Šeši mokiniai iš dešimties turi sveikatos sutrikimų

2012-11-28

   
    Kasmet, prieÅ¡ prasidedant naujiems mokslo metams, mokiniai privalo profilaktiÅ¡kai pasitikrinti savo sveikatą ir pažymas pristatyti į savo bendrojo lavinimo įstaigą. Mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenys padeda kryptingai planuoti ir įgyvendinti sveikatos priežiūrą mokykloje, organizuoti ir įgyvendinti priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika, taip padedant mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą. Sveikatos patikrinimų metu tėvai (globėjai) turi progą sužinoti, kokias sveikatos problemas jų vaikai turi, bei laiku jiems padėti.
    Jau treti metai, kai Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, siekdamas iÅ¡siaiÅ¡kinti vyraujančias Plungės rajono mokyklinio amžiaus vaikų sveikatos problemas ir jų mastą, analizuoja visas Plungės rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokinių pateiktas profilaktinių sveikatos patikrinimų pažymas. Sveikatą 2012-2013 mokslo metų pradžioje pasitikrino 4 979 mokyklinio amžiaus vaikai, t. y. 98,93 proc. visų rajono mokinių; likusieji pažymų laiku nepristatė arba sveikatos nepasitikrino. IÅ¡analizavus duomenis, nustatyta, kad Plungės rajono mokiniai dažniausiai turi regos, kraujotakos bei skeleto-raumenų sistemos sutrikimų ir dantų ligų.
    IÅ¡analizavus gautus duomenis, nustatyta, kad 4 iÅ¡ deÅ¡imties bendrojo lavinimo mokykloje besimokantys vaikai yra visiÅ¡kai sveiki. Likusieji turi vieną ar daugiau sutrikimų ar ligų. Mažiausiai sutrikimų ir ligų turi vaikai, kurie mokosi 1-5 klasėse.
    Regos sistemos sutrikimai mokiniams nustatyti bene dažniausiai – net kas ketvirtam vaikui. Per trejus metus Å¡ių sutrikimų skaičius iÅ¡augo 6 proc. Dažniausiai Å¡ie sutrikimai nustatomi vyresnėse klasėse besimokantiems mokiniams.
    Kas septintas Plungės rajono bendrojo lavinimo mokyklose besimokantis mokinys turi skeleto-raumenų sistemos sutrikimų. Å ių sutrikimų skaičius per pastaruosius trejus metus iÅ¡augo trečdaliu.
    Å iais mokslo metais kas septintam pradinių klasių  ir kas aÅ¡tuntam vyresniųjų klasių mokiniui diagnozuotos dantų  ligos. Palyginti su ankstesniais metais, Å¡ių ligų skaičius iÅ¡augo 12,77 proc.
    Vienam iÅ¡ keturiolikos pradinių klasių mokiniui diagnozuojami kvėpavimo sistemos sutrikimai. Vyresnių klasių mokiniams Å¡ie sutrikimai nustatomi rečiau.
    Nustatyta, kad iÅ¡augo mokinių, kurie turi per mažą arba per didelę kūno masę,  skaičius.  2012-2013 m. m. 2,07 proc. Plungės rajono mokinių turi per mažą kūno svorį, o 3,26  proc. – per didelį.  Devyni iÅ¡ deÅ¡imties mokiniai priskiriami pagrindinei kūno kultūros grupei, tai reiÅ¡kia, kad jie yra sveiki arba turi nežymių sveikatos sutrikimų ir gali aktyviai sportuoti. Likusieji priskiriami parengiamajai, specialiajai grupei arba nuo kūno kultūros pamokų yra visai atleisti.
    IÅ¡samią Plungės rajono bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių 2010-2011 – 2012-2013 m. m. profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizę rasite Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro interneto svetainės www.plungesvsb.lt skiltyje „Ataskaitos“.
   
   
Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro informacija
   
  

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.