Daugiabučių namų renovacija – viena pagrindinių  „Plungės būstas“ veiklos sričių

2022-06-30
renovuotas A.Vaišvilos 5
A. Vaišvilos g. 5, Plungė

Nuo 2013 metų, paraiškų teikimo programos pradžios, „Plungės būstas“ padėjo įvykdyti net 85 renovacijos projektus. Paprastai namo modernizavimo projektas trunka apie 2-3 metus. Šiuo metu įmonė kuruoja 33 renovacijos projektus, dar prisidės 8 etape pasirašytų 14 valstybės paramos sutarčių, namų renovacijai jau perkami techniniai darbo projektai.

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje gali dalyvauti tik trijų ir daugiau butų gyvenamieji namai, kuriuose gali būti prekybos, administracinių, viešojo maitinimo ir kt. paskirties patalpų. Daugiabutis turi būti pastatytas pagal statybos techninius normatyvus, galiojusius iki 1993 metų. Pastato modernizavimui turi pritarti ne mažiau kaip 51 proc. namo butų ir kitų patalpų savininkų. Keliama sąlyga, kad po renovacijos būtina pasiekti ne mažesnę kaip C pastato energinio naudingumo klasę, buvusias šiluminės energijos sąnaudas sumažinti 40 proc.

Valstybė 100 proc. apmoka arba kompensuoja projekto parengimo, įgyvendinimo administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidas, 30 proc. investicijų, tenkančių Vyriausybės nustatytoms energinio efektyvumo didinimo priemonėms.  10 proc. papildoma valstybės parama numatyta, kai renovuojamame daugiabutyje įrengiamas atskiras ar modernizuojamas esamas neautomatizuotas šilumos punktas, balansiniai ventiliai ant stovų ir pertvarkoma ar keičiama šildymo sistema, butuose ir kitose patalpose įrengiant individualios šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių sistemą, termostatinius ventilius. Nepasiturintiems asmenims šios išlaidos yra kompensuojamos.

Papildoma 30 proc. parama iš Aplinkos ministerijos administruojamos Klimato kaitos programos numatyta atsinaujinantiems energijos šaltiniams.

„Plungės būsto“ direktorius Eugenijus Palubinskas įvardijo, su kokiais sunkumais tenka susidurti įgyvendinant Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą. Bene sudėtingiausias, daug žmogiškųjų išteklių reikalaujantis darbas – suburti namo gyventojus, sukviesti  juos į susirinkimus, kuriuose sprendžiami namo atnaujinimo (modernizavimo) klausimai. Nesant pakankamam dalyvių skaičiui, susirinkimą tenka organizuoti iš naujo, dėl to prarandama daug laiko. Vėliau, jei gyventojai persigalvoja ir nusprendžia pasirinktas atnaujinimo priemones keisti kitomis, reikalinga tikslinti investicijų planus, derinti juos agentūroje ir vėl teikti tvirtinti daugiabučio gyventojų susirinkimuose.

Pastaruoju metu investicijų planus tenka keisti ir dėl padidėjusių statybos įkainių. Būna, kad negaunama nė vieno rangovo pasiūlymo, o esamiems rangovams sunku laikytis statybos grafikų.

Daugiabučių modernizavimo procesui reikia ne tik daug laiko, bet ir atitinkamas žinias turinčių darbuotojų. „Plungės būstas“ kuruoja namo atnaujinimo procesus nuo pradžios iki pabaigos, taip pat administruoja ir renovacijai skirtą gyventojų kreditą.

Plungės rajono savivaldybės administracijos inf.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.