Prie centralizuotų nuotekų tinklų jungtis nenorintiems Plungės rajono gyventojams gresia baudos

2015-02-23

       Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Plungės rajono agentūros, Plungės rajono savivaldybės administracijos Vietos ūkio ir turto skyriaus ir UAB „Plungės vandenys“ atstovai vykdo patikrinimus. Žiūrima,  kaip gyventojai Plungės mieste, Babrungo bei Varkalių gyvenvietėse jungiasi prie naujai į rengtų centralizuotų fekalinės kanalizacijos tinklų. Kartu su Nausodžio ir Babrungo  seniūnais aplankyta  60 Varkalių  sodybų bei 25 Babrungo sodybos. Gyventojai prie centralizuotų tinklų nenori jungtis ir nuotekas tvarko, kaip kas išmano. Žmonės į spėti ir jiems nurodyta nuotekas prie esamų tinklų prisijungti iki šių metų rugsėjo 1 d.

       Nuo 2014 m. lapkričio 1 d. į sigaliojo nauja Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo į statymo redakcija. Šio į statymo 23 straipsnio (Asmenų, individualiai išgaunančių ir naudojančių geriamąjį vandenį ir (arba) individualiai tvarkančių nuotekas, teisės ir pareigos)  2 dalies 4 punkte atsirado nuostata, kad „…asmenys, individualiai išgaunantys ir naudojantys geriamąjį vandenį ir (arba) individualiai tvarkantys nuotekas, privalo per 12 mėnesių prijungti jiems nuosavybės teise priklausančią geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūrą prie viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kai, vadovaujantis šio į statymo, Statybos į statymo ir kitų teisės aktų reikalavimais, yra sukurta infrastruktūra, ji nuosavybės teise priklauso savivaldybei ar viešajam geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui, vandentiekio į vadas, nuotekų išvadas nutiesti iki turto ribos (vandentiekio šulinys, nuotekų priėmimo šulinys, nuotekų siurblinė (kai yra slėginė nuotekų linija), individualaus namo nuotekų valykla, sklypo riba ar statinio, ar daugiabučio namo nuotekų išvadas, atsižvelgiant į abonentų ir vartotojų kategorijas) ir teisės aktų nustatyta tvarka nustatoma, kad asmens vykdomas individualusis geriamojo vandens išgavimas ir (ar) individualusis nuotekų tvarkymas neatitinka teisės aktuose nustatytų geriamojo vandens išgavimo ir (arba) nuotekų tvarkymo reikalavimų, ir toks asmuo neį vykdo šios dalies 3 punkte nustatytų reikalavimų“. Tad visi gyventojai privalo prisijungti prie naujai nutiestų centralizuotų nuotekų tinklų

       Komisija rugsėjo mėnesį pakartotinai patikrins į spėtus gyventojus. Neprisijungusiems nustatyta tvarka bus taikomos administracinės priemonės – baudos. Pagal administracinio teisės pažeidimo kodekso 51/6 straipsnį piliečiams gresia bauda nuo 115 iki 579 eurų.

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.