.specialistė I. Rapalienė, tel.   (8 448)   73 121, el.paštas  inga.rapaliene@plunge.lt
9.Administracinės paslaugos vadovasPlungės rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėjos pavaduotoja
Vilma Šlyžienė, tel.  (8 448) 73 129 , el.paštas vilma.slyziene@plunge.lt
10.Administracinės paslaugos suteikimo trukmėSprendimas dėl  prašymo tenkinimo priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.
11.Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)Paslauga teikiama neatlygintinai.
12..
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys
Prašymo forma pridedama
13.Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąAdministracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – informacinis
14.Administracinės paslaugos teikimo ypatumaiSocialinės paramos skyrius pateikia Teismui išvadą apie  Asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus, išvadą dėl rūpybos (globos) nustatymo ir rekomendaciją dėl  rūpintojo (globėjo) skyrimo.
15.Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitąAdministracinės paslaugos „Socialinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas“ teikimo aprašymas  įtraukiamas į Plungės rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Plungės rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka ir  saugomas Socialinės paramos skyriuje.
Paskutinis atnaujinimas: 2021-12-15 16:15:23
Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.