Lietuvos savivaldybių patirtis skatina permainas Gruzijos savivaldybėse

2013-09-19

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

      2013 m. rugsėjo 9-13 d. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja R. Kučinskaitė ir vyr. specialistas M. Šatkus bei Plungės rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Ž. Piepalienė ir vyr. specialistė J. Garčinskaitė lankėsi Gruzijoje, kur Gruzijos savivaldybių ir visuomenės atstovams vedė mokymus apie strateginį planavimą ir vietos bendruomenių įtraukimą į savivaldybių plėtros planavimą bei įgyvendinimą.

      Šie mokymai – viena iš projekto „Patirties tiltas „Lietuva-Gruzija“, kuriam skirtas finansavimas iš LR užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos, veiklų.  Projektu siekiama perduoti Vakarų Lietuvos savivaldybių sukauptą praktinę patirtį, taip prisidedant prie spartesnio Gruzijos savivaldos vystymosi bei visuomenės aktyvinimo. Juo skatinamas Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai politikos įgyvendinimas,  Gruzijos regionų nuolatinis ekonominis, socialinis vystymasis bei laipsniškas šalies integravimasis į pasaulinę ekonomiką.

      Surengti mokymai buvo skirti Gruzijos Kvemo Kartli ir Khaketi regionų vietos savivaldos institucijų, savivaldybių įstaigų ir bendruomenių atstovams bei politikams. Kvemo Kartli regione mokymai vyko  Rustavi, o Khaketi regione – Telavi miestuose. Tai centriniai šių dviejų regionų miestai. Mokymuose buvo kviečiami dalyvauti 15-os savivaldybių vietos savivaldos institucijų politikai ir administracijų darbuotojai bei vietos bendruomenių atstovai.  Mokymuose dalyvavo Kvemo Kartli regiono 7 savivaldybių – Rustavi miesto, Gardabani, Bolnisi, Dmanisi, Tsalka, Marneuli ir Tetritskaro – atstovai ir Kakheti regiono 8 savivaldybių – Telavi, Gurdjaani, Akhmeta, Lagodekhi, Sagaredjo, Kvareli, Dedoflistskaro ir Signagi – atstovai.

      Projekto partnerių Gruzijoje (nacionaliniu lygmeniu veikianti NVO „New Generation – new Initiatives“) dėka į mokymus pavyko pakviesti ir toliausiai nuo regionų centrų nutolusių savivaldybių darbuotojus ir visuomenininkus (pvz., kalnuotų vietovių, kur ligi šiol ne visur gerai veikia interneto ryšys, kur  nėra patogaus susisiekimo su regiono centru).

      Kvemo Kartli regione mokymai vyko Rustavi miesto savivaldybėje, kurios vadovai suteikė galimybę nemokamai naudotis mero ir administracijos vadovo posėdžių salėmis bei konferencijų įranga. Khaketi regione mokymams organizuoti patalpas bei įrangą nemokamai suteikė vietos bendruomenės Informavimo ir užimtumo centras.

      Mokymai vyko 2 temomis: strateginio planavimo procesai bei visuomenės dalyvavimas savivaldos valdyme ir bendruomenių raida Lietuvoje struktūriniu ir organizaciniu aspektu bei jų veiklos tikslai ir galimybės. Didesnis nei planuotas dalyvių skaičius (55 vietoje planuotų 48) parodė, kad šios temos bei Lietuvos savivaldybių patirtis yra aktuali Gruzijos savivaldybėms.

      Daugybė užduotų klausimų bei pertraukų metu besitęsiančios ar mokymams skirtą laiką viršijančios diskusijos leido įsitikinti, kad Lietuvos savivaldos institucijų valdymo procese įvykę pasikeitimai, pasiekta pažanga yra įdomi ir skatinanti Gruzijos savivaldybes. Mokymų dalyviai aktyviai domėjosi tolimesnėmis bendradarbiavimo, patirties perėmimo galimybėmis ir išreiškė siekį įgyvendinti panašius žinių ir praktinės patirties pasidalijimo projektus konkrečiai jų atstovaujamose institucijose.

      Mokymų metu buvo diskutuojama ir apie tai, kad dar prieš 10 metų Lietuva buvo ta šalis, kuriai buvo aktyviai teikiama pagalba bei parama, ruošiantis integracijai į Europos Sąjungą, o šiuo metu mūsų šalis jau gali dalytis savo sukauptomis žiniomis, įgyta unikalia patirtimi, kuri yra svarbi ir gali būti gana lengvai pritaikoma kitose mažiau išsivysčiusiose valstybėse.

      Prie mokymų sėkmės prisidėjo ir tai, kad strateginio planavimo principai nebuvo visiškai nauji kai kuriems iš mokymų dalyvių – Gruzijos regionų lygmeniu jau rengiami pirmieji regionų strateginiai plėtros planai.

      Vakarų Lietuvos savivaldybių veikla ir patirtimi ypatingai domėjosi panašaus dydžio savivaldybių vadovai, norintys ir savo veikloje taikyti strateginio planavimo metodus, akcentuodami, kad susiduria su ta pačia problema – kaip, turint ribotus išteklius, pasiekti kuo daugiau, teikti kokybiškas, viešąjį interesą atitinkančias viešąsias paslaugas.

      Išsamus Lietuvos savivaldybių patirties perteikimas visuomenės dalyvavimo savivaldos valdyme ir bendruomenių raidos temomis paskatino ypatingai aktyvias Gruzijos savivaldybių ir bendruomenių atstovų diskusijas, kurias papildė praktiniai abiejų šalių pavyzdžiai.  Anksčiau galiojusias nuostatas „neverta nieko daryti, nes vis tiek nieko nepakeisi“ keitė racionalūs siūlymai bei idėjos ir prieita prie išvadų, kad „kokybiškas interesų atstovavimas“ suteikia bendruomenėms didelių galimybių. Pasibaigus seminarui, sulaukta daug konkrečių individualių paklausimų, tokių kaip: nuo ko pradėti asociacijos kūrimą, kaip suderinti valdžios, verslo ir bendruomenių interesus bendram tikslui įgyvendinti ir pan.

      Atskirų savivaldybių vadovai išreiškė norą ateityje užmegzti glaudesnius santykius su Klaipėdos ir Plungės rajonų savivaldybėmis, siekiant perimti, pasidalyti gerąja patirtimi įvairiose savivaldybės valdymo ir viešųjų paslaugų teikimo srityse. Todėl vietos bendruomenių atstovams buvo perduoti Klaipėdos ir Plungės rajonų savivaldybių teritorijose veikiančių ir bendradarbiauti su Gruzija ateityje norinčių bendruomenių kontaktiniai duomenys.

      Tęsiant projekto „Patirties tiltas „Lietuva-Gruzija“ įgyvendinimą, šį rudenį Klaipėdos ir Plungės rajono savivaldybėse lankysis mokymuose dalyvavę bei projekto vykdytojų atrinkti Gruzijos savivaldybių ir / ar bendruomenių atstovai. Vizito metu jie pagal specialiai parengtą programą praktiškai susipažins su strateginio planavimo procesu Klaipėdos ir Plungės rajonų savivaldybėse, bus organizuoti patirčiai perduoti skirti susitikimai su mūsų rajonų vietos bendruomenėmis, taip pat bus skirta laiko potencialaus bendradarbiavimo sritims nustatyti bei galimiems bendriems ateities projektams detalizuoti.

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos
Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Raimonda Kučinskaitė
Plungės rajono savivaldybės administracijos
Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Žaneta Piepalienė

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.