Patvirtinta nauja Plungės garbės piliečio vardo suteikimo tvarka

2021-12-27

2021 metams baigiantis Savivaldybės taryba patvirtino naujus Plungės garbės piliečio vardo suteikimo nuostatus.

Garbės piliečio ženklas-projektas

Plungės garbės piliečio vardas gali būti suteikiamas Lietuvos Respublikos piliečiams, taip pat užsienio valstybių piliečiams už ypatingus ilgalaikius nuopelnus ir išskirtinį indėlį į Lietuvos ir Plungės rajono mokslo, švietimo, kultūros, sporto, ekonomikos, socialinio vystymo bei kitas sritis, aktyvią visuomeninę veiklą bei Plungės vardo garsinimą (šis vardas negali būti suteikiamas Lietuvos Respublikos Seimo, Savivaldybės tarybos nariams, einantiems šias pareigas, bei politinio pasitikėjimo pareigas einantiems asmenims).

Reikiamus dokumentus (kandidato gyvenimo aprašymą, kandidato darbų ir nuopelnų pagrindimą  (nurodant duomenis apie gautus apdovanojimus), asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, asmens kontaktinius duomenis, ne mažiau kaip dvi ekspertų rekomendacijas (bent viena turi būti nacionalinio lygmens), kandidato sutikimą teikti jo kandidatūrą būtina pateikti iki einamųjų metų kovo 1 dienos.

Siūlomi kandidatai turi būti nepriekaištingos reputacijos.

Sprendimo projektą Garbės piliečio vardui suteikti Savivaldybės tarybai teikia Siūlymams dėl Plungės garbės piliečio vardo suteikimo nagrinėti komisija, kuri sudaroma iš 11 narių: du – Savivaldybės tarybos nariai (vienas – daugumos ir vienas – opozicijos), du Savivaldybės administracijos atstovai, du – Savivaldybės kultūros ir meno tarybos nariai, vieną deleguoja  Savivaldybės Švietimo taryba, vieną – Savivaldybės išplėstinė seniūnaičių sueiga, vieną – Plungės pramonininkų sąjunga, vieną – Bendruomeninių organizacijų taryba, vieną – Sporto taryba.

Šios komisijos posėdžiai yra uždari, jų sprendimai neviešinami, tik perduodami Savivaldybės tarybai. Dėl kandidatų Garbės piliečio vardui suteikti komisijos nariai balsuoja atviru balsavimu, Savivaldybės tarybai teikiamas kandidatas, kuris gavo ne mažiau kaip 2/3 visų  posėdyje dalyvavusių komisijos narių balsų. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, sprendimą lemia komisijos pirmininko balsas. Garbės piliečio vardas suteikiamas Savivaldybės tarybos sprendimu.

Garbės piliečiui iškilmingoje aplinkoje regalijas – Garbės  piliečio ženklą ir  Garbės piliečio liudijimą – įteikia meras.

Plungės Garbės piliečio ženklo projektas

Plungės Garbės piliečio ženklas yra 48 mm ilgio ir 48 mm pločio, gaminamas iš sidabro ir auksuojamas.

Ažūrinio kryžiaus centre – Plungės rajono savivaldybės herbas, dengtas mėlynu emaliu. Kryžiaus tarpuose įkomponuotos puslankio juostelės, ant kurių per vidurį uždėti stilizuoti, reljefiniai kviečiai. Kitoje ženklo pusėje – reljefinis įrašas didžiosiomis raidėmis „Plungės garbės pilietis“ ir ženklo numeris. Ženklas kabinamas prie 40 mm pločio balto muaro austos juostos su mėlyna ir metalizuoto aukso juostelėmis kraštuose. Vyrams skirtas apdovanojimas kabinamas po kaklu, moterims – ant specialiai surištos kokardos.

Ženklo miniatiūra – sumažintas ženklas: 21 mm ilgio ir 21 mm pločio. Kita pusė lygi, prie drabužių miniatiūra prisegama vienu segtuku.

Plungės rajono savivaldybės administracijos inf.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.