Įvyko pirmasis Lietuvoje tarptautiniu tapęs liaudies giesmininkų festivalis „Giedu giesmelę“

2019-08-08

 

Festivalio tikslas – surinkti bendraminčius, pasidalinti savo giedojimo patirtimi, pasitobulinti, susipažinti ir kartu pamąstyti, kaip galime populiarinti, saugoti unikalų mūsų tautos palikimą.

Rugpjūčio 2-4 dienomis Žemaičių Kalvarijoje vyko liaudiško giedojimo festivalis „Giedu giesmelę“. Dalyvavo grupelė Vilniaus Arkikatedros liaudies giesmių ansamblio giesmininkų, jaunų žmonių grupelė iš Vilniaus, kurie gieda „kantičkas“ Joanitų bažnyčioje (Kalvarijų parapijoje), Radviliškio r. Baisogalos kultūros centro atstovai, Jolanta Rolt ir Tim Rolt iš Anglijos, Vilniaus Bernardinų bažnyčios „kantičkinių“ giesmininkų grupė, Kudirkos Naumiesčio kultūros centro atstovai, Šventojo Kazimiero bazilikos giesmininkai, Palangos ansamblis „Mėguva“, Šilalės giesmininkai, Žemaičių Kalvarijos choras ir pavieniai giesmininkai.

Pirmasis vakaras – susipažinimo ir prisistatymo vakaras. Nuoširdu, jautru, gera. Širdis džiaugiasi girdint taip gražiai giedant senąsias giesmes, mūsų tautos palikimą. Visus jaudino jaunimo giedojimas, sunku net patikėti, kad jauni žmonės taip gražiai gieda.

Antrą dieną (rugpjūčio 3 d.) festivalio dalyviai klausėsi įdomių paskaitų. Ypatingai įdomu buvo paklausyti doc. dr. Jono Vilimo (LMTA) paskaitos „Psallite sapienter – giedokime išmintingai. Apie liturginio giedojimo kilnumą“, mons. eduk. lic. Rimanto Gudlinkio „Giemė ir ugdymas“, Lietuvos katechetikos centro vadovo minčių. Giesmių mokė Janina Bukantaitė,  atstovai iš Palangos, Bernardinų bažnyčios kolektyvas ir kiti.  Vyko pažintis su mūsų apylinkėmis, apvaikščioti Kalvarijos kalnai.

Rugpjūčio 4 dieną, 12 val., visi dalyvavo Žemaičių Kalvarijoje Šv. Mišiose, o po jų vyko unikalaus liaudiško giedojimo programa, padėka ir atsisveikinimas.

Festivalio organizatoriai: Žemaičių Kalvarijos Švč. M. Marijos apsilankymo parapija, Žemaičių Kalvarijos kultūros centras, Telšių vyskupija, Šarnelės kaimo bendruomenė, Žemaičių Kalvarijos seniūnijos bendruomenė ,,Gardai“, doc. dr. rektorius Saulius Stumbra.

Projektą rėmė Lietuvių katalikų religinė šalpa.

Žemaičių Kalvarijos KC inf.

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.