Įgyvendinamas projektas „Babrungo upės slėnio teritorijos Plungėje, tarp Dariaus ir Girėno bei Vandentiekio gatvių, detaliojo plano parengimas“

2013-12-16

          Š. m. lapkričio 15 d. pasirašyta projekto „Babrungo upės slėnio teritorijos Plungėje, tarp Dariaus ir Girėno bei Vandentiekio gatvių, detaliojo plano parengimas“ finansavimo ir administravimo sutartis.

           Projektas bus į gyvendinamas pagal Europos Sąjungos 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ į gyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“. Pagal pasirašytą sutartį suteikiamas Europos socialinio fondo finansavimas.

          Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 34 151,43 Lt.

                      Iš jų:

          Europos socialinio fondo lėšos  – iki 29 028,71 Lt;

          Savivaldybės indėlis – ne mažiau nei 5 122,72 Lt.

          Projekto į gyvendinimo tikslas – užtikrinti Babrungo upės slėnio teritorijos tarp Dariaus ir Girėno bei Vandentiekio gatvių gamtinio ir rekreacinio potencialo išsaugojimą ir racionalų šių zonų panaudojimą.

          Projekto uždavinys – parengti Babrungo upės slėnio teritorijos Plungėje, tarp Dariaus ir Girėno bei Vandentiekio gatvių, detalųjį planą.

          Projekto vykdymo  pradžia – 2013 m. lapkričio 15 d.

          Projekto vykdymo pabaiga – 2014 m. lapkričio 15 d.

          Projekto į gyvendinimo teritorija yra Plungės miestas. Plungės rajonas priskiriamas prie labai didelį rekreacinį potencialą turinčių teritorijų, tačiau neišvystytos ir nepritaikytos Plungės miesto rekreacinės zonos menkina ar neleidžia reikiamai išnaudoti turistinio potencialo, neužtikrina tinkamų sąlygų gyventojų rekreacijai, į sisavinant  gamtinį karkasą.

          Detaliuoju planu bus nustatomos Babrungo upės slėnio teritorijos Plungėje, tarp Dariaus ir Girėno bei Vandentiekio gatvių, žemės sklypų ribos, pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, žemės naudojimo būdai ir pobūdžiai, rekreacinių išteklių naudojimo ir apsaugos režimas, teritorijos tvarkymo priemonės, regeneruojant apleistą teritoriją ir pritaikant viešajai paskirčiai; bus suformuotos pėsčiųjų ir dviračių takų jungtys, aktyvaus ir pasyvaus poilsio zonos, išdėstyta rekreacinė infrastruktūra, nustatytas teritorijos užstatymo pobūdis ir intensyvumas, statinių architektūrinė raiška, žemės sklypų servitutai ir kt.

          Nesant teritorijos detaliojo plano, neužtikrinama darni socialinė ir ekonominė teritorijos plėtra, netenkinami visuomenės poreikiai.

          Įgyvendinus projektą, bus pasiektas rezultatas – parengtas Babrungo upės slėnio teritorijos Plungėje, tarp Dariaus ir Girėno bei Vandentiekio gatvių, detalusis planas. Šis teritorijų planavimo dokumentas skatins Plungės miesto darnią plėtrą, investicijas, racionalų lėšų, gamtos ir rekreacijos išteklių bei paveldo vertybių naudojimą, konkurencingumo didinimą, gyvenimo kokybės gerinimą, investicijas.

 

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja
Žaneta Piepalienė

 

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.