Pasirašyta projekto „Plungės miesto centrinės dalies sutvarkymo specialiojo plano parengimas“ finansavimo ir administravimo sutartis

2011-09-27

 

 

           Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorė Asta Beierle Eigirdienė 2011 metų rugsėjo 23 dieną Europos socialinio fondo agentūroje pasiraÅ¡ė projekto Nr. VP1-4.2-VRM-04-R-82-015 „Plungės miesto centrinės dalies sutvarkymo specialiojo plano parengimas“ finansavimo ir administravimo sutartį.

           Projektas bus įgyvendinamas pagal Europos Sąjungos 2007-2013 m. ŽmogiÅ¡kųjų iÅ¡teklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir vieÅ¡ojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“. Pagal pasiraÅ¡ytą sutartį suteikiamas Europos socialinio fondo finansavimas.

           Projekto tinkamų finansuoti iÅ¡laidų suma – 120 000,00 Lt.
           IÅ¡ jų:
           Europos socialinio fondo lėÅ¡os  – iki 102 000,00 Lt;
           Savivaldybės indėlis – ne mažiau nei 18 000,00 Lt.

           Projekto įgyvendinimo tikslas – užtikrinti Plungės miesto centrinės dalies racionalų panaudojimą ir darnų vystymąsi.

           Projekto uždavinys – parengti Plungės miesto centrinės dalies sutvarkymo specialųjį planą.

           Projekto vykdymo  pradžia – 2011 m. rugsėjo 23 d.
           Projekto vykdymo pabaiga – 2013 m. kovo 23 d.

           Projekto tikslinės grupės:
           • Plungės rajono savivaldybės gyventojai;
           • Plungės rajono savivaldybės administracija.

           Projekto įgyvendinimo vieta – Plungės miesto centras. Plungės miesto centre sutelkta daug verslo subjektų, aptarnavimo, paslaugų, gyvenamųjų teritorijų ir kultūros paveldo objektų. Siekiant užtikrinti darnų miesto vystymą ir plėtrą, iÅ¡saugant miesto istorinį autentiÅ¡kumą bei gerinant gyventojų gyvenimo sąlygas, būtina parengti miesto centro sutvarkymo specialųjį planą, kuriame būtų suformuotos zonos, nustatyti jų vystymo prioritetai, apsaugos priemonės ir kiti būtini darnios miesto plėtros parametrai.  Įgyvendinus projektą, bus efektyviau ir kokybiÅ¡kiau realizuojamos Lietuvos Respublikos vietos  savivaldos įstatymu savivaldybėms priskirtosios (ribotai savarankiÅ¡kos) funkcijos: teritorijų planavimas, savivaldybės teritorijos bendrųjų ir detaliųjų planų sprendinių įgyvendinimas.  Vadovaujantis  Plungės miesto bendrojo plano sprendiniais, Plungės miesto plėtra turi būti nukreipta į esamų teritorijų funkcinį suderinimą, teritorijos priežiūros pagerinimą, sukuriant ir iÅ¡vystant paslaugų ir aptarnavimo centrų sistemą, naujų teritorijų plėtros planavimą pagal darnios plėtros principus, dabartinės susisiekimo sistemos tobulinimą ir papildymą.  Ypatingai svarbu Plungės miesto centre iÅ¡saugoti kultūros paveldo objektus, todėl prioritetas teiktinas visų kultūros paveldo objektų integracijai į miesto gyvenimą. Taip pat planuojama, kad miesto centras turi tapti  epizodinio gyventojų aptarnavimo centru, t. y.  zona su visais paslaugų ir aptarnavimo objektais, institucijomis. Plungės miesto centro riboms ir tvarkybos bei naudojimo reikalavimams nustatyti bus parengtas Plungės miesto centrinės dalies teritorijos specialusis tvarkymo planas.
          

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja
Žaneta Piepalienė

 

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.