LEIDIMO DIDŽIAGABARITEI IR (AR) SUNKIASVOREI TRANSPORTO PRIEMONEI VAŽIUOTI SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAIS IŠDAVIMAS

Eil. Nr.PavadinimasAprašymo turinys
1.Administracinės paslaugos kodas02.25
2.Administracines paslaugos versija2. versija
3.Administracinės paslaugos pavadinimasLeidimo didžiagabaritei ir (ar) sunkiasvorei transporto priemonei važiuoti Savivaldybės vietinės reikšmės keliais išdavimas.
4.Administracinės paslaugos apibūdinimasŠi paslauga apima leidimų važiuoti Plungės miesto ir Plungės rajono seniūnijų gatvėmis ir keliais didžiagabaritėms ir sunkiasvorėms Lietuvos Respublikoje ir užsienio šalyse įregistruotoms kelių transporto priemonėms (jų junginiams), kurių matmenys su kroviniu ar be jo viršija leidžiamus ir (ar) viršijamą leidžiamą ašies (ašių) apkrovą ir (ar) transporto priemonės (jų junginio) bendroji masė, išdavimą.
5.Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimąLietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290);

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimas
Nr. 1950 „Dėl kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 88-3530; 2012, Nr. 140-7186);


Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymas Nr. 3-66 „Dėl maksimalių leidžiamų transporto priemonių matmenų, leidžiamų ašies (ašių) apkrovų, leidžiamosios bendrosios masės patvirtinimo“ (Žin., 2002 Nr. 23-870).


Plungės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimas Nr. T1-64 „Dėl leidimų važiuoti Plungės rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”

6.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Prašymas; asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija (jei teikia fizinis asmuo), ar įmonės pažymėjimo kopija; Informacija apie krovinį (gabaritai, masė, medžiagiškumas ir t.t), važiavimo maršrutas ir laikas.

Pastaba. Paslauga gali būti suteikta, jeigu bus kreiptasi ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki numatomos važiavimo dienos.
7.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
8.
Administracinės paslaugos teikėjas
Plungės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai:

Alsėdžių seniūnijos seniūnė Danutė Repšienė, tel.: (8 448) 48292,

el. p. alsedziai@plunge.lt

Babrungo seniūnijos seniūnė Rūta Jonušienė, tel.: (8 448) 42343,

el.  p. babrungas@plunge.lt 

Kulių seniūnijos seniūnė Danutė Petrauskienė, tel.: (8 448) 45116,

el. p. kuliai@plunge.lt 

Nausodžio seniūnijos seniūnas Gintaras Domarkas, tel.: (8 448) 44231,

el. p. nausodis@plunge.lt

Paukštakių seniūnijos seniūnas Aurimas Vasiliauskas, tel.: (8 448) 47868,

el. p. paukstakiai@plunge.lt

Platelių seniūnijos seniūnas Robertas Šimkus
tel.: (8 448) 49134,
 el. p. plateliai@plunge.lt

Plungės miesto seniūnijos seniūnė Dangirutė Jurkuvienė  tel. (8 448) 73131,

el. p. seniunija@plunge.lt

Stalgėnų seniūnijos seniūnas Arūnas Jurkus, tel.: (8 448) 45714,

el. p. stalgėnai@plunge.lt

Šateikių seniūnijos seniūnas Zigmantas Strumyla (8 448) 48587,

el. p. sateikiai@plunge.lt

Žemaičių Kalvarijos seniūnijos seniūnas Liudas Gricius, tel.: (8 448) 43147,

el. p. zemkalvarija@plunge.lt 

Žlibinų seniūnijos seniūnas Martynas Stančikas, tel.: (8 448) 47668,

el. p. zlibinai@plunge.lt
9.Administracinės paslaugos vadovasPlungės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai:

Alsėdžių seniūnijos seniūnė Danutė Repšienė, tel.: (8 448) 48292,

el. p. alsedziai@plunge.lt

Babrungo seniūnijos seniūnė Rūta Jonušienė, tel.: (8 448) 42343,

el.  p. babrungas@plunge.lt 

Kulių seniūnijos seniūnė Danutė Petrauskienė, tel.: (8 448) 45116,

el. p. kuliai@plunge.lt 

Nausodžio seniūnijos seniūnas Gintaras Domarkas, tel.: (8 448) 44231,
el. p. nausodis@plunge.lt
Paukštakių seniūnijos seniūnas Aurimas Vasiliauskas, tel.: (8 448) 47868,

el. p. paukstakiai@plunge.lt

Platelių seniūnijos seniūnas Robertas Šimkus, 
tel.: (8 448) 49134,

 el. p. plateliai@plunge.lt

Plungės miesto seniūnijos seniūnė Dangirutė Jurkuvienė, tel. 8 448 73131,

el. p. seniunija@plunge.lt

Stalgėnų seniūnijos seniūnas Arūnas Jurkus, tel.: (8 448) 45714,

el. p. stalgėnai@plunge.lt

Šateikių seniūnijos seniūnas Zigmantas Strumyla, tel.: (8 448) 48587,

el. p. sateikiai@plunge.lt

Žemaičių Kalvarijos seniūnijos seniūnas Liudas Gricius, tel.: (8 448) 43147,

el. p. zemkalvarija@plunge.lt 

Žlibinų seniūnijos seniūnas Martynas Stančikas, tel.: (8 448) 47668,

el. p. zlibinai@plunge.lt
10.Administracinės paslaugos suteikimo trukmėPer 5 darbo dienas nuo prašymo ir visų dokumentų savivaldybės vykdomojoje institucijoje gavimo dienos.
11.Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)
12.
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys
Pridedama prašymo forma
13.Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąAdministracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – informacinis
14.Administracinės paslaugos teikimo ypatumaiAdministracinė paslauga galutinė.

Savivaldybių vykdomosios institucijos privalo patikrinti asmens pateiktą informaciją ir pasilikti visų dokumentų kopijas.
15.
Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą
Aprašymas įtraukiamas į Plungės rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Plungės rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka.
Paskutinis atnaujinimas: 2021-12-14 15:21:54
Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.