Įvyko JRD konferencija „Jaunimo politika savivaldybėse: esama situacija, iššūkiai ir galimybės“

2011-06-15

 

           Birželio 8 dieną Lietuvos Respublikos Seime vyko Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (JRD prie SADM) konferencija „Jaunimo politika savivaldybėse: esama situacija, iÅ¡Å¡ūkiai ir galimybės“.

          Joje dalyvavo Plungės rajono mero pavaduotojas, Savivaldybės tarybos narys Mindaugas Jurčius, Mero patarėjas Julius NekraÅ¡as, Savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus jaunimo reikalų koordinatorė Lolita Vaitkevičienė, Lietuvos mokinių parlamento narė Kristina Kačinskytė ir Plungės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos narys Gintautas Rimeikis.

         „Valstybėje niekas nesikeis, jeigu nesuvoksime ir nesuprasime, kad jaunas žmogus yra toks pats valstybės pilietis, norintis gyventi čia valstybėje, norintis dirbti, kurti savo Å¡eimą, auginti savo vaikus“, – sveikinimo žodį tardama sakė Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotoja Virginija Baltraitienė. Pasak LRS Pirmininko pavaduotojos, savivaldybė turėtų būti ta institucija, kuri padėtų jaunam žmogui žengti pirmuosius žingsnius įsitraukiant į savivaldos gyvenimą, teikiant pagalbą ir pritarimą jo iniciatyvinei veiklai.

         Konferencijos metu naujai iÅ¡rinktiems savivaldybių tarybų nariams bei konferencijos dalyviams buvo pristatytos Jaunimo politikos prioritetinės kryptys, Jaunimo politika savivaldybėse, JRD prie SADM veiklos, aptartas vietos bendruomenių ir jaunimo dalyvavimas, atviro darbo su jaunimu vystymas savivaldybėse, Jaunimo reikalų koordinatoriaus vaidmuo ir svarba savivaldybėje bei kiti klausimai. 

         Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Å eimos gerovės departamento direktoriaus pavaduotojas Steponas Kulbauskas konferencijos dalyviams pristatė Nacionalinės jaunimo politikos 2011 – 2019 metų programos tikslus, uždavinius ir siektinus rezultatus. SADM atstovo teigimu, Å¡ios programos kūrime dalyvavo tiek nevyriausybinės organizacijos, tiek valstybinės institucijos. 

        „KokybiÅ¡ko darbo su jaunimu plėtra – tai ne tik vienas iÅ¡ Nacionalinės jaunimo politikos plėtros 2011-2019 m. programos tikslų: iÅ¡plėtoti ir koordinuoti darbo su jaunimu sistemą ir užtikrinti jaunimo užimtumo paslaugų plėtrą, bet Å¡iandien tai yra viena iÅ¡ pagrindinių Jaunimo reikalų departamento krypčių ir užduočių“, – kalbėjo JRD prie SADM direktorius Mindaugas Kuliavas.  

       2010 m. balandžio – gegužės mėn. bendradarbiaujant Nacionalinės plėtros institutui, Nacionalinei jaunimo reikalų koordinatorių asociacijai ir Lietuvos jaunimo organizacijų tarybai savivaldybėse buvo atliktas jaunimo politikos situacijos tyrimas, kuris parodė, kad Jaunimas pasyviai dalyvauja sprendimų priėmime, stokojama visapusiÅ¡kų duomenų apie jaunimą.

       JRD prie SADM direktoriaus pavaduotojas Juozas Meldžiukas konferencijos dalyviams pristatinėdamas regioninę jaunimo politiką pabrėžė prioritetines veiklos kryptis: reikia didinti visapusiÅ¡ką jaunimo užimtumą per atviro darbo bei kompleksinių priemonių su neorganizuotu ir socialinę atskirtį patiriančiu jaunimu plėtrą; plėtoti integruotą jaunimo politiką visais lygmenimis skatinant bendravimą ir bendradarbiavimą. Sukurti ir įdiegti nuolat veikiančią jaunimo situacijos stebėsenos sistemą, skatinti jaunimo pilietiÅ¡kumą ir savanoriÅ¡ką veiklą, stiprinant jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklos kokybę ir sudarant sąlygas jų plėtrai.  

         Pirmosios konferencijos dalies iÅ¡sakytos mintys, siūlymai buvo patvirtinti ir antroje konferencijos dalyje – darbo grupėse. Dalyviai keturiose darbo grupėse įvardijo tokias pagrindines problemas, kurios Å¡iandien yra aktualiosįgyvendinant jaunimo politiką: sistemingų nevyriausybinių organizacijų efektyvumo ir kokybės, jaunimo situacijos tyrimų nebuvimas; informacijos stoka arba informacijos pateikimas nepasiekiama forma; infrastruktūros trūkumas (sporto, laisvalaikio ir poilsio erdvių nebuvimas), dirbančių su jaunimu kompetencijų stoka ir kitos.

        Konferencijoje dalyvavo Seimo nariai, Socialinės apsaugos ir darbo, Å vietimo ir mokslo,  Åªkio bei Žemės ūkio ministerijų atstovai, Jaunimo reikalų tarybos prie Jaunimo reikalų departamento nariai, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos atstovai, savivaldybių delegacijos: merai, administracijos direktoriai, jaunimo reikalų koordinatoriai, regioninių jaunimo organizacijų atstovai ir vietos veiklos grupių atstovai bei kiti svečiai.  

Pagal JRD informaciją
Lolita Vaitkevičienė

 

 

 

 

 

 

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.