Žlibiniškiai minėjo garbingą savo bažnyčios jubiliejų

2023-10-06

Praėjusį sekmadienį žlibiniškiai kvietė į svarbias iškilmes – Žlibinų Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčios 250 metų jubiliejų.

Iškilmingas šv. Mišias aukojo Telšių vyskupo generalvikaras Vilius Viktoravičius ir Žlibinų klebonas Donatas Žukauskas, svarbios sukakties proga žlibiniškius sveikino Seimo narys Jonas Varkalys ir Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis.

,,Malonu dalyvauti tokiame reikšmingame istoriniame renginyje. Neseniai 80‐metį šventė Pakutuvėnų bažnyčia, 90‐metį – Plungės, o jūsų, pasirodo, dar garbingesnio amžiaus.

Istorija toks dalykas – ja reikia domėtis, skaityti, kartotis, kitaip užmiršim. Ačiū Staselei Gaubienei, kad surinko šios bažnytėlės istoriją, kad parengė tokią puikią parodą, už paskaitą dėkoju Virginijai ir Gintarui Končiams, ačiū klebonui Donatui Žukauskui, kuris nuolat juda ir visose trijose parapijose suplanavęs daug gražių darbų. Ačiū generalvikarui Viliui Viktoravičiui, ačiū Stefai Stonienei ir chorui už puikias giesmes. Ramybės jums visiems ir sveikatos!” – linkėjo meras Audrius Klišonis.

Puikią paskaitą apie Žlibinų bažnyčios istoriją parengė Virginija ir Gintaras Končiai, istorinių fotografojų parodą – Stanislava Gaubienė, giesmėmis džiugino Stefos Stonienės vadovaujamas choras, sriubą agapei virė Žlibinų kaimo bendruomenės pirmininkė Inga Bumblauskaitė ir kitos moterys, koncertavo Alfredo Lučinsko vadovaujama kapela ,,Riviena”. Ir tai dar ne visi, prisidėjusieji, kad šventė visiems paliktų tik gerus įspūdžius.

Truputis istorijos

1773 m. Žlibinų dvarininkas Mykolas Šiukšta padovanojo valaką žemės ir pastatydino pirmąją medinę bažnyčią. Ji pastatyta vietoj čia stovėjusios koplyčios su Švč. Mergelės Marijos paveikslu.

Ilgainiui medinė bažnyčia apiro, todėl 1845 m. Vladislovas Šiukšta, padedant vietos gyventojams, ją atnaujino.

XIX a. pabaigoje buvo sudarytas komitetas, kuris nusprendė vietos gyventojų lėšomis Žlibinuose statyti naujus maldos namus. Daugiausiai aukojo minėtojo komiteto pirmininkas, Purvaičių kaimo ūkininkas, žinomo visuomenininko, kraštotyrininko, profesoriaus Igno Končiaus tėvas Antanas Končius.

1898 m. pagal Piotro Serbinovičiaus projektą buvo pastatyta ir pašventinta nauja bažnyčia, kuriai suteiktas Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos vardas. Ši bažnyčia tris dešimtmečius buvo Kantaučių bažnyčios filija, o 1929 m. patvirtinta atskira Žlibinų parapija.

Nuo 1960 m. parapijiečiai ilgam buvo netekę savo maldos namų – okupantai ir jų pavaldiniai uždarė bažnyčią, ji buvo naudojama kaip sporto salė ir nereikalingų daiktų sandėlis.

1989 m. tikintieji bažnyčią susigrąžino, suaukotomis lėšomis suremontavo, o 1992 m. ji vėl buvo pašventinta.

Parapijiečiai ir dabar rūpinasi savo bažnyčia, aukoja jos remonto ir tvarkymo darbams, padeda vietos verslininkai ir Plungės rajono savivaldybė. 2018 m. ji perdažyta, padaryti nauji laiptai, 2021 m. sutvarkyta elektros instaliacija ir priešgaisrinė apsauga. 2022 m. atstatyti nugriuvę autentiški mūriniai varteliai į buvusios klebonijos pusę, atlikta daug kitų darbų.

Plungės rajono savivaldybės informacija

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.