Plungės bal­di­nin­kai ple­čia ga­my­bi­nes pa­tal­pas

2017-03-02

       Lent­pjū­vės gat­vė­je, Plungėje, bal­dus ga­mi­nan­ti ben­dro­vė „Hov­den“ per šiuos me­tus pla­nuo­ja pa­sta­ty­ti naują ga­my­bos pa­skir­ties pa­statą. Viešas su­si­rin­ki­mas pro­jek­tui ap­tar­ti nu­ma­ty­tas ko­vo 9 dieną.

       Nau­jas pa­sta­tas bus skir­tas bal­dams ga­min­ti, jiems su­rink­ti. Pa­sta­te taip pat bus žaliavų ir ga­ta­vos pro­duk­ci­jos sandėlis, dar­buo­tojų bui­tinės ir ad­mi­nist­ra­cinės pa­tal­pos. Sta­ti­ny­je nu­ma­ty­tas ge­o­ter­mi­nis šil­dy­mas. Pro­jek­tuo­ja­mas vie­no aukšto 4 500 kv. m pa­sta­tas su 59 vietų au­to­mo­bi­lių aikšte­le. Pla­nuo­ja­ma, kad nau­ja­ja­me ce­che dirbs apie 90 dar­buo­tojų.  

 

Plungės rajono savivaldybės informacija

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.