Plungės rajono savivaldybės jaunimo problemų tyrimas

2013-02-08

 

 

 

 

           2012 metais Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (JRD) vykdė jaunimo problematikos tyrimus visose 60 šalies savivaldybių. 

           Tyrimo tikslas – ištirti jaunimo problemas charakterizuojančius rodiklius  jaunimo politikos įgyvendinimo srityse, tokiose kaip mokymasis ir studijos, darbas, laisvalaikis, gyvenimo sąlygos, dalyvavimas neformaliajame ugdyme, fizinė ir psichinė sveikata, įpročiai ir gyvenimo būdas, šeima, draugai, kaimynystė, probleminio / rizikingo elgesio apraiškos ir pan.

           Tyrimą sudarė 2 dalys – kiekybinis ir kokybinis tyrimas, kurie buvo atliekami pagal ankstesnio JRD projekto metu parengtą Jaunimo problematikos tyrimų metodiką. Kiekybinio tyrimo populiacija – jaunimas nuo 14 iki 29 metų amžiaus, tyrimo metu gyvenantis ar studijuojantis profesinėse mokyklose, aukštojo mokslo ir studijų įstaigose, esančiose konkrečioje savivaldybėje. Tyrimo imtis – 400 tiriamųjų kiekvienai savivaldybei. Kokybinio tyrimo populiacija – 14-18 metų jaunuoliai, pagrindinės, vidurinės ar gimnazijos moksleiviai, besimokantys profesinio rengimo centruose, jaunimo mokyklose, gyvenantys tiek mieste, tiek ir rajone, bei 19-29 metų jaunuoliai, tiek dirbantys, tiek nedirbantys, sukūrę šeimas ir neturintys jų, dalyvaujantys jaunimo organizacijose bei priklausantys neorganizuotoms jaunimo grupėms, gyvenantys tiek mieste, tiek ir rajone. Tyrimo imtis – 20 tiriamųjų kiekvienai savivaldybei.

           Detalus tyrimas buvo atliktas ir Plungės rajono savivaldybėje. Jis padėjo sudaryti palankias sąlygas, stiprinant valstybinio ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimą. Dirbantiesiems jaunimo politikos srityje, visoms su jaunimo reikalais susijusioms vietinėms ir nacionalinėms institucijoms ir organizacijoms šis tyrimas  buvo kaip instrumentas, būtinas laiku atpažinti ir įvardyti jaunimą ištinkančius sunkumus, kartu planuojant ir koordinuojant intervencijos ir prevencijos programas, telktant vietos resursus ir valstybės institucijų bei įvairių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų jėgas.

           Kadangi tyrimai buvo vykdomi kiekvienoje savivaldybėje pagal tuos pačius kriterijus, atsirado galimybė lyginti jaunimo problematiką,  daryti konkrečias išvadas bei priimti sprendimus, kaip užtikrinti, kad kiekvienoje savivaldybėje jaunimo politika būtų plėtojama tolygiai.

           Įvertinus 2012 m. atlikto jaunimo problematikos tyrimo, jaunimo politikos įgyvendinimo kokybės vertinimo (pristatyta visuomenei 2012 m. birželio 12 d.) ir jaunimo reikalų koordinatoriaus pateiktą informaciją, 2012 m. balandžio – gruodžio mėnesiais Plungės rajono savivaldybėje buvo organizuojami seminarai-diskusijos su jaunimo organizacijų bei su jaunimu dirbančių organizacijų, Savivaldybės ir jai pavaldžių institucijų bei įvairių bendruomenių atstovais.    

           Šio ilgo darbo rezultatas – „Jaunimo problemų sprendimo planas Plungės rajono savivaldybėje“. Planas yra vidutinės trukmės strategija, leidžianti į jaunimą pažvelgti apibendrintu požiūriu, indentifikuoti ir įvardyti jaunimo problemas įvairiose srityse ir kartu suformuluoti ilgalaikius tikslus, uždavinius bei parengti trejų metų trukmės priemonių planus.

           Dokumentas bus tvirtinamas artimiausiame Jaunimo reikalų tarybos posėdyje, o vėliau –   Savivaldybės taryboje.

           Pridedama – Tyrimo ataskaita.

 

Plungės rajono savivaldybės
jaunimo reikalų koordinatorė
Lolita Vaitkevičienė

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.