Jaunimo reikalų koordinatoriai: dėmesys jaunimo politikos plėtrai savivaldybėse

2012-09-15

 
 
 

       Savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriai rugsėjo 6-7 dienomis Klaipėdoje rinkosi į savo kasmetinį renginį ,,Koordinalizacija-2012“. Renginys tradiciÅ¡kai vyksta skirtingose savivaldybėse, o jo pobūdis iÅ¡lieka panaÅ¡us: sudaroma aplinka diskutuoti  jaunimo reikalų koordinatoriams, jaunimo politikos įgyvendinimo erdvėje veikiantiems socialiniams partneriams apie jaunimo politikos plėtrą savivaldybėse, apie galimybes  savivaldybėse įgyvendinti valstybės priskirtą  funkciją ,,Jaunimo teisių apsauga“ ir apie kitus svarbius regioninės jaunimo politikos plėtros dalykus.
       Å ie metai buvo svarbūs ir jaunimo reikalų koordinatorius vienijančiai Nacionalinei jaunimo reikalų koordinatorių asociacijai. Renginio metu didžiausias dėmesys buvo skirtas suformuluoti pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymo, kurio keitimas turėtų didelės įtakos savivaldybių jaunimo politikos įgyvendinimui.  Å io renginio metu įvyko visuotinis susirinkimas, kurio metu buvo iÅ¡rinktas naujas organizacijos prezidentas – Vidas Visockis, Å¡iuo metu dirbantis Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriumi. Vidas Visockis pakeitė ilgametį Nacionalinės jaunimo reikalų koordinatorių asociacijos prezidentą Ramūną KerÅ¡į, prie Å¡ios organizacijos vairo iÅ¡buvusį tris kadencijas. Taip pat jaunimo reikalų koordinatoriai iÅ¡rinko naują Nacionalinės jaunimo reikalų koordinatorių asociacijos valdybą, kurioje dirbs ir Plungės rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė Lolita Vaitkevičienė, komisijas, iÅ¡klausė prezidento veiklos ataskaitą.
        Ramūnas KerÅ¡ys, motyvuodamas savo atsisakymą kandidatuoti į vadovus, pabrėžė, kad kiekvienoje organizacijose privalo būti kaita, ją į priekį turi vesti naujos idėjos ir energija, o tie 6 metai buvo pakankamas laiko tarpas įgyvendinti savo viziją ir idėjas. Todėl labai svarbu, kad ateinantis vadovauti Nacionalinei jaunimo reikalų koordinatorių asociacijai prezidentas ir valdyba ne tik tęstų jau pradėtus darbus, bet ir pradėtų kitus projektus, kuriais būtų siekiama gerų pokyčių, gerų vėjų regioninėje jaunimo politikoje, kuriant jaunam žmogui palankią aplinką. Pasak Ramūno KerÅ¡io, būtina ieÅ¡koti efektyvesnių problemų sprendimų kelių, sprendžiant ,,amžinąsias“ problemas, su kuriomis susiduria jaunimo reikalų koordinatoriai, įgyvendindami savo funkcijas savivaldybėse, kurioms įveikti tereikia kitokio požiūrio ir aiÅ¡kesnių prioritetų jaunimo politikos srityje.
       Naujasis Nacionalinės jaunimo reikalų koordinatorių asociacijos prezidentas Vidas Visockis, pristatydamas savo veiklos tikslus, pabrėžė, kad Nacionalinė jaunimo reikalų koordinatorių asociacija turi iÅ¡likti aktyvi, teikdama pasiūlymus valstybių ir savivaldybių institucijoms, bei turi atrasti savo vietą jaunimo politikos įgyvendinimo struktūroje. Pabrėždamas Nacionalinės jaunimo reikalų koordinatorių asociacijos darbų tęstinumą, iÅ¡reiÅ¡kė siekį jaunimo politikos srityje stiprinti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Jaunimo reikalų departamentu prie SADM, Lietuvos savivaldybių asociacija.
       Nacionalinės jaunimo reikalų koordinatorių asociacijos organizuotame renginyje dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo Jaunimo ir sporto komisijos pirmininkas Jonas Liesys, Jaunimo reikalų departamento prie SADM direktorius Mindaugas Kuliavas. Taip pat renginyje dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos atstovai.
       Nacionalinė jaunimo reikalų koordinatorių asociacija vienija savivaldybių jaunimo reikalų koordinatorius. Jaunimo reikalų koordinatoriai – kiekvienoje Lietuvos savivaldybėje dirbantys specialistai, atsakingi už valstybės priskirtos ,,Jaunimo teisių apsaugos“ funkcijos vykdymą, jie dalyvauja, formuojant ir įgyvendinant savivaldybėje jaunimo politiką. Kitaip sakant, tai specialistai, nuo kurių priklauso, kaip savivaldybėje plėtosis jaunimo politika, kaip ji bus suprantama vietos politikų, valstybės tarnautojų, bendruomenės narių, ar jai atsiras vietos savivaldybių strateginiuose planuose, dokumentuose, ar jaunimo politikos plėtojimui, jaunimo veiklai bus skiriamos ir savivaldybių biudžeto lėÅ¡os, inicijuojami kiti jaunimui svarbūs projektai.
Nacionalinės jaunimo reikalų koordinatorių asociacijos informacija

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.