Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios 80 metų minėjimo renginiai

2013-09-13

 

 

 

 

 

 

    Neišsenka žemaičių tikėjimo versmė, neužgęsta krikščioniškos meilės tiesa, atnešta į Žemaitiją prieš 600 metų. Vytauto Didžiojo ir Jogailos paraginti, žemaičiai pamažu prigesino aukurus. Ir įtikėjo  taip stipriai, iki pat sielos gelmių, jog ne be reikalo šiandien Lietuva pasaulyje vadinama Kryžių šalimi arba Marijos žeme.

    Plungės naujosios mūrinės bažnyčios istorija ilga ir sudėtinga. 1900 m. Plungės bažnyčiai statyti paskiriamas kunigas Vincentas Jarulaitis.  1903 – 1905 m. mūryti pamatai. Juos 1905 m. rugsėjo 5 d. iškilmingai pašventino vyskupas Mečislovas Paliulionis. Klebonaujant kunigui Juozapui Giniotui,  išmūryta pusė bažnyčios. Užėjus Pirmam pasauliniam karui, darbai sustojo. Bažnyčios statyba atnaujinta 1928 metais kunigo prelato Povilo Pukio pastangomis.  1933 m. rugsėjo 24 d. naują bažnyčią konsekravo Telšių vyskupas Justinas Staugaitis.

    Tai tik statistika, už kurios slypi tikrieji maldos namai – atveriantys duris kiekvienam tikinčiajam, kviečiantys ir laukiantys suteikti dvasinės stiprybės ir meilės. Kartu pasitikime ir garbingai švęskime Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios jubiliejų.

 

    Minėjimo programa:

    Rugsėjo 15 d., po 10 val. Šv. Mišių, bus pristatoma fotografijų paroda jubiliejaus tematika: bažnyčios statybos akimirkos, Plungės Lurdo, miesto vaizdai.

    Rugsėjo 22 d., po 10 val. Šv. Mišių, išgirsite Plungės bažnyčių statybos istoriją, paklausysite giesmių, pamatysite istorinių vaizdų.

    Rugsėjo 24 d., 12 val., – Šv. Mišios už gyvus ir mirusius mūsų parapijoje dirbusius kunigus, bažnyčios statytojus ir aukotojus, bažnyčios tarnus ir geradarius.

    Rugsėjo 29 d., 12 val., – iškilmingos Sumos Šv. Mišios, kurias aukos Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ.

 

 

Dekanas klebonas kun. Julius Meškauskas

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.