Patvirtinta Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo Plungės rajono savivaldybėje tvarka

2017-07-19

Patvirtinta Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo Plungės rajono savivaldybėje tvarka

 

Plungės rajono savivaldybės taryba patvirtino Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo Plungės rajono savivaldybėje tvarkos aprašą (toliau – Aprašas), kuriuo vadovaujantis bus į gyvendinama  nauja 2017-2019 metų priemonė „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“.

 

Apraše numatyta, kad prioritetines kryptis, pagal kurias galės būti teikiamos paraiškos ir į gyvendinami projektai, per 30 kalendorinių dienų turės nustatyti  išplėstinės seniūnaičių sueigos.  Po to seniūnaičių sueigos per 2 darbo dienas po į vykusios išplėstinės seniūnaičių sueigos  protokolinį sprendimą turės pateikti Plungės rajono savivaldybės administracijai (toliau – Administracija). Paraiškos turės būti pateiktos Administracijai iki nurodytos paskelbtame kvietime teikti paraiškas dienos.

 

Pasibaigus paraiškų priėmimo terminui, už priemonės į gyvendinimą atsakingi Administracijos specialistai į vertins paraiškų  administracinę atitiktį ir perduos paraiškas vertinti išplėstinei seniūnaičių sueigai. Protokolinis sprendimas dėl atrinktų paraiškų Administracijai turi būti pateikiamas  ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po į vykusios seniūnaičių sueigos. Administracija su organizacijomis, kurių paraiškos bus atrinktos, sudarys sutartis.

 

Primename, kad išplėstinės seniūnaičių sueigos sudaromos iš seniūnijos seniūnaičių ir seniūnijos teritorijoje veikiančių bendruomeninių organizacijų atstovų. Viena bendruomeninė organizacija gali deleguoti vieną atstovą (Plungės rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatai). Išplėstinėse sueigose  patariamojo balso teise gali dalyvauti tos seniūnijos teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų, tradicinių religinių bendruomenių atstovai.

 

Priemonei į gyvendinti – socialinei, vaikų ir jaunimo užimtumo, kultūrinei ir švietėjiškai, sporto ir sveikatingumo, bendruomeninei ir kitai veiklai – socialinės apsaugos ir darbo ministro į sakymu Plungės rajono savivaldybei iš valstybės biudžeto skirta 30 750,00 eurų.

 PRIDEDAMA:

1. Plungės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimas Nr.T1-155 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano į gyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ į gyvendinimo Plungės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

2. Plungės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimas T1-156 „Dėl Plungės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“.

 

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja Jurgita Saldukienė

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.