LEIDIMŲ ŽEMĖS KASINĖJIMO DARBAMS IŠDAVIMAS

Eil. Nr.PavadinimasAprašymo turinys
1.Administracinės paslaugos kodas02.23
2.Administracines paslaugos versija2. versija
3.Administracinės paslaugos pavadinimasLeidimo kasinėti ir aptverti išdavimas, pratęsimas, sustabdymas, sustabdymo panaikinimas, panaikinimas arba pranešimas apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus
4.Administracinės paslaugos apibūdinimas Leidimai kasinėjimams ir aptvėrimams išduodami statybos rangos organizacijoms, ūkio būdu dirbančioms organizacijoms arba individualiems statytojams, statant, remontuojant bei rekonstruojant arba griaunant pastatus, inžinerinius įrenginius ir tinklus Plungės rajone.

Jeigu yra gautas leidimas visai statybai objekte, tai yra aptverti teritorijai ir vykdyti žemės bei statybos montavimo darbus, leidimas kasti klojant atskiras požemines komunikacijas į minėtą objektą yra išduodamas kaip pagrindinio leidimo tęsimas.

Žemės darbai, likviduojant avarijas požeminėse komunikacijose, gali būti vykdomi be leidimo, tačiau apie tai pranešama leidimus žemės darbams duodančiai atitinkamai Plungės rajono seniūnijai.
5.Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimąPastaba: visi aplinkos ministro įsakymai yra panaikinti – nebegaliojantys.\

– Plungės rajono savivaldybės tarybos 2018-09-27 Sprendimas Nr. T1-186 ,,Dėl leidimų atlikti kasimo darbus Plungės rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/34f979d0c2ee11e883c7a8f929bfc500?jfwid=-rwipze9ck

– Plungės rajono savivaldybės tarybos 2018-09-27 Sprendimas Nr. T1-187 ,,Dėl vietinės rinkliavos už leidimų atlikti kasimo darbus Plungės rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją arba apriboti eismą joje išdavimą nuostatų patvirtinimo“
6.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Nurodyti leidimų atlikti kasimo darbus Plungės rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos apraše (Plungės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimas Nr. T1-186):

– Nustatytos formos paraiška (Tvarkos aprašo 1 priedas).

– Sklypo, kuriame numatoma vykdyti darbus, plano (schemos), suderinto su suinteresuotomis institucijomis (el. tinklai, ryšiai, dujos, šilumos, vandens, nuotekų, melioracijos sistemos, geležinkelis, kelias, gatvė ir kita), perkasamų arba užimamų dangų (sklypų) savininkais, valdytojais (gyvenamųjų namų bendrijų, privačių valdų, įmonių, įstaigų ir pan.), kopija.

– Leidimo kopija, kai inžinerinių tinklų ar statinių statybai reikalingas leidimas.

– Leidimo želdiniams pašalinti, kai vykdant žemės darbus trukdo želdiniai, kopija.

– Apylankos schema, kai kasimo darbai trukdo automobilių eismui, suderinta su Plungės rajono policijos komisariatu, maršrutinio transporto įmonėmis ir specialiosiomis tarnybomis.

– Kultūros paveldo departamento prie KM suderinimas, kai statybos arba inžineriniai darbai vykdomi kultūros vertybių apsaugos zonoje ar regioninio parko teritorijoje.

– Jei žemės darbus numatoma vykdyti Žemaitijos nacionalinio parko, miškų ar kitoje saugomoje teritorijoje – sklypo (plano) schemos, suderintos su šių teritorijų administratoriais.

– Dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas vietinės rinkliavos mokestis.
7.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
8.
Administracinės paslaugos teikėjas
Plungės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai:

Alsėdžių seniūnijos seniūnė Danutė Repšienė, tel.: (8 448) 48292,

el. p. alsedziai@plunge.lt

Babrungo seniūnijos seniūnė Rūta Jonušienė, tel.: (8 448) 42343,

el.  p. babrungas@plunge.lt 

Kulių seniūnijos seniūnė Danutė Petrauskienė, tel.: (8 448) 45116,

el. p. kuliai@plunge.lt 

Nausodžio seniūnijos seniūnas Gintaras Domarkas, tel.: (8 448) 44231,

el. p. nausodis@plunge.lt

Paukštakių seniūnijos seniūnas Aurimas Vasiliauskas, tel.: (8 448) 47868,

el. p. paukstakiai@plunge.lt

Platelių seniūnijos seniūnas Robertas Šimkus
tel.: (8 448) 49134,
 el. p. plateliai@plunge.lt

Plungės miesto seniūnijos seniūnė Dangirutė Jurkuvienė  tel. (8 448) 73131,

el. p. seniunija@plunge.lt

Stalgėnų seniūnijos seniūnas Arūnas Jurkus, tel.: (8 448) 45714,

el. p. stalgėnai@plunge.lt

Šateikių seniūnijos seniūnas Zigmantas Strumyla (8 448) 48587,

el. p. sateikiai@plunge.lt

Žemaičių Kalvarijos seniūnijos seniūnas Liudas Gricius, tel.: (8 448) 43147,

el. p. zemkalvarija@plunge.lt 

Žlibinų seniūnijos seniūnas Martynas Stančikas, tel.: (8 448) 47668,

el. p. zlibinai@plunge.lt
9.Administracinės paslaugos vadovasPlungės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai:

Alsėdžių seniūnijos seniūnė Danutė Repšienė, tel.: (8 448) 48292,

el. p. alsedziai@plunge.lt

Babrungo seniūnijos seniūnė Rūta Jonušienė, tel.: (8 448) 42343,

el.  p. babrungas@plunge.lt 

Kulių seniūnijos seniūnė Danutė Petrauskienė, tel.: (8 448) 45116,

el. p. kuliai@plunge.lt 

Nausodžio seniūnijos seniūnas Gintaras Domarkas, tel.: (8 448) 44231,
el. p. nausodis@plunge.lt
Paukštakių seniūnijos seniūnas Aurimas Vasiliauskas, tel.: (8 448) 47868,

el. p. paukstakiai@plunge.lt

Platelių seniūnijos seniūnas Robertas Šimkus, 
tel.: (8 448) 49134,

 el. p. plateliai@plunge.lt

Plungės miesto seniūnijos seniūnė Dangirutė Jurkuvienė, tel. 8 448 73131,

el. p. seniunija@plunge.lt

Stalgėnų seniūnijos seniūnas Arūnas Jurkus, tel.: (8 448) 45714,

el. p. stalgėnai@plunge.lt

Šateikių seniūnijos seniūnas Zigmantas Strumyla, tel.: (8 448) 48587,

el. p. sateikiai@plunge.lt

Žemaičių Kalvarijos seniūnijos seniūnas Liudas Gricius, tel.: (8 448) 43147,

el. p. zemkalvarija@plunge.lt 

Žlibinų seniūnijos seniūnas Martynas Stančikas, tel.: (8 448) 47668,

el. p. zlibinai@plunge.lt
10.Administracinės paslaugos suteikimo trukmė5 d. d.
11.Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)
12.
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys
Pridedama paraiškos forma
13.Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąAdministracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – informacinis
14.Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
15.
Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą
Aprašymas įtraukiamas į Plungės rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Plungės rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka.
Paskutinis atnaujinimas: 2021-12-14 15:16:48
Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.