Savivaldybėje gyventojai bus aptarnaujami pagal vieno langelio principą

2011-04-13

 

 

           Vieno langelio principas, Europos demokratinėse valstybėse pradėtas diegti praėjusiojo Å¡imtmečio 9–ojo deÅ¡imtmečio viduryje, tampa vienu iÅ¡ svarbiausių vieÅ¡ųjų paslaugų kokybę užtikrinančių įrankių.

           Plungės rajono savivaldybės administracija aktualiais klausimais nuolat bendrauja su savivaldybės gyventojais ir siekia kuo geriau spręsti jiems iÅ¡kylančias problemas bei teikti visokeriopą pagalbą. 

           Siekdama įgyvendinti užsibrėžtus tikslus ir pagerinti vieÅ¡ųjų paslaugų kokybę, Plungės rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Vieno langelio principo įgyvendinimas Plungės rajono savivaldybėje, diegiant bendrą dokumentų apskaitos ir valdymo sistemąâ€œ, Nr. VP1-4.3-VRM-01-V-01-048.

           Projekto finansavimo ir administravimo sutartis pasiraÅ¡yta 2010 m. balandžio 28 d.

           Projekto tinkamų finansuoti iÅ¡laidų suma –  270 450,00 Lt: 229 882,50 Lt – Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėÅ¡os ir 40 567,5 Lt – Savivaldybės lėÅ¡os.

           Projektas vykdomas pagal 2007-2013 m. ŽmogiÅ¡kųjų iÅ¡teklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir vieÅ¡ojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.3-VRM-01-V „VieÅ¡ųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“.

           Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2009 m. lapkričio 27 d. – 2012 m. vasario 28 d.

           Projekto metu bus atlikta vieno langelio diegimo galimybių studija (konsultacinis įvertinimas), bus įvertintos teikiamos paslaugos, atliktas procesų optimizavimo projektas, paruoÅ¡ti procesai perkėlimui į kitas aplinkas (IT), praplėsta esama Savivaldybės administracijos elektroninė dokumentų valdymo sistema, bus mokomi Savivaldybės specialistai atlikti Å¡ias funkcijas.  Bus įdiegta galimybė interesantams pateikti praÅ¡ymus ir paraiÅ¡kas elektroniniu būdu. KaimiÅ¡kųjų seniūnijų gyventojai savivaldybės teikiamas paslaugas galės gauti per savo seniūnijų darbuotojus.

           VieÅ¡ųjų pirkimų konkursą įdiegti bendrą dokumentų apskaitos ir valdymo sistemą, pertvarkyti Savivaldybės veiklą pagal vieno langelio principą ir parengti specialistus vieno langelio principo įgyvendinimui laimėjo UAB „Kantorius“.

           Å iuo metu vyksta Savivaldybėje teikiamų administracinių paslaugų visumos analizė ir procesų optimizavimo darbai.  Atlikti patalpų vieno langelio principo  pritaikymo įgyvendinimui darbai, nupirkta kompiuterinė technika.

           Savivaldybės interesantai bus priimami Administracijos patalpose: 115 kabinete,  Vytauto g. 12, Plungėje, (I aukÅ¡to fojė deÅ¡inėje pusėje).

           Kviečiame teikti pasiūlymus ir rekomendacijas Savivaldybės teikiamų paslaugų kokybės gerinimui el.paÅ¡to adresais: rastine@plunge.lt ir investicijos@plunge.lt.
          
Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja
Žaneta Piepalienė

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.