LICENCIJOS VERSTIS KELEIVIŲ VEŽIMU AUTOBUSAIS VIETINIO SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS, SUTEIKIANČIOS TEISĘ VEŽTI KELEIVIUS AUTOBUSAIS VIETINIO SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS, KAI MARŠRUTO PRADŽIA ARBA PABAIGA YRA LICENCIJĄ IŠDAVUSIOS SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE

Eil. Nr.PavadinimasPavadinimas
1.Administracinės paslaugos kodas03
2.Administracines paslaugos versija2 versija
3.Administracinės paslaugos pavadinimasLicencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, suteikiančios teisę vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršruto pradžia arba pabaiga yra licenciją išdavusios savivaldybės teritorijoje, išdavimas. 
4.Administracinės paslaugos apibūdinimasPer atstumą elektroninėmis priemonėmis, per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą arba tiesiogiai kreipiantis į licencijas išduodančią instituciją
5.Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimąLietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas

Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimas Nr. 1434 „Dėl Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“

 Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009
6Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. prašymą išduoti licenciją, Plungės r. savivaldybės nustatytos formos;


2.asmens tapatybę įrodantį dokumentą arba jo kopiją, jeigu licenciją siekia gauti fizinis asmuo;


3.vežėjo transporto vadybininko profesinės kompetencijos pažymėjimą arba vežėjo patvirtintą jo kopiją;


4.dokumentus, įrodančius tinkamą vežėjo finansinę būklę:


4.1.ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys – metinį balansą arba vežėjo patvirtintą jo kopiją;


4.2.viešojo sektoriaus subjektai – metinę finansinės būklės ataskaitą arba vežėjo patvirtintą jos kopiją;


4.3.fiziniai asmenys – Taisyklių priede nustatytos formos nuosavo kapitalo ataskaitą;


5.vežėjo vadovo ir (ar) transporto vadybininko, kuris (-ie) anksčiau gyveno kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, nepriekaištingą reputaciją patvirtinantį (-ius) dokumentą (-us), nurodytą (-us) Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 19 straipsnyje;


6.transporto vadybininko, paskirto pagal Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 4 straipsnio 1 dalį, darbo sutartį arba sutartį su asmeniu, įgaliotu eiti transporto vadybininko pareigas pagal Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 4 straipsnio 2 dalį, arba vežėjo patvirtintą jų kopiją;


7.teisę į naudojamų kelių transporto priemonių stovėjimo vietą patvirtinančius dokumentus ir stovėjimo vietos planą arba vežėjo patvirtintas jų kopijas;


8.teisę į vežėjo valdymo centrą, nurodytą Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklėse („29.2. reikalavimus atitinkančią buveinę – vežėjo valdymo centrą – patalpą, kurios išplanavimas ir įranga būtų pritaikyti klientams aptarnauti ir dokumentams, susijusiems su keleivių ir (arba) krovinių vežimu, tvarkyti ir nustatytą laiką saugoti“), patvirtinančius dokumentus ir vežėjo valdymo centro planą arba vežėjo patvirtintas jų kopijas.


9. kvito ar mokėjimo pavedimo patvirtintą kopiją apie sumokėtą valstybės rinkliavą – už licenciją – 68 eurų  (mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300. Įmokos kodas 53068 Gavėjo bankas – „Swedbank“, AB).


Pastaba:


Šių dokumentų nereikalaujama, jeigu tokie dokumentai jau pateikti anksčiau ir galioja.

7.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
8..Administracinės paslaugos teikėjasPlungės r. savivaldybės administracijos Vietos ūkio skyriaus specialistas Evaldas Jankauskas tel. (8 448) 73 002, el. p.  evaldas.jankauskas@plunge.lt
9.Administracinės paslaugos vadovasVietos ūkio ir turto skyriaus vedėjo pavaduotojas, einantis vedėjo pareigas Arvydas Liutika tel. (8 448) 73 142, el. p. arvydas.liutika@plunge.lt
10.
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė per 20 darbo dienų nuo prašymo ir visų dokumentų savivaldybės vykdomojoje institucijoje gavimo dienos. Trūkstamiems dokumentams pateikti ar trūkumams ištaisyti nustatomas 10 darbo dienų terminas.
11.Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga neatlygintina
12.Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinysPridedama prašymo forma
13.Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąAdministracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis- informacinis.
14.Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
Administracinė paslauga galutinė.

Savivaldybių vykdomosios institucijos privalo patikrinti asmens pateiktą informaciją ir pasilikti visų dokumentų kopijas.
15.Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitąAprašymas įtraukiamas į Plungės rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Plungės rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka.
Paskutinis atnaujinimas: 2021-12-14 15:58:23
Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.