NUKENTĖJUSIO ASMENS (TREMTINIO, POLITINIO KALINIO IR KITŲ NUKENTĖJUSIŲ ASMENŲ) DOKUMENTŲ RENGIMAS IR PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS

Eil. Nr.PavadinimasAprašymo turinys
1.Administracinės paslaugos kodas06.29.
2.Administracines paslaugos versija
2. versija
3.Administracinės paslaugos pavadinimasNukentėjusio asmens (tremtinio, politinio kalinio ir kitų nukentėjusių asmenų) dokumentų rengimas ir pažymėjimų išdavimas
4.Administracinės paslaugos apibūdinimasNepriklausomybės gynėjo teisinis statusas pripažįstamas asmenims, kurie:

1.Žuvo dėl 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos;

2.Buvo sužaloti dėl 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos.
Nukentėjusio asmens teisinis statusas pripažįstamas Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjų šeimų nariams:

1.žuvusiųjų vaikams (įvaikiams);

2.žuvusiųjų našliams (našlėms);

3.žuvusiųjų tėvams (įtėviams);

4.asmenų, tapusių invalidais dėl 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, sutuoktiniams;

5.asmenų, tapusių invalidais dėl 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, įvykių metu buvusiems nepilnamečiams vaikams (įvaikiams);

6.asmenų, tapusių invalidais dėl 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, tėvams (įtėviams).

Nepriklausomybės gynėjai ir nukentėję asmenys, pretenduojantys į atitinkamą teisinį statusą, gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai  tiesiogiai atvykę (ar paštu) turi pateikti prašymą ir kitus reikalingus dokumentus.

Jei prašymas pateikiamas paštu, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka.

Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme-paraiškoje nurodytu informavimo būdu (paštu, el. paštu, telefonu).
5.
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
1.Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjų ir kitų nukentėjusių nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmenų teisinio statuso pripažinimo įstatymas, 2000-01-04 Nr.VIII-1517

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F19AC41B9F15


2.Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000-03-29 įsakymas Nr.36 „Dėl Nepriklausomybės gynėjo, nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, ir nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11-13 d, ir po to vykdytos SSRS agresijos asmens teisinio statuso pripažinimo, pažymėjimų išdavimo bei jų apskaitos nuostatų patvirtinimo“.


https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.947C6526D829


3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005-08-18 įsakymas Nr. A1-235 „Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 36 „Dėl Nepriklausomybės gynėjo, nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, ir nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11-13 d, ir po to vykdytos SSRS agresijos asmens teisinio statuso pripažinimo, pažymėjimų išdavimo bei jų apskaitos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.


https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BACAB945AA48


4.Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo  ministro 2012 m. gegužės 18 d. įsakymas Nr. A1-250 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 36 „Dėl Nepriklausomybės gynėjo, nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, ir nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmens teisinio statuso pripažinimo, pažymėjimų išdavimo bei jų apskaitos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.


https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AAABBB6D1F3D

6.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo1. Prašymas;

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jo kopija;


3. Žuvimo faktą patvirtinančios Generalinės prokuratūros išduotos pažymos kopija, patvirtinta notaro arba seniūno (pateikiama jei statusas pripažįstamas po mirties);


4. Sužalojimo, padaryto ginant Lietuvos Respublikos laisvę 1991 m., faktą patvirtinančios Generalinės prokuratūros išduotos pažymos kopija, patvirtinta notaro arba seniūno;


5. Lietuvos Respublikos piliečio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, kuriame yra asmens nuotrauka ir duomenys apie asmenį, kopija, patvirtinta notaro arba seniūno (jei asmuo yra Lietuvos Respublikos pilietis);


6. Leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje kopija, patvirtinta notaro arba seniūno (ne Lietuvos Respublikos piliečiams);


7. Dvi fotonuotraukos, pateikiama jei nukentėjusysis buvo sužalotas.


*Pareiškėjui nereikia pateikti   civilinės būklės aktų išrašų įregistravimo liudijimų ar kitų dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

7.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Pasinaudojant Socialinės paramos šeimai informacine sistema (SPIS), gaunami duomenys iš:

1.Gyventojų registro tarnybos – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį;


2.Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  –  apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas;


3. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba ( www.dnt.lt ) ir jos teritoriniai skyriai –  apie asmens darbingumo lygį ir jo priežastis.


4.Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra (www.prokuraturos.lt) – apie žuvimo dėl 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, faktą  ir apie sužalojimo, padaryto ginant Lietuvos Respublikos laisvę 1991 metais, faktą.

8.Administracinės paslaugos teikėjasPlungės rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus  darbuotojai:

*soc.išmokų specialistė V. Miliūnienė, tel.(8 448) 73 121, el.paštas     vilma.miliuniene@plunge.lt

*vyr.specialsitė L. Narvilaitė, tel. (8 448)  73 121, el.paštas  lina.narvilaite@plunge.lt

*vyr.specialistė I. Rapalienė, tel.   (8 448)   73 121, el.paštas  inga.rapaliene@plunge.lt
9.Administracinės paslaugos vadovasPlungės rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėjo

pavaduotoja Vilma Šlyžienė, tel. (8 448) 73129, el.paštas vilma.slyziene@plunge.lt
10.Administracinės paslaugos suteikimo trukmėSprendimas dėl Nepriklausomybės gynėjų ir kitų nukentėjusių nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmenų teisinio statuso pripažinimo ir pažymėjimų išdavimo priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.
11.Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)Paslauga teikiama neatlygintinai.
12..
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys
Prašymo forma laisva.Asmuo rašydamas prašymą  nurodo vardą, pavardę, adresą, telefono numerį
13.Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąViešoje interneto svetainėje www.plunge.lt  asmeniui suteikiama galimybė gauti paraiškos formą (ją atsisiunčiant).
14.Administracinės paslaugos teikimo ypatumaiPaslauga yra galutinė.

Asmeniui atvykus į  Socialinės paramos skyrių darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus.

Pažymėjimai yra griežtos apskaitos dokumentai ir registruojami specialiame registracijos žurnale.

Asmenys, kuriems išduodami pažymėjimai, pasirašo specialiame registracijos žurnale.
15.Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitąAdministracinės paslaugos „Socialinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas“ teikimo aprašymas  įtraukiamas į Plungės rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Plungės rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka ir  saugomas Socialinės paramos skyriuje.
Paskutinis atnaujinimas: 2021-12-15 16:23:15
Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.