LEIDIMO ĮVEŽTI, ĮSIGYTI, VEISTI, DRESUOTI, PREKIAUTI, LAIKYTI PAVOJINGUS ŠUNIS IŠDAVIMAS.

Eil. Nr.PavadinimasPavadinimas
1.Administracinės paslaugos kodas
2.Administracines paslaugos versija1 versija
3.Administracinės paslaugos pavadinimasLeidimo įvežti, įsigyti, veisti, dresuoti, prekiauti, laikyti pavojingus šunis išdavimas
4.Administracinės paslaugos apibūdinimas
Fiziniai asmenys, nuolat gyvenantys, juridiniai asmenys, kitos organizacijos ar jų filialai, vykdantys veiklą Plungės rajone, norintys įvežti, įsigyti, veisti, dresuoti, prekiauti, laikyti pavojingus šunis, privalo turėti Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka išduotą Leidimą.

Leidimas gali būti sustabdomas, panaikinamas, pasikeitus teisės aktų nuostatoms, reglamentuojančioms pavojingų šunų laikymą. 

Pareiškėjas dokumentus leidimui gauti pateikia Plungės rajono savivaldybei tiesiogiai, paštu, per kurjerį arba elektroninėmis priemonėmis. Pateikti pareiškėjo arba leidimo turėtojo dokumentus gali pareiškėjo arba leidimo turėtojo atstovas, teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę jam atstovauti ir pateikęs įgaliojimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
5.Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymas.

2. Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. balandžio 15 d. įsakymas Nr. B1-290 „Dėl pavojingų šunų įvežimo, įsigijimo, veisimo, dresavimo, prekybos, laikymo ir kovinių šunų bei kovinių ir pavojingų šunų mišrūnų laikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3. Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. sausio 9 d. įsakymas Nr. B1-5 „Dėl kovinių ir pavojingų šunų veislių sąrašo patvirtinimo.

4. Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. D-416 „Dėl pavojingų šunų įvežimo, įsigijimo, veisimo, dresavimo, prekybos, laikymo leidimo išdavimo tvarkos aprašo bei leidimo ir prašymo išduoti leidimą formų patvirtinimo“.
6Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuoAsmenys (nuo 18 metų) dėl Leidimo išdavimo kreipiasi į Plungės rajono savivaldybės administracijos Bendrąjį skyrių (115 kab.) ir pateikia šiuos dokumentus:

1. nustatytos formos prašymą (toliau – Prašymas);


2. seniūnijos išduotą pranešimą gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiams) apie asmenis, deklaravusius gyvenamąją vietą gyvenamojoje patalpoje, kur bus laikomas pavojingas šuo;


3. sveikatos priežiūros įstaigos pažymas, patvirtinančias, kad asmuo ir kartu su juo gyvenantys kiti asmenys įrašyti (neįrašyti) į įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos;


4. pažymas apie asmens ir kartu su juo gyvenančių asmenų teistumą (neteistumą) už tyčinius smurtinius nusikaltimus, kuriems teistumas neišnykęs arba nepanaikintas;


5. dokumentą, patvirtinantį gyvenamosios patalpos, kur bus laikomas pavojingas šuo, plotą (Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko įšrašas, Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla, kiti dokumentai);


6. kitus dokumentus, patvirtinančius pavojingo šuns kilmę, veislę, tapatybę, atliktą vakcinaciją nuo pasiutligės, dresuotojo kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.


Juridiniai asmenys Leidimui gauti privalo pateikti juridinio asmens įregistravimo pažymėjimo, juridinio asmens valdymo organo sprendimo paskirti atsakingą už pavojingą šunį asmenį, kopijas. 


Dokumentų kopijos, teikiamos juridinių asmenų, turi būti patvirtintos juridinio asmens antspaudu ir vadovo parašu.

7.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)6 eilutėje nurodyti dokumentai ir kita papildoma informacija, susijusi su paslaugos teikimu.
8..Administracinės paslaugos teikėjasVietos ūkio ir turto skyriaus vyriausioji specialistė

Roberta Jakumienė,el. p. roberta.jakumiene@plunge.lt,

tel. +370 448 73004
9.Administracinės paslaugos vadovasVietos ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas, laikinai einantis vedėjo pareigas Arvydas Liutika,

el. p. arvydas.liutika@plunge.lt,  tel. +370 448 73141
10.
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė
20 d. d.
11.Prašymo formaPridedama
12.Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąVienpusės sąveikos – 2 lygis
13.Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
Leidimas pareiškėjui išduodamas Bendrajame skyriuje (115 kab.) per 20 darbo dienų (gavus visus dokumentus, reikalingus Leidimui parengti), pateikus asmens tapatybę liudijantį dokumentą ir pasirašius Atsakymų į gyventojų pasiūlymus, prašymus, skundus ir pranešimus įteikimo pasirašytinai registre (VL). Šis terminas gali būti pratęstas, kai reikalingi papildomi dokumentai Leidimui parengti.
14.Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitąPrašymai ir Leidimai įtraukiami į Plungės rajono savivaldybės administracijos dokumentų apskaitą.
15.
Administracinės paslaugos suteikimo kaina
Paslauga nemokama.
Paskutinis atnaujinimas: 2021-12-14 15:54:14
Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.