Darnios bendruomenės plėtotės renginiai lopšelyje-darželyje „Rūtelė“

2017-11-29

 

Siekiant nuoseklaus, sąmoningo bei kryptingo pedagogo ir ugdytinio bendradarbiavimo bei tarpusavio supratimo, šiandien tampa ypač svarbu, kad pedagogas analizuotų savo darbinę patirtį, lygintų ją su kolegų patirtimi, būtų atviras kaitai ir naujovėms. Todėl šį rudenį įstaigos darbuotojai įsitraukė į intensyvias gerosios patirties sklaidos dienas, kurių metu pristatė, aptarė, praktiškai išbandė įvairias priemones ir metodikas, skatinančias vaikų aktyvumą, žingeidumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą, tarpusavio supratimą bei bendruomeniškumo jausmą.

Daug minčių, naujų idėjų kasdieniam darbui ir kūrybai suteikė respublikinė mokslinė konferencija „Vaikas pokyčių kelyje. Augame kartu“, joje išgirsti lektorių pranešimai (psichologas N. Ogintas, V. Arvasevičius, E. Karmaza). Daug teigiamų emocijų sukėlė Kaniterapijos asociacijos atstovai, kai, pasitelkus terapinį šunį, konferencijos dalyviams buvo parodytos veiklos, linksmos praktinės užduotys. Antrojoje dalyje konferencijos dalyviai rinkosi darbo grupes pagal problemines sritis: edukacinės inovacijos (alternatyvūs ugdymo būdai, metodai, terapijos dailės, muzikos, judesio, smėlio ir t. t), „ugdome kitaip“ (darbas su vaikais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių), vaikas ir IKT (informacinių komunikacinių technologijų pritaikymas ugdomojoje veikloje), holistinė vaikų sveikata. Buvo dalijamasi gerąja darbo patirtimi, pristatomi žodiniai ir stendiniai pranešimai, diskutuojama. 

Įpusėjus lapkričiui, vykome į Vilniuje vykusius tris renginius. Projekto „Darni mokykla“ žalioji komanda dalyvavo renginyje „Idėjų mugė“, kuriame pristatė darželyje vykdytas projektines veiklas (pranešimas „Mažais žingsneliais darnios bendruomenės link“), klausėsi kitų švietimo įstaigų patirčių, dalijosi mintimis bei idėjomis.

Respublikiniame ikimokyklinio ugdymo pedagogų forume „Ikimokyklinio ugdymo aktualijos ir perspektyvos“ bei konferencijos Gerosios darbo patirties sklaida keliaujant saulėtu oranžiniu traukiniu 2017“ metu išgirsta geroji pedagogų patirtis nuteikė optimistiškai. Supratome, kad kalbinių,  ekologinių bei socialinių įgūdžių formavimo iššūkiai, paslaptys ir atradimai lydi kasdien bei kiekvieną iš mūsų.

Kvalifikaciją kėlė, patirtimi dalijosi ir žinių bagažą krovėsi ne tik įstaigos pedagogai, bet ir auklėtojų padėjėjos, kurios aktyviai įsitraukė į ilgalaikių mokymų ciklą „Mokykla tėvams ir auklėtojams“. Mokymus įstaigoje vedė Plungės rajono PPT psichologė B. Žiūraitienė. Mokymų metu darbuotojai mokėsi tarpusavyje bendradarbiauti, užtikrinti vaiko, kaip psichologiškai atsparios, kūrybiškos, atsakingos ir savarankiškos asmenybės, ugdymąsi. Mokymais siekta auklėtojų padėjėjas aktyviau įjungti į bendruomenės veiklą bei vaikų ugdymą, kurti pasitikėjimu, tarpusavio supratimu, pagarba bei saugumu grįstą darbo atmosferą.

Daug dėmesio skyrėme emocinio intelekto ugdymui (-si). Keliavome į Mažeikių rajono Tirkšlių lopšelį-darželį „Giliukas“, kuriame diskutavome, dalijomės patirtimi, įžvalgomis. Kalbėjome apie vaikų emocinį ugdymą naudojantis „Kimochis“ metodika, tarpusavio santykių kūrimą ir tobulinimą, teigiamos emocinės bei psichologinės atmosferos, gerų darbuotojų tarpusavio santykių išlaikymą, savipagalbos grupių skatinimo iniciatyvas.

Lapkričio pabaigoje įstaigoje Telšių krizių centro direktorė psichologė Vanda Benaitienė skaitė paskaitą „Smurtas ir patyčios artimoje aplinkoje: kaip atpažinti vaiką ir jam padėti?“ Jos metu išgirdome daug naudingos informacijos, kaip atpažinti šeimoje smurtaujantį bei smurtą patiriantį asmenį, smurtinėje aplinkoje gyvenantį vaiką, kur reiktų kreiptis pagalbos.

Darželio bendruomenė visą rudenį tobulino bei gilino sveikesnės gyvensenos, sveikatinimo kompetencijas. Įstaigos darbuotojai vakarais sportuoja, kartą per savaitę užsiima meditacijos praktika. Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojas Vytautas Gromnickas įstaigos pedagogams vedė mokomą treniruotę, kurios metu žiūrėta filmuota medžiaga apie mankštos kamuolių pritaikymą ikimokyklinės įstaigos kūno kultūros veiklose bei praktiškai išbandyta mankšta su kamuoliais įvairioms stuburo dalims. Po treniruotės pedagogai kalbėjo: „…šie pratimai paprasti, o jų efektyvumas pranoksta mano lūkesčius…“; „…pagerėjo bendra savijauta…“, „…šie pratimai suaktyvino energijos srautų tekėjimą…“; „…būtinai tai pritaikysiu praktiškai sportinių veiklų metu ir sau asmeniškai…“

Viliuosi, kad darbuotojų įgytos žinios ir patirtis, pritaikyta kasdienėje praktinėje veikloje, bus naudinga kuriant prasmingą, žaismingą, kūrybišką ugdomą aplinką bei veiklas, skatins patirtinį vaikų ugdymąsi. Juk ikimokykliniame amžiuje įgytos žinios, suformuoti įgūdžiai bei vertybinės nuostatos kuria sėkmingesnį mokymąsi mokykloje, teigiamai veikia socialinę ir emocinę vaiko raidą. Gerosios patirties sklaidos renginiai sudaro sąlygas mokytis vieniems iš kitų bei leidžia patirti laimingos vaikystės džiaugsmą šiuolaikiniame darželyje.

 

Direktorė Kristina Valienė

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.