Pasitarimas dėl projekto „Aktyvaus poilsio ir pramogų zonos sukūrimas Plungės m. M. Oginskio dvaro teritorijoje, prie autobusų stoties“ įveiklinimo

2017-02-17       2017 m. vasario 10 d. Savivaldybėje vyko pasitarimas dėl projekto „Aktyvaus poilsio ir pramogų zonos sukūrimas Plungės m. M. Oginskio dvaro teritorijoje, prie autobusų stoties“, numatomo įgyvendinti pagal ES finansavimo priemonę „Miestų kompleksinė plėtra“,  įveiklinimo.

       Pasitarimo tikslas – aptarti, kokios pagal projektą veiklos planuojamos vykdyti buvusioje Plungės miesto centrinio stadiono teritorijoje ir patalpose, esančiose po estrada, ir kas turės administruoti objektą.

       Savivaldybės meras A. Klišonis ir Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Ž.  Piepalienė pristatė pirmojo Plungės miesto tikslinės teritorijos projekto rengimo ir derinimo su Vidaus reikalų ministerija ir Centrine projektų valdymo agentūra procesą.

       Susirinkusiesiems priminta, kad projekto paraiškoje nebuvo išsamiai paaiškintas projekto teritorijos ir estrados patalpų panaudojimo pagrindimas. Todėl dabar sukviestas pasitarimas, siekiant detalizuoti statinio patalpų ir teritorijos panaudojimą. Susitikime dalyvavusieji vieningai sutarė, kad numatomose žiūrovų tribūnos  patalpose galėtų  vykdyti veiklas Visuomenės sveikatos biuras (VSB), Turizmo informacijos centras (TIC), miesto Vietos veiklos grupė (VVG) ir kitos įstaigos.

       Labai daug gerų idėjų pateikė Visuomenės sveikatos biuro l. e. p. direktorė D. Zablockienė ir darbuotoja A. Grikštaitė. Jos siūlė vykdyti jogos, nėščiųjų, senjorų, „Jump boots“, zumbos ir kt.  užsiėmimus, nes dabar turimų Biuro patalpų dydis yra per mažas didesnėms žmonių grupėms sukviesti. Taip pat objekte planuojama rengti vaikų dienos stovyklas: vasarą užsiėmimai geru oru galėtų būti vykdomi lauke, o esant prastam orui – viduje. Patalpos, neatsižvelgiant į oro sąlygas, tarnautų kaip persirengimo, inventoriaus laikymo, poilsio zonos vieta. Biuro darbuotojos pageidavo skirti vieną patalpą jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinatoriui dirbti.

       Turizmo informacijos centro direktorė S. Kasmauskienė siūlė organizuoti susitikimus didesnėms turistų grupėms, taip pat išreiškė pageidavimą, kad veiklas vykdyti galėtų Šeimos edukacijos centras.

       Administracijos direktoriaus pavaduotojas Č. Kerpauskas siūlė sudaryti sąlygas ir neįgaliųjų organizacijų aktyvioms veikloms vykdyti.

       Plungės miesto Vietos veiklos grupės pirmininkas,  miesto seniūnas G. Domarkas pritarė  mero pasiūlymui, kad patalpomis galėtų naudotis ir Vietos veiklos grupės nariai: jose galėtų rengti susitikimus, pasitarimus, kurie vyktų 1-2 kartus per savaitę. Taip pat jis siūlė, kad veiklas minėtose patalpose galėtų vykdyti ir privatus verslas ar nevyriausybinės organizacijos. Šiose patalpose galėtų vykti mokomosios, ugdomosios programos. Užsiėmimus vykdyti galėtų Dviratininkų klubas, Orientacininkų klubas ir kt. organizacijos.

       Savivaldybės gydytoja O. Gerulskienė siūlė patalpomis leisti naudotis ir jaunimui, pvz., Lietuvos moksleivių sąjungai (LMS), taip pat užsiėmus vykdyti galėtų Trečiojo amžiaus universiteto atstovai. SRC direktorius Alvydas Viršilas priminė, kad objektas turi būti skiriamas bendruomenės aktyvios gyvensenos veikloms ir pritarė visų siūlymams dėl užsiėmimų pobūdžio. Tačiau pabrėžė, kad tvarkomoje teritorijoje turi būti įrengtos kameros, apšvietimas, nes ypač po savaitgalių teritorija būna prišiukšlinta, nuniokota.

       Meras Audrius Klišonis pritarė patalpų naudojimo pasiūlymams ir dar kartą pabrėžė, kad patalpas reikia paskirstyti tarp organizacijų taip, kad šios viena kitai netrukdytų vykdyti veiklų ar užsiėmimų ir šioms veikloms reikalingas inventorius būtų laikomas atskirai.

       Pasitarimo metu buvo nuspręsta, jog už objekto administravimą bus atsakingas Plungės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius: už užsiėmimų grafikų sudarymą, dokumentų tvarkymą ir kt. Už objekto priežiūrą, sniego valymą, žolės pjovimą ir pan. bus atsakinga Plungės miesto seniūnija.

       Patikslinta projekto paraiška bus teikiama finansavimui gauti, kai bus įvykdytos rangos darbų viešojo pirkimo procedūros ir paaiškės tikslesnė rangos darbų kaina.

 

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja
Žaneta Piepalienė
 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.